Slika je simbolična.
V naselju Podgradje bodo naposled uredili kanalizacijsko omrežje.

V občini Ljutomer bodo z izgradnjo manjkajočega kanalizacijskega omrežja v naselju Podgradje zagotovili urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Projekt izgradnje fekalne kanalizacije v naselju Podgradje in delu naselja Slamnjak, vrednost katerega je ocenjena na 652.134,29 evra, bo sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Višina sredstev sofinanciranja znaša 261.567,63 evra. 

Konec odvajanju voda v bližnje jarke in potoke

Komunalne odpadne vode se trenutno odvajajo v nepretočne greznice z izpraznjevanjem ali pretočne greznice s priklopom na kanal z iztokom v bližnje jarke in potoke ali s ponikanjem.

Na čistilno napravo se bo odvedel kar največji delež komunalnih odpadnih voda z obravnavanega območja. 

V sklopu investicije bo predvidoma zgrajeno 1791 metrov gravitacijskih kanalov, 228 metrov tlačnega voda in eno črpališče globine 3,81 metra. 

Na zahodni strani aglomeracije se bo nova kanalizacija priključila na obstoječi kolektor »Zbirni kanal Ž«, na vzhodni strani pa na obstoječe kanalizacijsko omrežje Stročja vas, ki se kasneje prav tako navezuje na »Zbirni kanal Ž«, ki je priključen na skupno-centralno čistilno napravo Ljutomer, locirano ob sotočje reke Ščavnice in potoka Kostanjevice.

Zaščita kakovosti podtalnice 

V ospredju investicije sta predvsem zaščita kakovosti podtalnice in izboljšanje stanje okolja. Kanalizacijski sistem pa bo upravljalo Javno podjetje Prlekija

Projekt, ki bo v naselju končno zagotovil urejeno zbiranje odpadnih voda, naj bi prispeval tudi k prihranku energije.

Občina Ljutomer z investicijo ureditvijo kanalizacijskega omrežja pričakuje naslednje rezultate:

  • prihranek končne energije po operaciji: 5372 kilovatnih ur,
  • prihranek primarne energije po operaciji: 5562,1 kilovatne ure,
  • prihranek emisij po operaciji: 1,42 tone ogljikovega dioksida

Poglavitna namena vzpostavitve kanalizacijska omrežja sta odgovorno ravnanje z odpadnimi vodami v občini in implementacija veljavnih predpisov s področja okolja. 

Občina si z zadanim projektom prizadeva k razvoju okolja, ki bo privlačno za prebivalce, in na ta način spodbujati priseljevanje v občino in regijo ter tako ohraniti poseljenost Pomurske regije. 

Komentarji (1)

Sobota xxz (ni preverjeno)

Tou prinas v Soboti? 🫣

Starejše novice