0
Tor, 09. 12. 2014

Namen operacije PVSP 2014 je izvajanje podjetniškega usposabljanja mladih visoko izobraženih brezposelnih oseb, ki spadajo med ranljive skupine na trgu dela.