Slika je simbolična
Razvojni center Murska Sobota je objavil razpis, v okviru katerega iščejo enajst bodočih pomurskih podjetnikov.

Razvojni center Murska Sobota v letu 2024 nadaljuje z izvajanjem štirimesečnega programa podjetniškega usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive »PONI Pomurje«.

Rok za prijavo na razpis se zaključuje v naslednjem tednu, in sicer je čas za prijave do 15. januarja 2024.

Zakaj bi svojo podjetniško idejo razvijali preko projekta?

Projekt PONI ponuja štirimesečno redno zaposlitev, mentorstvo in pomoč pri razvoju poslovne ideje ter izdelavi poslovnega načrta, pomoč pri uresničitvi poslovne ideje, podjetniška usposabljanja, delo s somišljeniki in mreženje s podjetniki in možnost individualnih izobraževanj.

Na projekt se lahko prijavite preko javnega razpisa

Razpis je objavljen na spletni strani Razvojnega centra Murska Sobota. Kandidati morajo imeti stalno ali začasno prebivališče v pomurski regiji. Med prijavljenimi kandidati bomo izbrali do 11 oseb

Prijavite se lahko, če imate poslovno idejo in željo po samostojni podjetniški poti, ob tem pa morate ustrezati tudi naslednjim kriterijem:

  • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed 27 občin Pomurske regije.
  • Še niste bili vključeni v katerokoli operacijo ali projekt Podjetno v svet podjetništva in projekt PONI, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, v Pomurski ali katerikoli drugi regiji oziroma pri drugi regionalni razvojni agenciji.
  • Imate poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Oddate prijavo na javni razpis samo v Pomurski regiji.
  • Na dan vključenosti v projekt imate izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na Razvojnem centru Murska Sobota.

Kako se prijavite?

Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom, fotokopijo dokazila o izobrazbi, izpisom iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopijo potrdila o prijavi začasnega bivališča (v primeru, da je to prijavljeno v Pomurski regiji) lahko:

  • oddate osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, 1. vhod, 3. nadstropje, najkasneje do dne 15. januraja 2024 do 12. ure;
  • pošljete priporočeno po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota do dne 15. januarja 2024 (velja poštni žig tega dne). 

Prijavni obrazec in dodatne informacije najdete na spletni strani Razvojnega centra Murska Sobota ali na telefonski številki 031 220 337.

Usposabljanje v projektu PONI Pomurje je zaključilo že sedem generacij

25 preteklih udeležencev projekta PONI Pomurje je po zaključku programa že vstopilo na samostojno podjetniško pot.

Starejše novice