Urbanistične in arhitekturne delavnice so v Sloveniji že uveljavljena praksa pri preverjanju možnih prostorskih ureditev ter iskanju alternativnih pristopov k urejanju prostora in inovativnih arhitekturnih zasnov.

Enega takšnih projektov je izvedla tudi Občina Velika Polana, ki je v mesecu maju skupaj z oddelkom za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru k sodelovanju povabila študente, da predstavijo svoje ideje. 

Tako so ti preučili dve lokaciji. Prva je bila v Lendavskih Goricah, kjer se nahajajo Miškove gorice, druga pa območje pri Copekovem mlinu. Območje, kjer stoji mlin, se nahaja v zaselku Mačkovci približno en kilometer od vasi Mala Polana. 

To so njihove ideje.

Lendavske Gorice

Prva lokacija, ki so jo študentje preučili in arhitekturno obravnavali je v Lendavskih Goricah, kjer ima občina v lasti Miškove gorice. Tam si želijo vzpostaviti nov Panonski vinarski kulturni center, ta bi oživil kulturnih znamenitosti in oblikoval ustrezne vsebine v objektih, ki bi spodbudile kulturno-umetniško dogajanje. 

Ustvarjali sta dve skupini študentov. Zasnovali so kompleks novih objektov s programskimi, gostinskimi, turističnimi ter servisnimi storitvami za obdelavo vinogradov v Miškovih goricah. Programsko so v objekte poskusili uvrstiti stalno muzejsko razstavo »In Vino Veritas«, muzejsko-turistično trgovino, večnamenski gostinski prostor, rezidenčni center za gostujoče umetnike ter vinsko klet s pripadajočo tehnologijo.

»Oba koncepta, ki so ju naredili študentje za objekt v Lendavskih Goricah, sta mi izredno všeč, vendar pa je za razmislek, ali je vredno postavljati objekte nedaleč stran od podobnih objektov, ki jih gradi Občina Lendava. Če bomo šli v izgradnjo turističnega dela, je največja težava dostopnost, ampak to ne more biti ovira na dolgi rok. Želim, da bi kombinacija enega in drugega projekta prišla čim hitreje v življenje vsaj po nekih fazah,« pove župan Občine Velika Polana, Damjan Jaklin.

Copekov mlin

Copekov mlin leži na obrobju Polanskega loga, ki je poznan kot eno največjih rastišč črne jelše v Evropi. Ob jelši je območje bogato tudi z drugim avtohtonim rastlinjem in živalmi. Copekov mlin je kot edini ohranjeni predindustrijski mlin in predstavlja pristen primer etnološke dediščin, saj ima osnovne značilnosti vodnega mlina. 

V idejah, ki so jih zasnovali študentje, je bilo moč opaziti rešitve za celovito ureditev območja Copekovega mlina v samozadostno turistično destinacijo. Na tem projektu so ustvarjale tri skupine študentov, vse pa so stremele k istemu cilju – turizem. Mlin je zaznamovalo tudi snemanje resničnostnega šova, saj je območje infrastrukturno opremljeno za potrebe snemanja. 

V celovitih rešitvah so študentje poskušali povezati Rečno šolo (River's cool, v okviru projekta Coop MDD), nove gozdne učne poti, tematsko igrišče – igralne površine za otroke in ureditev centra za obiskovalce, v katerem bi med drugim bili prodajalna, restavracija, prenočišča.

Vzorčna kmetija na področju Prekmurja bi predstavljala bivalne prostore. Obenem pa naj bi se turisti tam učili še starih prekmurskih običajev, kot so mletje moke, peka kruha in ličkanje

»Veseli me, da so študentje, ki so se vključili v ta projekt delali to z veseljem. Glede Copekovega mlina je zanimiv za občino marketinški potencial, ki ga dobivamo s snemanjem Kmetije. Spet vse tri ideje odlično zasnovane, kar pomeni, da je treba čim hitreje iskati finančna sredstva in spremeniti teorijo v prakso,« je zaključil župan.

Starejše novice