V Lukavcih je tamkajšnji dom dobil težko pričakovane dodatne kapacitete, ki bodo pripomogli pri reševanju hude prostorske stiske.

V domu Lukavci so odprli nove prostore na varovanem oddelku in tako pridobili 12 novih mest. Potreba po dodatnih kapaciteta je bila velika, saj se, ne le v domu v Lukavcih, tudi po drugih domovih soočajo z veliko prostorsko stisko.

Dom v Lukavcih ima drugače kapaciteto za 275 stanovalcev, v varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov pa bivajo stanovalci, ki so zaradi svojih potreb povezanih s težavami v duševnem zdravju, deležni posebne zaščite in varstva ter zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji.  

Stanovalci nič več po jedilnicah in kopalnicah? 

Ob odprtju varovanega oddelka v Lukavcih je bil prisoten tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki že leta opozarja na prezasedenost teh oddelkov. Ljudje so namreč zaradi prezasedenosti nastanjeni po jedilnicah, kopalnicah in hodnikih. 

"Dejstvo je, da mi varovane oddelke potrebujemo, saj gre za obliko varovanja ljudi in družbe. Poudarjam pa, da je potrebno upoštevati osebno dostojanstvo človeka in ne moremo ljudi nastaniti tja, kamor ljudje ne sodijo," je povedal Svetina in dodal, da so ravno včeraj po sklepu sodišča eno osebo nastanili v jedilnica doma, kar po njegovem mnenju ni mesto za bivanje človeka. 

Po njegovih informacijah je sicer teh dvanajst mest v Lukavcih že zasedenih. Svetina je opozoril tudi na nenehne dozidave in nadzidave teh domov, saj bi morali kot celotna družba strmeti k temu, da tem ljudem zagotovimo dostojno življenje in staranje.

Potrebe ljudi ostajajo ne glede na obstoj vlade

Nova pridobitev v Lukavcih predstavlja prvi korak,  potem, ko je Svetina aprila v Domu na Krasu v Dutovljah ministrico za delo Ksenijo Klampfer seznanil z nevzdržnimi razmerami v posebnih socialnih zavodih. Ministrica je takrat varuhu zagotovila urgentno ukrepanje in obljubila sredstva za dodatne kapacitete v teh zavodih. Tako naj bi rešili stisko Doma na Krasu v Dutovljah, v domu Lukavcih in v domu na Ptuju.

Ob današnjem dogodku v Lukavcih je Svetina spomnil na to obljubo. 

"Jaz pričakujem, da se bodo obljube zares uresničile. Ne glede na to, ali vlada je, ali ni, tukaj so ljudje in jim ni pomembno, če gre za tekoče posle, ali ne, za njih je potrebno poskrbeti" je bil oster Svetina. 

Starejše novice