Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za kolesarsko stezo na relaciji Lendava - Velika Polana - Črenšovci. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 607 tisoč evrov.

Kolesarska steza Lendava - Velika Polana - Črenšovci je 1,26 milijona evrov vreden projekt, ki ga bodo izvajale Občina Velika Polana, Občina Lendava in Občina Črenšovci. V okviru dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 607 tisoč evrov.

Trasa, ki je predmet naložbe, je dolga približno 6,7 kilometra. V Veliki Polani bodo uredili javno kolesarsko stezo za kolesarje v širini dveh metrov od križišča cest Hotiza - Velika Polana - Žižki in naprej po občinski cesti. 

V občini Lendava bodo uredili kolesarsko stezo na odseku od Dolge vasi do Trimlinov. Predvidena je dvosmerna asfaltna steza, ločena s talno signalizacijo, ki poteka izven obstoječih cest. Poleg tega je predvideno še podaljšanje obstoječega pločnika v Dolgi vasi za 135 metrov, s čimer bodo vzpostavili navezavo načrtovane kolesarske steze na obstoječo prometno infrastrukturo. 

Občina Črenšovci bo v sklopu projekta uredila kolesarsko stezo, ki poteka od zadnje hiše naselja Žižki do poljske poti na meji z občino Velika Polana. 

Komentarji (1)

Petanjčar (ni preverjeno)

No zdaj se vidi katera vlada dela za ljudi. Skoraj vsak teden se poroča, da se delijo evropski razpisi. Se pa vprašaš a so uradniki teh 7 let, ko niso obravnavali vlog tudi niso prejemali plač?

Starejše novice