Grabar ob potrditvi imenovanja za direktorja soboške bolnišnice pravi, da trenutne epidemične razmere zahtevajo izredno prilagodljivost tako s strategijo izhoda iz izrednih razmer kot strategijo obvladovanja možnih naslednjih epidemioloških valov.

»Sicer bo tudi na podlagi izkušenj iz časa epidemije potreben premik v smeri še odločnejše osredotočenosti na paciente za zagotavljanje potreb, obvladovanje čakalnih dob ter zagotavljanje nepogrešljivih storitev in novosti pri zdravljenju pojasnjuje Grabar in dodaja, da bodo temelji zagotavljanja finančne vzdržnosti poslovanja bolnišnice še trdneje postavljeni na posamezne funkcionalne enote s pristopom spremljanja finančne učinkovitosti oddelkov ali dejavnosti, s skupnim iskanjem rešitev poslovno manj uspešnih dejavnosti.

Nov direktor napoveduje spremembe

»Med zaposlenimi bomo izgrajevali pripadnost bolnišnici ne le na podlagi dosežkov med epidemijo, ampak tudi z doslednejšim zagotavljanjem profesionalnih odnosov, izboljšanjem komuniciranja in iskanjem rešitev za spodbudno okolje vsem zaposlenim. Prizadevanjem za izboljšanje kakovosti in varnosti bomo dali več sistematičnosti s širšim vključevanjem zaposlenih in poglabljanjem znanj. Krepili bomo znanstveno-raziskovalne in pedagoške dejavnosti v bolnišnici z nadaljnjo usmerjenostjo v zagotavljanje finančnih virov in krepitev strokovne prisotnosti v regiji. Nadgrajevanje informacijske tehnologije bo pospremljeno z novimi poenostavljenimi rešitvami za hitro dostopanje do podatkov, dosledneje bomo opolnomočili srednji vodstveni kader s prevzemanjem odgovornosti za poslovne in strokovne odločitve,« prednostne naloge našteva novo imenovani direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Pri odločitvah in seznanjanju s spremembami bodo še naprej vključeni sindikati v bolnišnici, več sodelovanja bo tudi  s strokovnimi organizacijami, zbornicami in društvi v zdravstvenem sistemu, nadgradili bodo sodelovanje z lokalno skupnostjo, ob potrditvi imenovanja še pravi dosedanji strokovni direktor Daniel Grabar.

Komentarji (4)

. (ni preverjeno)

Glih gledam po tv. Kak jim je hudo.

. (ni preverjeno)

Kak je gučo mariborski šef po tv, ka oni so prepovedali doktoron delati drugje. Samo je nej pravo, če ma sp ali firmo pa lejko dela. Svinjarija od takšne države. Pa fsi podpirajo takšno svinjarijo.

..... (ni preverjeno)

Mafija doktorska pa bolnišnična dela s puno paro.

. (ni preverjeno)

Veliko uspehov pri vodenju.

Starejše novice