Od prvega junija dalje se v Murski Soboti uvajajo cone z različnimi režimi parkiranja.

S prvim junijem se bo v Murski Soboti pričel izvajati Sklep o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij, ki določa različne parkirne režime, čas v katerem se plačuje parkirnina, območja kjer se bo plačevala parkirnina, ceno parkiranja in vse ostale takse povezane s plačilom parkirnine (dovolilnice, abonmaji, taksa za avto taksi vozila, taksa za avtodome). 

Nov parkirni režim prinaša tri različne cone

Cona I je območje kratkotrajnega parkiranja in predstavlja ožje mestno središče: Slovenska ulica, Kocljeva ulica, Zvezna ulica, del Kardoševe ulice, del Cvetkove ulice, del ulice Štefana Kovača, ulica Staneta Rozmana.

Parkiranje v tej coni je omogočeno do največ dveh ur.

Prvih 30 minut bo omogočeno brezplačno parkirati z ustrezno označitvijo časa prihoda (s parkirno uro). Po preteku tega časa se bo parkirnina zaračunala po tarifi 0,50 evra za vsako začetno uro parkiranja do maksimalno dveh ur.

Cona II je območje dolgotrajnega parkiranja in predstavlja vsa ostala javna parkirišča in parkirne prostore ob cestah v asfaltirani izvedbi: del ulice Štefana Kovača, Lendavska ulica, Grajska ulica in območje Zdravstvenega doma, Gregorčičeva ulica, Industrijska ulica, Bakovska ulica pri Lesnini, Slomškova ulica, Mladinska ulica, Sodna ulica.

V tej coni polurno brezplačno parkiranje ne bo mogoče, razen na območju Zdravstvenega doma, kjer bo začetni čas brezplačnega parkiranja dve uri.

Cena parkiranja v coni II je 0,50 evra za vsako začetno uro parkiranja. 

Cona III je območje, kjer so parkirišča večinoma v gramozirani izvedbi: Gregorčičeva ulica, Lendavska ulica, Mojstrska ulica, Kopališka ulica, Bakovska ulica, Stara ulica, ter javni parkirni prostori v Severno obrtno industrijski coni (SOIC).

V tej coni  polurno brezplačno parkiranje ne bo mogoče.

Cena parkiranja v coni III je 0,30 evra za vsako začetno uro parkiranja.

Nov čas, v katerem se bo plačevala parkirnina, bo od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure in ob sobotah od 7. do 12. ure, razen v Coni III, kjer se ob sobotah parkirnina ne bo plačevala. Ob praznikih, ki so dela prosti in nedeljah se parkirnina ne bo plačevala.

Plačevanje parkirnin bo možno na sledeči način:

  • Na obstoječih parkirnih avtomatih (predvsem za Cono I),
  • plačilo s mobilno aplikacijo Easypark,
  • plačilo s mobilno aplikacijo Parkmewise
  • plačilo s SMS sporočilom na mobilno številko 031 20 90 20.
  • Na parkirišču P+R pri bolnišnici v Rakičanu cena in režim parkiranja ostaja enak kot doslej in sicer 0,50 evra za vsako začetno uro, parkirnina pa se plačuje 24 ur na dan in vse dni v tednu.

Za dolgotrajno parkiranje na voljo dovolilnice in abonmaji

Za dolgotrajno parkiranje v conah II in III bodo na razpolago tudi dovolilnice (za vse uporabnike) in abonmaji (zgolj za stanovalce, ki nimajo lastnih parkirnih prostorov ob večstanovanjskih objektih).

V Coni II bo cena letne dovolilnice 370 evrov, cena mesečne dovolilnice pa 40 evrov.

V Coni III bo cena letne dovolilnice 100 evrov,  cena polletne dovolilnice pa 60 evrov.

Dovolilnice pridobijo uporabniki na sledeči način: preko sistema digitalnih dovolilnic Easypark (naložijo si aplikacijo na svoj telefon in sledijo navodilom v aplikaciji), ali jo kupijo na vložišču mestne občine v času uradnih ur, od 1. junija naprej.

Cena abonmaja v Coni II bo znašala 100 evrov, v Coni III pa 40 evrov na letni ravni. Abonma bo mogoče pridobiti na podlagi vloge, ki bo s 1. junijem dostopna na spletni strani občine in v vložišču občine.

Vloga, na podlagi katere se preverijo pogoji za dodelitev abonmaja, se odda na vložišču mestne občine ali pošlje po elektronski pošti na uradni naslov mestne občine. Do abonmaja bodo upravičeni samo tisti stanovalci, ki na svojem območju bivanja v sklopu stanovanjskih objektov nimajo zadostnega števila parkirnih mest.

Uvaja se tudi taksa za uporabo rezerviranih parkirnih površin za avto taksi vozila. Cena letne takse za uporabo avtotaksi postajališč bo znašala 250 evrov. Po veljavnem sklepu so možne tudi dodatne oprostitve za okoljsko prijaznejša vozila in za vozila katera omogočajo vožnjo invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja, ki jih uveljavljajo upravičenci – izvajalci avto taksi prevozov.

V začetku vzpostavljanja režima bo mestno redarstvo obveščalo in informiralo o novem parkirnem režimu.

Starejše novice