Občina Puconci praznuje 23. občinski praznik.

Župan Ludvik Novak ob prazniku izraža iskrene čestitke vsem letošnjim nagrajencem, občankam in občanom v prepričanju, da so rezultati dosedanjega in prihodnjega razvoja odvisni od vseh nas, od vsakega posameznika. 

Investicije v letu 2020

Ob občinskem prazniku izpostavljajo nekatere projekte oziroma investicije, ki so se jih lotili v letu 2020.

Občina Puconci je z državno podporo v letu 2020 odprla dve gradbišči na obnovi cest na Gorici in Brezovcih v vrednosti 2.851.000,00 EUR. Občina pa je pristopila k obnovi LC33271 ceste Vaneča – Bokrači v vrednosti 215.200,00 EUR, mostu na LC 33131 Moščanci – Pečarovci, v vrednosti 92.000,00 EUR. Dokončana je kanalizacija v naselju Beznovci v znesku 566.026,00 EUR. Že konec lanskega leta pa je bila obnovljena cesta Gorica – Polana v vrednosti 194.525,00 EUR.

Poleg tega pa so v občini obnovili tudi cesto v Kuštanovcih proti Križevcem v vrednosti 93.827,00 EUR. Država bo občini pomagala pri sanaciji plazov v Bodoncih, v vrednosti 215.200,00 EUR in v Kuštanovcih, v vrednosti 221.309,00 EUR.

Sanirali so oziroma bodo še javne poti v krajih: Bodonci, Mačkovci,  Šalamenci, Otovci in Lemerje, v skupni vrednosti 148.500,00 EUR.

NAGRAJENCI OBČINE PUCONCI

Občinski praznik je tudi priložnost, da izkažejo čast tistim, ki so zaznamovali leto v občini.

Letošnji nagrajenci so:

PRIZNANJE OBČINE PUCONCI

ŠTEFAN ZELKO, Lemerje 14

Štefan Zelko iz Lemerja se ukvarja z lončarstvom. Prav Štefan Zelko je eden zaslužnejših za ohranjanje tradicionalne ljudske obrti saj izhaja iz družine, ki se več generacij ukvarjajo z lončarstvom in katere izdelke še vedno izdeluje na tradicionalni način na vretenu. Proces izdelave lončenega izdelka (od priprave ilovice do peke) je njegovo delo, vključno z izdelavo bazena za ilovico in gradnjo peči. Izdeluje tradicionalne lončarske izdelke (vrč za vodo in vino, pisker za mleko, tepsijo, sklejco, pütro, bidračo, polevko, solenko, itd.) na tradicionalnem lesenem kolovratu, ki ga je treba poganjati z nogo ali pa na sodobni električni različici. Njegovi lončarski izdelki so tradicionalno okrašeni (križci, valovnice) in pobarvani (belo, zeleno, rjavo). Je eden redkih, ki še obvlada skoraj pozabljeno znanje: redukcijsko ali črno žganje. Za ohranjanje tradicije je potrebno vključiti tudi mlade in g. Štefan  zelo dobro sodeluje z osnovnimi šolami ter dijaki na taborih, sodeluje z javnim zavodom Krajinski park, z Porabjem in še bi se kaj našlo. Njegovo delo je lahko vzgled saj prenaša lončarstvo, se povezuje s turističnimi predstavitvami in tudi z izobraževanjem. Z aktivnim vstopanjem v javnost in prenašanjem tradicionalne lončarske veščine na mlajšo generacijo ohranja prastaro lončarsko veščino, ki na slovenskem etničnem ozemlju izumira.

Lončarstvo je edina registrirana domača obrt na območju občine Puconci, ki še v največji meri ohranja povezavo s preteklostjo. Štefan Zelko je eden najboljših in redkih slovenskih tradicionalnih lončarjev.

ZA VEČLETNO USPEŠNO DELO IN ZA OHRANJANJE TRADICIONALNE LJUDSKE OBRTI mu Občina Puconci podeljuje PRIZNANJE.

IRENA HORVAT, Dolina 9

Irena Horvat je nepogrešljivi člen KTD Dolina. Je pobudnica ustanovitve in od samega začetka tudi predsednica KTD Dolina, ki v letu 2021 praznuje že častitljivih 20 let. Irena sledi ciljem društva, kot so ohranjanje naravnih znamenitosti in kulturne dediščine v vasi, promocija vasi na področju kulture in turizma, sodelovanje s kulturno-turističnimi društvi v okviru matične občine in povezovanje z drugimi društvi. V času obstoja društva je Irena nepogrešljiva pri pripravah in izvedbi vseh kulturno-turističnih prireditev, katerih v naši majhni vasi ni malo (tradicionalna Trgatev v Dolini, Zapojmo v Dolini, Večer zimzelenih melodij z Ansamblom Jožeta Sevra, Ftičje gostüvanje, Pustni pohod po vasi, Martinov pohod, miklavževanje). Prav tako je bila Irena pobudnica ustanovitve ljudskih pevk Žlahtna kapljica, ki s svojim glasom in stasom ohranjajo kulturno dediščino in skrbijo za promocijo našega KTD.
Irena vedno priskoči na pomoč, tako Krajevni skupnosti kot Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dolina, katerim nesebično pomaga na vseh prireditvah.

Poleg omenjenega je pomembno tudi njeno delovanje v ZKTD Občine Puconci in znotraj same občine. Vsa leta se aktivno vključuje v promocijo ZKTD Občine Puconci na različnih prireditvah po Sloveniji in izven nje.
Irena je sodelovala v pomembnih projektih znotraj same občine in sicer pri načrtovanju Poti sprostitve in užitka, pri predstavitvi pozdravnih tabel, pri zasaditvi parka Občine Puconci, ki je nasajen prav v njeni domači vasi Dolina in skupaj s KS Dolina in KTD Dolina je tudi sodelovala pri postavitvi otroških igral v tem parku.

Da je vsestransko aktivna, dokazuje tudi njeno članstvo v Društvu upokojencev Puconci in Mačkovci. Irena nikoli ne pozabi na dobrodelnost, saj se skupaj s člani KTD Dolina redno udeležuje dobrodelnih prireditev znotraj občine in prispeva delček po svojih zmožnosti, za lepši jutri ljudi, ki ta delček še kako potrebujejo.

ZA DOLGOLETNO IN POŽRTVOVALNO DELO NA PODROČJU KULTURE, LOKALNE SAMOUPRAVE IN DOPRINOS K RAZVOJU VASI DOLINA ji Občine Puconci podeljuje PRIZNANJE.

JOŽEF RITUPER, Pečarovci 21

Jožef Rituper je bil rojen v Pečarovcih, kjer stanuje še danes. Celotno delovno dobo je zaposlen kot srednješolski učitelj na Ekonomski šoli Murska Sobota.
Jožef je veliko dosegel na pedagoškem področju in tudi na ekološkem področju, z njegovo pomočjo sta pridobili Ekonomska šola Murska Sobota in Osnovna šola Puconci certifikat EKOŠOLA. Jožef Rituper dela kot prostovoljec že 45 let. Leta 1975 je bil pobudnik za ustanovitev stalne mladinske delovne brigade OO ZSMS Mačkovci, ki je bila edina stalna mladinska brigada v Sloveniji, pred 42 leti je bil pobudnik za ustanovitev KUD Matej Bor Pečarovci in čez nekaj let tudi soustanovitelj KMN Pečarovci. Jožef je v tem času plesal v folklorni skupini Moščanci in igral v dramski skupini v domačem društvu. Leta 2005 je postal tajnik TKŠD Pečarovci, od leta 2009 je predsednik TKŠD Pečarovci, ki je z novimi idejami in pristopi postalo društvo eno najprepoznavnejših v tem delu Slovenije. Veliko je naredil za rekreativni šport - teki in pohodi v Pečarovcih. Sodeloval je pri trasiranju Poti sprostitve in užitkov, v Pečarovcih pa ohranjanje lanenarstva, lončarstva ter starih romarskih poti (od Sebeščana h Grade in k Sveti Trojici).

Bil je pobudnik vedno novih svežih idej, na tej osnovi je nastala blagovna znamka ZGREBAŠ, ki jo nosi ljubiteljska gledališka skupina, poleg blagovne znamke ZGREBAŠ je tudi njegova ideja o pohodnih izkaznicah, najprej po Goričkem, nato pohodna izkaznica občine Puconci, v celoti skrbi za obe (koordinacijo pohodov, spremljanje in analize). Je aktiven član upravnih odborov Pomurske turistične zveze, Zveze kulturnih društev Prekmurja, Športne zveze Puconci, Zveze kulturnih in turističnih društev Puconci, Goričkega drüštva za lepše vütro in LAS Goričko. Jožef je tudi 10 let prostovoljec Rdečega križa Slovenije v KS Mačkovci.
Za prostovoljstvo v turizmu, ter z njegovim prispevkom k razvoju v turizmu je prejel kar nekaj priznanj in plaketo. Jožef je bil v osemdesetem letu predsednik OO ZSMS Mačkovci, zdaj je že tretji mandat član občinskega sveta Občine Puconci, predsednik sveta KS Mačkovci in urednik občinskega glasila OBČAN.

ZA PROSTOVOLJNO DELO NA RAZNIH PODROČJIH, PRISPEVEK K PROMOCIJI OBČINE TER REALIZACIJO PREPOZNAVNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV mu Občina Puconci podeljuje PRIZNANJE.

NAGRADA OBČINE PUCONCI

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KUŠTANOVCI, Kuštanovci 10a 

Prostovoljno gasilsko društvo Kuštanovci je bilo ustanovljeno leta 1933. Pobudo za ustanovitev sta podala, še s prej zbranimi 22 člani, Aleksander Ouček in Ludvik Horvat.
Vse od takrat se je društvo povečevalo s članstvom, dosegalo številne uspehe, skrbelo za stalno modernizacijo opreme ter leta 1957 začelo graditi nov velik gasilski dom.

Iz zapisov je razvidno, da je imelo društvo številne vaje in usposabljanja. Tako je tudi v zadnjih letih, saj še zmeraj, kljub zmanjševanju števila prebivalcev vasi, število članov društva narašča. Do leta 2008 je imelo društvo le eno aktivno moško ekipo, od spomladi tega leta pa sta začeli delovati še ena moška in ženska ekipa. Tako so do pomladi 2015 delovale tri ekipe, v tem letu pa se je pridružila še ekipa pionirjev, ki tudi dosega lepe rezultate.

V zadnjih letih so precej sredstev namenili obnovi in posodobitvi gasilskega doma in opreme v njem, veliko pozornosti pa posvečajo tudi izobraževanju gasilcev.

Leta 2003 so od PGD Ivanjkovci kupili rabljeno gasilsko cisterno, kar je bila za društvo velika pridobitev zaradi pogostih požarov v ožji okolici in težki dostopnosti požarišč na Goričkem. Spomladi 2011 so razvili novi prapor, ki je zamenjal starega iz leta 1988. Še posebej pa je vidno delo PGD Kuštanovci zadnjih 10 let. Stremijo k stalni modernizaciji opreme, zato so leta 2017 predali namenu novo gasilsko orodno vozilo z vso potrebno sodobno opremo, leta 2018 pa so od PGD Ložnica kupili še zmogljivejšo in večjo gasilsko cisterno in se z imenovanim društvom tudi pobratili. Spomladi 2019 so kupili še rabljeno sodobnejšo motorno brizgalno. Le redka primerljiva društva imajo štiri gasilske ekipe in sodobno gasilsko opremo ob 170 prebivalcih v vasi.

ZA DOLGOLETNO DOSLEDNO, SISTEMATIČNO, PROSTOVOLJNO DELO NA GASILSKEM PODROČJU mu Občina Puconci podeljuje NAGRADO v višini 500,00 EUR.

PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE

BOJAN BEZNEC, Bodonci 55

Bojan Beznec je član PGD Bodonci že več kot 36 let, dobitnik več-ih gasilskih priznanj in odlikovanj. Ima opravljen tečaj za nižjega častnika 2. stopnje in tečaj mentorja mladine. Že 22 let opravlja zelo vestno in pedantno delo tajnika PGD Bodonci in je nepogrešljivi član društva. Razen dela v prostovoljnem gasilskem društvu Bodonci je tudi član Športnega društva Bodonci in prav tako član društva Podeželske mladine Bodonci kjer opravlja funkcijo blagajnika.

Bil je eden izmed ustanovnih članov KMN Bodonci, kjer je bil dolgoletni igralec vse do poškodbe, katera mu je preprečila nadaljnje aktivno igranje. Zato se je bolj posvetil organizacijskim stvarem v društvu in trenutno opravlja funkcijo blagajnika. Zaveda se, da je v sodelovanju moč zato mu nikoli ni žal časa za dobrobit skupnosti.

Praktično v vasi ni prireditve, na kateri on ne bi aktivno sodeloval pri organizaciji in izvedbi same prireditve. Pri delu se v prvi vrsti vedno odraža njegov občutek za poštenost in pravičnost. Bojan je velikokrat vzgled ostalim članom v društvih.

ZA POŽRTVOVALNO DELO NA PODROČJU GASILSTVA  IN LOKALNE SAMOUPRAVE mu župan Občine Puconci podeljuje PRIZNANJE ŽUPANA.

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice