Na televiziji IDEA so gostili župana Mestne občine Murska Sobota Damjana Anželja, ki je spregovoril o prvi seji mestnega sveta, načrtih in naložbah.

Prva letošnja seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota je bila 30. januarja 2024. Mestna uprava se je letos prvič odločila za dvoletni proračun, da bi lažje nadzorovali in načrtovali prihodke ter se izognili pastem, ki so se pojavile leta 2024. 

Sestava proračuna je bila zahtevna naloga, saj so se soočali s finančnimi izzivi, predvsem na prihodkovni strani, je v podgovoru za televizijo IDEA dejal murskosoboški župan Damjan Anželj.

Občina se je v preteklosti zadolževala zaradi investicij v infrastrukturo, ki so pomembne za kakovost življenja, vendar so finančno zahtevne. 

Zadolževanje zaradi investicij 

Občina se je zaradi finančne zahtevnosti preteklih investicij zadolževala, a je dosegla določen limit, kar je vplivalo na sestavo proračuna. 

»Ko se projekti končajo, ljudje hitro na njih pozabimo, so pa izjemno pomembni za samo kvaliteto življenja v naši občini,« je dejal Anželj. 

Pomembna so tudi sofinanciranja s strani države in Evropske unije, saj občina nima dovolj prihodkov za večje investicije iz proračuna. Identificirali so projekte za prijavo na evropske pozive, pri čemer je bil prvi poziv novembra preteklega leta. 

Polovico proračuna zavzamejo zakonske naloge, pri čemer je po besedah Anželja občina podfinancirana glede na svoje regijske naloge. 

Skoraj 1,5 milijona evrov je bil občinski denar, ki se je delno porabljal za investicije in delno za naloge. 

Velik del sredstev je namenjen neposredni pomoči občanom, kot so financiranje društev, kanalizacije, mestnega avtobusa ter plačilo razlike v ceni vrtca. 

Proračun vključuje tudi subvencije, kar predstavlja izzive za prihodnost in uravnoteženje med investicijami in socialnimi transferji.

Vir: MOMS

Nezadostno financiranje zahteva zadolževanje 

Višina proračuna za leto 2024 znaša 26 milijonov evrov, medtem ko je za leto 2025 višina tega 32 milijonov evrov.

»Kljub številnim željam, ki bi jih lahko vključili v proračun, smo se odločili za realističen pristop, da se osredotočimo na projekte, ki jih dejansko lahko izvedemo,« je dodal Anželj.

Nezadostno financiranje za nekatere naloge zahteva zadolževanje, kar pa občina želi omejiti na naloge, ki niso zakonske. Zadolženost občine je srednja, vendar se razmišlja o dvigu limita na državni ravni, saj večina občin potrebuje zadolževanje za investicije. 

»Kljub temu je pomembno racionalizirati in zategniti pas, saj ne moremo porabiti več, kot ustvarjamo,« je poudaril Anželj.

Pogovori z direktorji javnih zavodov in podjetij so razkrili potrebo po rezervah, saj so finančni načrti presegali proračunska sredstva za polovico. 

Pričakujejo prilagoditve tudi v minimalni plači in zaposlovanju v občinski upravi, pri čemer bodo racionalizirali poslovanje. Potrebne so prilagoditve, da ohranijo kakovost storitev, čeprav lahko pride do manjšega števila prireditev in drugih dejavnosti. 

Ta pristop, čeprav nepopularen, je nujen za ohranjanje likvidnosti občine, je jasen Anželj.

Načrti za Expano 

Občina uporablja kapitalske prihodke za pokritje morebitnega manka v proračunu, vendar le ob prodaji zemljišč, kjer obstaja realno zanimanje in možnost prodaje. 

Za zagotovitev dodatnih prihodkov razmišljajo o uvedbi plačljivega parkiranja in drugih storitev na območju Expana, ki bi omogočile vlaganje v nadaljnji razvoj. 

Projekt vključuje postavitev senčnikov, ležalnikov, kolesarnice in drugih vsebin ter razvoj turističnih dejavnosti, kot so kajak, kanu steza in postajališče za avtodome. 

Cilj je upravljanje Expana in jezera pod eno streho, kar bi olajšalo delo najemnikom in jasno določilo odgovornost za območje.

Možnost Talent centra 

Občina načrtuje tri projekte, ki bodo dvignili prihodke proračuna in so vezani izključno na prihodke. Eden od njih je Talent center po vzoru posebnega v Avstriji. 

Omogočal bi testiranje zaključnih letnikov osnovnih in srednjih šol na njihove talente. Testiranje traja približno šest ur in zajema znanje ter ročne spretnosti. 

Podjetja lahko preko tega pridobijo informacije o kadrih v regiji in jih tudi štipendirajo.

Projekt bo morda uveden tudi v Murski Soboti, pri čemer se vzpostavlja medresorska skupina za njegovo izvedbo in želi urejati način financiranja ter upravljanja.

Mestna občina Murska Sobota je prijavila projekte za občinsko zgradbo (Delavski dom) in TVD Partizan (Sokolski dom) za urbano prenovo, Noršinsko cesto za mobilnost, medtem ko v prvem pozivu za zeleno prenovo niso prijavili nobenega projekta, saj niso ocenili smiselne porabe sredstev. 

Vir: MOMS

Urbane naložbe 

Mestna občina Murska Sobota je upravičena do sredstev celostnih teritorialnih naložb v višini 11,2 milijona evrov, razdeljenih v tri sklope: urbana prenova, zelena prenova in mobilnost. 

Ta sredstva so namenjena za projekte, ki so že v napredni fazi in izpolnjujejo določene kriterije. Občina je prijavila na projekte za urbano prenovo občinski zgradbi, natančneje Delavski in Sokolski dom. 

Na razpisu je bila prijavljena tudi prenova Noršinske ceste. Prva faza bo potekala do križišča z Rakičanom, v nadaljevanju v letu 2026, pa je načrtovana povezava do Rakičana in potem do Noršincev.

»Stanje je takšno, kot je bilo predstavljeno, zdaj nekega velikega manevrskega prostora več ni,« je jasen Anželj. 

Projekti v teku

Trenutno potekata prenova kolesarskega mostu v Polani ter priklop stadiona Fazanerija na kanalizacijo. 

Pred dnevi pa se je tudi začela gradnja 15 novih stanovanj v stavbi bivše ekonomske šole na Slovenski ulici. 

Dela bodo zajemala celovito energetsko prenovo stavbe in preureditev prostorov bivše šole v neprofitna stanovanja za občane Mestne občine Murska Sobota.

Župan pa še izpostavil še podelitev priznanj naj športnikom in naj prostovoljcem v letu 2023, podelitev priznanj naj prostovoljec v Mestni občini Murska Sobota v letu 2023 ter podelitev priznanj ustvarjalcem v kulturi na predvečer kulturnega praznika.

Starejše novice