Slika je simbolična.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici prodaja vrednostne papirje podjetja Pomgrad - cestno podjetje.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je objavila postopek javnega zbiranja ponudb, ki ga vodi Komisija za prodajo finančnega premoženja občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

Predmet prodaje so vrednosti papirji podjetja Pomgrad - cestno podjetje

Prodaja se 383 vrednostnih papirjev podjetja Pomgrad - cestno podjetje

Prodaja se 383 vrednostnih papirjev, knjigovodska vrednost je 33,66045 evra po vrednostnem papirju neto, skupna knjigovodska vrednost pa je 12.891,95 evra.

Vrednosti papirji se prodajajo v paketu (vseh 383 delnic). Kupnina ne zajema morebitnih davščin in morebitnih drugih stroškov prenosa vrednostnih papirjev, ki jih nosi kupec.

Do kdaj je potrebno oddati ponudbo?

Vrednostni papirji bodo prodani ponudniku, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Kupec bo poravnal kupnino v roku 15 dni po podpisu prodajne pogodbe.

Ponudniki morajo svoje ponudbe osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 9. oktobra 2023 do 12. ure.

Komentarji (1)

smrkci (ni preverjeno)

Z temi papirji si niti riti ne moreš zbrisati.

Starejše novice