Slika je simbolična.
Občina Moravske Toplice je objavila dopolnjen predviden občinski prostorski načrt za gradnjo Etnovasi v Motvarjevcih.

Občina Moravske Toplice je objavila odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Etnovas v Motvarjevcih.

Ureditveno območje zajema stavbna zemljišča, ki ležijo na jugovzhodnem delu naselja Motvarjevci. Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površino v izmeri 5280 kvadratnih metrov.

Osrednji skupni del je namenjen gradnji gostinske stavbe in ureditve skupnega parkirišča ter zelenih površin.

Nastanitveni del je razdeljen na 12 novih zemljiških parcel namenjenih gradnji drugih gostinskih objektov za kratkotrajno nastanitev. Na eno parcelo je dopustna umestitev trgovskega objekta.

Rekreacijski del namenjen gradnji naravnega bazena za kopanje, okrasnega bazena ali ureditev drugih odprtih zelenih površin (na primer otroško igrišče).

Vir: Občinski podrobni prostorski načrt.

Časovna izvedba gradnje odvisna od izkazanega interesa investitorjev

Pred začetkom gradenj zahtevnih in manj zahtevnih objektov na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno v skladu s pogoji tega Odloka izvesti parcelacijo fazno ali v celoti.

V kolikor se projekt izvede v celoti, se parcelacija lahko izvede sočasno z gradnjo objekta ali po izvedbi v skladu z načrtom parcelacije.

Časovna izvedba parcelacije in gradnje, kakor tudi zaporedje izvedbe posamezne etape je odvisna od izkazanega interesa investitorjev.

Območje na severovzhodu meji na Kobiljski potok, jugovzhodni in jugozahodni del pa omejujejo kmetijska zemljišča.

Predvideni so tudi posegi izven omenjenega območja, kjer je predvidena gradnja, prestavitev in rekonstrukcija prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture za potrebe priključevanja omenjenega območja.

Vir: Občinski podrobni prostorski načrt.

Komentarji (6)

Bxiks (ni preverjeno)

Bogi tisto keo gre v to

felix69 (ni preverjeno)

Sama korupcija vas skup drži na moravskoj občine z Glavačon na čele!

Moravcan (ni preverjeno)

Le od kje denar

turk

No tko se pa penezi perejo..

svetnikglavac (ni preverjeno)

Kje je pa sedaj tista 12 miljonska telovadnica pri staron lovskon dome?

D87i (ni preverjeno)

Kje pa je obljubljena gugalnica v Alsoszentbenedeku?

Starejše novice