Razvojni center Murska Sobota je v sodelovanju z Univerzo v Manchestru in Liverpoolu, Zvezo Preporod, Pučkim otvorenim učilištem Čakovec in Ljudsko univerzo Lendava organiziral 1. mednarodno romsko konferenco.

Prva mednarodna romska konferenca je potekala v četrtek, 28. aprila v dvorani RIS Dvorec Rakičan.

Boljši pogoji za izobraževanje in politično-družbene aktivacije Romov

Na konferenci je sodelovalo šest različnih držav, in sicer Slovenija, Hrvaška, Madžarska, Velika Britanija, Srbija in Severna Makedonija.

Predstavili so položaj Romov v nacionalni in transnacionalni perspektivi v omenjenih državah ter različne možnosti za pomoč romski skupnosti. 

Predstavniki romskih skupnosti in strokovnjaki iz omenjenih področij so na dogodku spregovorili o položaju Romov v nacionalni in transnacionalni perspektivi.

Analizirali so tudi aktualni položaj romske skupnosti v različnih državah ter  predstavili primere dobrih praks in ovir, s katerimi se na omenjenih področij srečujejo Romi. 

V sklopu mednarodne konference so se predstavile tudi priložnosti, s katerimi bi lahko pomagali romski skupnosti in ji omogočili boljše pogoje za izobraževanje ter politično udejstvovanje

Položaj romske skupnosti se ne sme ignorirati

Kot so pojasnili predstavniki romskih skupnosti, se lahko k učinkovitejšemu razvoju romske skupnosti prispeva s prenosom primerov dobrih praks iz drugih okolij, saj slednje s posameznimi prilagoditvami lahko vključimo v domače okolje ter tako prispevamo k izboljšanju položaja romske skupnosti.

Sodelujoči na konferenci so bili enotni, da je ključnega pomena, da se vprašanja položaja romske skupnosti ne ignorira ter da lahko le skupaj, in sicer z aktivno participacijo, sodelujemo pri nadaljnjem razvoju romske skupnosti.

Konferenca je bila obenem tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanje in navezovanje stikov med udeleženci, ki se bodo v prihodnosti odražali v tesnejšem mednarodnem sodelovanju. 

V sklopu konference tudi fotografska razstava »Ona je«

Sočasno z mednarodno romsko konferenco so v Dvorcu Rakičan na ogled postavili tudi fotografsko razstavo Sandija Horvata, ki je del romske skupnosti.

Fotografska razstava ima naslov »Ona je«, v njej pa je razstavljenih deset portretov romskih žensk s sporočilom, da ima vsaka Rominja pravico biti izobražena, zaposlena, uspešna in svobodna.

Starejše novice