FOTO: Jure Banfi
Odgovori na vprašanja glede športnih aktivnosti v času epidemije koronavirusa.

Ker se v javnosti pojavlja kar nekaj nejasnosti glede odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, so pristojni so pripravili nabor najbolj pogostih vprašanj in odgovorov.

Katerim športnikom je dovoljeno izvajanje športne vadbe (treningov)?

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje treniranje naslednjim skupinam športnikov:

  • kategoriziranim športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda,
  • poklicnim športnikom, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport,
  • registriranim športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc, v t.i. »mehurčkih«,
  • registriranim športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega ali drugega odstavka 3. člena odloka.

Ali to pomeni, da je dovoljena vadba mlajših športnikov v “mehurčkih”?

Treningi mlajših športnikov so dovoljeni zgolj za mlajše športnike registrirane v starostni skupini kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc. Takšne treninge je dovoljeno izvajati le na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani od ostalega sveta. 

Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost koronavirusa. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku udeležencem ni dovoljen stik z osebami, ki niso v mehurčku, so zapisali na vladni spletni strani.

Ali se lahko v “mehurčku” mešajo mlajši in starejši športniki? 

Odlok dovoljuje izvajanje športne vadbe (treningov) registriranim športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc, zgolj v t.i. “mehurčkih”. Ampak to ne pomeni, da ni dovoljeno, da v istem “mehurčku” ne smejo sodelovati športniki različnih starosti in kategorij, ki jim odlok dovoljuje treniranje. 

Ali je dovoljeno izvajanje programov športne rekreacije?

Da. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje samostojne ali vodene športna rekreativna dejavnost, če so udeleženci posamezniki ali člani istega gospodinjstva.

Ali v fitnes centru lahko sočasno vadi več oseb iz različnih gospodinjstev?

Fitnes center je potrebno razumeti kot enega od športnih objektov, v katerem lahko potekajo različne oblike športnih programov. Izvajanje športne vadbe več posameznikom iz različnih gospodinjstev v t.i. fitnes centrih je dovoljeno ob upoštevanju naslednjih omejitev:

  • vadbeni prostor mora zagotavljati vsaj 50 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca (če je prostor manjši od 50 kvadratnih metrov v njemu lahko vadi le ena oseba);
  • med izvajanjem športne dejavnosti je treba med udeleženci neprekinjeno vzdrževati najmanj pet metrov medsebojne razdalje;
  • upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe s koronavirusom, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ali omejitev števila oseb na površino velja tudi za strokovne delavce v športu?

Ne. Odlok omejuje le število vadečih in sicer na enega vadečega na vsakih 50 kvadratnih metrov vadbenega površine. Strokovni delavci v športu, ki vodijo in nadzirajo športno vadbo, ne sodijo v to omejitev, pojasnjujejo na na vladni spletni strani

Ali je za strokovne delavce v športu prav tako predpisana razdalja najmanj petih metrov od vadečega? 

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov predpisuje najmanj petmetrsko razdaljo med vadečimi zaradi zagotavljanja varnosti oziroma zmanjšanja tveganja za prenos okužbe. Razdalja najmanj petih metrov ni predpisana med strokovnim delavcem v športu in vadečim.

Ali je pri izvajanju športne vadbe v zaprtih prostorih potrebno nositi zaščitno masko?

Uporaba osebne zaščitne maske je predpisana z odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe s koronavirusom, ki pravi da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Zaščitno masko ni potrebno nositi le med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre. 

Ali lahko obratujejo drsališča?

Izvajanje športne vadbe športnikov na ledenih površinah lahko poteka nemoteno tako kot do zdaj. Kar se tiče izvajanja športno rekreativne dejavnosti pa je potrebno ločiti med izvajanje dejavnost na drsališčih na prostem in na drsališčih v zaprtih drsališčih.

Na drsališčih na prostem je športno rekreativna vadba dovoljena ob upoštevanju omejitev. Športno rekreativna vadba v zaprtih drsališčih pa je dovoljena na podlagi odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ob upoštevanju omejitve števila oseb glede velikosti drsališča (najmanj 50 kvadratnih metrov za vsakega posameznika in najmanj pet metrov medosebne razdalje med vadbo).

Ali se lahko izvaja športna vadba v zaprtih bazenih?

Izvajanje športne vadbe športnikov v zaprtih bazenih lahko poteka nemoteno tako, kot do sedaj. Novi odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov pa dovoljuje tudi izvajanje športno rekreativne vadbe v pokritih oziroma zaprtih bazenih za več posameznikov iz različnih gospodinjstev ob upoštevanju omejitve števila oseb glede velikosti bazena (najmanj 50 kvadratnih metrov za vsakega posameznika in najmanj pet metrov medosebne razdalje med vadbo).

Ali se lahko po novem igra tenis v pokritih igriščih?

Izvajanje športne vadbe tenisa za športnike v pokritih tenis igriščih lahko poteka nemoteno tako, kot do zdaj. Novi odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športno rekreativne vadbe tenisa na pokritih oziroma zaprtih tenis igriščih tudi posameznikom iz različnih gospodinjstev pri čemer je dovoljena igra tenisa le dvema osebama iz različnih gospodinjstev na enem tenis igrišču. V kolikor gre za kompleks več pokritih tenis igrišč, lahko na vsakem tenis igrišču poteka vadba tenisa dveh posameznikov iz različnih gospodinjstev.

Ali lahko odhajamo v drugo občino zaradi izvajanja športno rekreativne vadbe?

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom dovoljuje prehajanje med občinami za posameznika ali osebe iz skupnega gospodinjstva znotraj statistične regije v kateri imajo prijavljeno prebivališče za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ.

To pomeni, da se je dovoljeno odpraviti v drugo občino znotraj iste statistične regije za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti.

Kako je z vračanjem športnikov iz tujine v Slovenijo iz t.i. rdečih držav? Ali je zanje obvezna karantena oz. predložitev negativnega testa na covid-19?

Pogoje vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih mejah Republike Slovenije opredeljuje odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19.

Skladno s tem odlokom je vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost covid-19) dovoljen tudi športnikom, ki izvajajo dejavnost, ki je dovoljena z odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ter športnim sodnikom, športnim delegatom in članom spremljevalnega osebja športnikov za namen izvajanja tekmovanj in vadbe, če na meji opravijo testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen.

Komentarji (8)

Ktjjjjjjj (ni preverjeno)

Daj kekeci ne bluzite ge mo se pelo kama mo se ge ščel ker je vse to proti ustavno

.cA (ni preverjeno)

Ni protiustavno. Kljub temu se peljem kamor želim. Po gostilnah pa ne hodim.

In reply to by Ktjjjjjjj (ni preverjeno)

parsfal (ni preverjeno)

Kaj je slabše
Če zboliš za kovid 19
ali da ti sin zeta domov pripelje

In reply to by .cA (ni preverjeno)

Cato the Censor

Ma, zabole me k...c za vaše pisanje, če ne bi bilo medijev, bi vse minilo brez panike in tako kot je treba, obenem pa pravite, da mediji prinašate demokracijo? Kateri vladin odlok pa je medij vzel pod vprašaj? Ste delali kakšne analize? Ste kaj upali vzeti pod lupo? Samo prenašate cifre, kot neki pajaci, leta 1972 je Jugoslavija cepila 20 milijonov ljudi, vse skupaj s karanteno ni trajalo več kot 2 meseca, rešen problem, pa se je šlo za črne koze, ki so dokazano eden najbolj ubijalskih virusov kar je. Kdo je takrat dobil dodatke k plačilu? Se je YU spraševala, "bo to naš zdravstveni sistem vzdržal"?

Rtv srbije (ni preverjeno)

Če ni šlo zlepa, je takrrat šlo zgrda. Vse ki so se upirali cepljenju so jih polovili po hišah. To bi danes bili današnji politkolesarji in skrajni levičarji in verniki ravne zemlje, ter potrckoti. To bi bil show.

In reply to by Cato the Censor

parsfal (ni preverjeno)

Kaj je slabše
Če zboliš za kovid 19
ali da ti sin zeta domov pripelje

In reply to by Rtv srbije (ni preverjeno)

Karl Marx (ni preverjeno)

A veste da me za vse to boli kurac

Merkse i (ni preverjeno)

Priporočamo vam pregled pri veterinarji za male živali.

In reply to by Karl Marx (ni preverjeno)

Starejše novice