V občini Moravske Toplice so slavnostno podpisali pogodbo za ustanovitev stavbne pravice za rekonstrukcijo in dozidavo zdravstvene postaje Martjanci in pri tem predstavili vizijo projekta.

Zaradi velike površine občine Moravske Toplice imajo občani s skrajnih obrobij pred sabo težjo pot pri zagotavljanja primarnega zdravstvenega varstva kot na primer tisti, ki živijo v Murski Soboti.

Tako se je zaradi oddaljenosti od mesta pojavila potreba po strategiji, ki temelji na tem, da zdravstvene storitve približajo uporabniku. 

Z namenom zagotavljanja boljše zdravstvene oskrbe za vse občane so moči združili Krajevna skupnost Martjanci, Zdravstveni dom Murska Sobota in občina Moravske Toplice.

Nova podoba neuporabljenih prostorov

Zdravstvena postaja Martjanci, ki je locirana v vaškem domu Krajevne skupnosti Martjanci, trenutno zagotavlja ambulanto družinske medicine.

Tam delujeta dva zdravnika, ki pokrivata z ambulanto v Prosenjakovcih območje občine Moravske Toplice.

Zgradba, ki trenutno ni toliko v uporabi, pa bo pod okriljem zadanega projekta doživela popolno preobrazbo.

Potreba po celotni rekonstrukciji

Nujnost obnove močno dotrajane stavbe so izpostavili že pred desetletjem, a zaradi pomanjkanja sredstev te potrebe niso bile uslišane. 

Trenutni prostori, ki so namenjeni družinski medicini, so prav tako premajhni.

»Korona je pokazala slabosti obstoječega zdravstvenega sistema, predvsem pri infrastrukturni dotrajanosti zdravstvenih ustanov,« je dejala direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač

Predsednica Krajevne skupnosti Martjanci Silva Nemeš je izpostavila pogum prejšnjih članov krajevne skupnosti, ki so pristopili k obnovitvi strehe in tako naredili korak bližje k zastavljenemu projektu. 

»Tako, da če tiste investicije pred približno petimi leti ne bi bilo, ki smo jo lani odplačali, verjetno tudi zdaj ne bi mogli nadaljevati z obnovo vaškega doma v tej obliki,« je hvaležno izpostavila Nemeš. 

»Nobene zgradbe niso tako dotrajane kot zdravstvene ustanove,« je dodal župan občine Moravske Toplice Aljoz Glavač

Zdravstvena postaja Martjanci bogatejša za laboratorij 

Z novimi dejavnostmi se bo splošna ambulanta prevesila v zdravstveno postajo. 

Zdravstvena postaja bo tako poleg družinske medicine nudila osnovni laboratorij, kjer bo možno opraviti različne raziskave. Prav tako bo z novim projektom dodana patronažna služba. 

»Dosti lažje bo, da bo odvzem krvi nekje, kjer je starostnikom omogočen bližji dostop, s tem tudi zmanjšamo pritiske na bolnice. Zato je pomembno, da se take stvari na primarni ravni rešujejo,« je o pomembnosti laboratorija razložil župan občine Moravske Toplice. 

Pridobitev ključnega pomena pa načrtovan tudi za bivšo dvorano vaškega doma, kjer bo po novem Center za krepitev zdravja, ki se trenutno nahaja tudi v Tešanovcih.

Za izvajanje preventivnih dejavnosti zdravja je zaslužna občina Moravske Toplice, ki je v Tešanovcih odstopila svoje prostore. 

»Veseli smo, ko tako dobro sodelujemo z občino, imamo dosti posluha,« je zadovoljno povedala o koherentnem sodelovanju direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota.

Visoka vrednost investicije

Investicija je trenutno ocenjena v višini okoli 1,5 milijona evrov. Razpisi lanskega leta so obrodili sadove, na enem izmed njih so uspešno pridobili sredstva za nadzidavo. 

»Mislim, da bomo uspeli,« optimistično napoveduje Glavač.

Pri tem izpostavlja problematiko sklada za okrevanje in odpornost, ki naj bi bil namenjen okrevanju po pandemiji in trenutno kopni zaradi drugih nepredvidljivih dejavnikov, kot je vojna. 

»Ta fond se trenutno zelo črpa za energetsko draginjo oziroma druge posledice in ne covida,« je pojasnil o trenutnih razmerah. 

Objekt bo prijazen za gibalno ovirane

Projekt bo zajemal sanacijo elektroinštalacij, vodovodnih inštalacij in strehe. Z izgradnjo dvigala bo obnovljen objekt pridobil dodatno vrednost. 

Ker bodo prostori povezani tudi z novim delom gasilskega doma, se bodo dvigala razveselili tudi starejši gasilci, ki imajo težave pri uporabi stopnic. 

Samozadostnost objekta 

Sedanja stavba je trenutno izjemno energetsko potratna, vendar v prihodnje temu ne bo več tako.

Stavba bo samozadostna, krajevna skupnost Martjanci pa si tudi prizadeva, da bodo na strehi imeli nameščene sončne elektrarne. 

Obrobje velikokrat pozabljeno in zanemarjeno 

»Lokalne skupnosti na obrobju dostikrat zapostavljene, predvsem, kar se tiče preventivnih aktivnosti za starejše, za ranljive skupine,« je še izpostavila problematiko bolj oddaljenih krajev Nemeš.

Krajevna skupnost Martjanci je projekta neizmerno vesela, saj bo ta pripomogel k dvigu življenjskega sloga v ruralnih območjih.

Tako se bo vaški dom spremenil v sodobno in uporabnikom prijazno stavbo. Predsednica krajevne skupnosti Martjanci pa meni, da bo tako tudi zaživelo središče vasi. 

Nova zasedba kadra

Kader se bo okrepil, saj bo z odprtjem dodatnih dejavnosti potreba po tem, pridobili bodo tudi administrativno osebje, ki ga doslej ni bilo.

Za sedanji ambulanti je na voljo že obstoječi kader, ostali pa se bodo prerazporedili iz enote v Murski Soboti. 

Starejše novice