V Beltincih poteka pospešena izgradnja Zelene poslovno - industrijske cone

V Beltincih se izvajajo dela, ki bodo zagotovila večji pretok prometa znotraj industrijske cone, in vsa druga nujno potrebna infrastruktura za razvoj in rast malih ter srednje velikih podjetij.

Občina Beltinci je uspešno pridobila razvojna sredstva na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomskoposlovne infrastrukture« s projektom »Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci«.

Po pridobitvi razvojnih sredstev so bile izvedene vse potrebne aktivnosti in takoj se je pričelo z izvedbo predvidenih del skladno s terminskim planom. Izbran je bil izvajalec gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del - Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci, ki je začelo dela konec meseca januarja.

Vrednost celotnega projekta znaša 1.296.981,13 evra, njegov namen pa je ureditev zelene poslovno – industrijske cone Beltinci, ki je regionalnega pomena.

Projekt bo zaključen do 31. decembra 2023

Projekt bo v celoti zaključen 31. decembra 2023, glavni cilj naložbe pa je komunalna ureditev poslovno – industrijske cone Beltinci, z dokončno izgradnjo ceste z enostransko površino za pešce, ureditvijo odvodnjavanja, fekalno kanalizacijo, vodovodnimi priključki in cestno razsvetljavo ter ureditev trajnostne naravnanosti in modre oziroma zelene infrastrukture. 

V mesecu marcu so se zaključila vsa predvidena pripravljalna dela. Takoj zatem se je začelo polaganje cestnih in vrtnih robnikov pločnika ter sukcesivno vgrajevanje tampona v cesto.

Vgrajevanje robnikov pločnika se je nadaljevalo v mesecu aprilu, prav tako vgradnja tampona, ki je skorajda že v celoti zaključena. Poleg tega je izvajalec del vgradil tudi vse armiranobetonske vence s pokrovi meteorne in fekalne kanalizacije.

Dela potekajo skladno s predvidenim terminskim planom

Na področju predvidene nove cone so se izvedla vsa pripravljalna dela ter zasaditev z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Ob pločnikih se je očistilo površine in pripravilo podlago ter zasejalo travo.

Vsa dela v coni napredujejo skladno s predvidenim terminskim planom

Komentarji (3)

99000u (ni preverjeno)

Poslovno industrijska cona, NI nikoli zelena, ker beton je pač siv in asfalt črn. Kot bi rekli zelena klavnica.

Pa (ni preverjeno)

Koliko je praznih stavb od Mure v Lendavi v Murski da ne govorimo dalje to urediti ne da se uničuje toliko zelenih površin

Čista resnica (ni preverjeno)

Industrijsko cono lejko vidite v Dokležovju v krožnem križišču ,sramota občine Beltinci pa podjetja ka ma smetišče.

Starejše novice