V maju se rodi največ Maj in Majev. Kaj pa Julij in Julijev v juliju?

Prebivalci Slovenije imamo skoraj 55.000 različnih imen, med katerimi je nekaj tudi takih, ki so enaka imenom nekaterih mesecev, le da jih seveda pišemo z veliko: april, maj, julij, avgust.

Medtem ko je ime April žensko osebno ime, ki ga je leta 2018 v Sloveniji imelo deset prebivalk, so imena Maj, Julij in Avgust moška imena, a obstajajo tudi v ženskih različicah.

Največ Julij se res rodi v juliju

Ime Julij ni prav pogosto moško ime. Leta 2018 je imelo to ime 206 moških, ki so v povprečju stari skoraj 51 let. Največ jih je bilo rojenih v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, v času samostojne Slovenije pa četrtina vseh. 

Največ vseh s tem imenom je bilo res rojenih v juliju – 16 odstotkov, vendar pa ne dosti manj tudi v januarju in marcu. 

Podobno velja za žensko različico tega imena: Julija. V Sloveniji je leta 2018 živelo 2999 prebivalk s tem imenom; posebno modno pa je postalo to ime po letu 2000. Od leta 2011 dalje je bilo celo osmo največkrat dodeljeno dekliško ime. 

Največ, 15 odstotkov, jih je bilo rojenih v mesecu juliju. 

Nekoliko manjši je odstotek prebivalk z imenom Julia - pisna različica istega imena, ki so se rodile v juliju.

Prebivalci z izbranimi imeni po mesecih rojstva, Slovenija, 2017:

Maje so majske

Da so Maje majske, saj ima vsaka šesta Maja rojstni dan v maju, so ugotovili na Statističnem uradu Republike Slovenije. To je približno še enkrat toliko, kot je Maj, rojenih v katerem koli drugem mesecu.

Povezava med imenom Maja in poimenovanjem tega meseca je torej očitna.

Podobno velja tudi za moško obliko tega imena: leta 2018 se je kar 19 odstotkov prebivalcev z imenom Maj rodilo v maju.

Avgusti so modrejši

Avgust je moško ime starejših generacij, v Sloveniji jih je leta 2018 živelo 852 in so v povprečju bili stari skoraj 65 let. Še nekoliko starejši so Augusti - 68 let, le da jih je pri nas mnogo manj: 42. V avgustu se je rodilo 28 odstotkov Avgustov in 26 odstotkov Augustov, kar je bistveno več, kot se jih je rodilo v preostalih mesecih. 

Prebivalk z imenom Avgusta je 56 - po letu 1981 se to ime ni več pojavilo.

Starejše novice