V veljavo danes vstopa več prenovljenih odlokov za zajezitev širjenja covida-19. Novosti med drugim prinašajo ponovno uvedbo zaščitnih mask na javnih kulturnih prireditvah. Odloki, ki bodo veljali teden dni, določajo tudi način izpolnjevanja pogojev PTC

Vlada je na petkovi opisni seji med drugim izdala odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov. V novem gradivu se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja - PCT - za izvajanje avtotaksi prevozov in obratovanje žičniških naprav.

Odlok med drugim določa, da je izpolnjevanje pogoja testiranja od danes mogoče z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur.

Enako velja za ponudnike in potrošnike v dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil.

Pogoj PCT morajo v skladu z odlokom izpolnjevati tudi strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe.

Organizatorji športnih tekmovanj morajo preverjati pogoje PCT za udeležbo na tekmovanjih. Poleg tega morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce, da je izpolnjevanje pogojev PCT obvezno za udeležbo oziroma za vstop v prostor, kar se preverja že na vstopu na prireditev.

Novi odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Sloveniji na javnih kulturnih prireditvah znova uvaja uporabo zaščitnih mask. Izjema so nastopajoči.

Pri omejitvah zbiranja vsebinskih sprememb ni. Pogoj PCT se zahteva za javne prireditve in shode v zaprtih prostorih ter nad sto udeležencev na odprtih površinah.

Za do sto udeležencev na odprtih površinah pogoj PCT ni potreben, upoštevati pa je treba omejitev: en udeleženec na deset kvadratnih metrov površine in 1,5 metra medsebojne razdalje med udeleženci.

Vlada je tudi podaljšala odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, in sicer prav tako do 22. avgusta.

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
heh (nepreverjen)

bojkot vsega kjer so maske/pct. po enom tedni do se jokali

ulaaja

Zanimivo kaj na to temo pravi kazenski zakonik RS! Še posebej 3.točka.

KAZENSKI ZAKONIK REPUBLIKE SLOVENIJE
---
Šestnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE
---
Kršitev enakopravnosti
131. člen
(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji ali kdor na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi zavzemanja za enakopravnost ljudi.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.
---

Starejše novice