Slika je simbolična.
Obveščanje patronažnih služb o rojstvu otrok v porodnišnicah izvajajo na različne načine, v nekaterih obveščanja sploh ne izvajajo.

Pomurje v zadnjem mesecu pretresa nova tragična vest o smrti otroka z Goričkega, ki je bil februarja pripeljan v Splošno bolnišnico Murska Sobota.

Poročali smo, da je bil otrok nezavesten pripeljan v bolnišnico in kljub oživljanju umrl.

Iz Zdravstvenega doma Murska Sobota so takrat za Sobotainfo pojasnili, da o rojstvu otroka niso bili obveščeni:

»Patronažna služba Zdravstvenega doma Murska Sobota ni bila obveščena o nosečnosti in rojstvu otroka, starši niso podali uradne prijave.

Zaradi tega ni bilo vzpostavljenega nobenega predhodnega spremljanja zdravstvenega stanja otroka s strani pristojne službe.«

Pri obveščanju patronažnih služb neenaka praksa

Varuh človekovih pravic je zaključil z obravnavo širšega vprašanja načina obveščanja patronažnih služb po odpustu porodnice iz porodnišnice, ki ga je odprl v letu 2023.

Varuh je ugotovil, da je zaradi neenake prakse obveščanja patronažnih služb o odpustu porodnic iz porodnišnice kršeno načelo enakega varstva pravic, zato je ministrstvu za zdravje priporočil, da se poenoti praksa obveščanja patronažnih služb po odpustu porodnic iz porodnišnic.

Na kakšen način poteka obveščanje patronažne službe po odpustu porodnice iz porodnišnice?

Varuh je vprašanja naslovil na 14 porodnišnic, odgovorov pa ni prejel s strani Splošne bolnišnice Murska Sobota in Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj.

Varuh je ugotovil, da je praksa obveščanja patronažnih služb po odpustu porodnic iz porodnišnic precej različna.

V večini primerov - sedem porodnišnic - je način obveščanja patronažne službe odvisen od kraja bivanja porodnice, in sicer porodnišnice obveščajo le lokalne zdravstvene domove, nato pa patronažna služba kontaktira porodnico ter se dogovori za obisk na domu, medtem ko pa morajo porodnice, ki ne bivajo na območju, kjer se nahaja porodnišnica, same kontaktirati patronažno službo ter se dogovoriti za obisk na domu.

Tri porodnišnice obvestijo zdravstveni dom na območju bivanja porodnice, ne glede na to, iz katerega območja porodnica prihaja. Tovrstno prakso je varuh ocenil kot primer dobre prakse, izvajajo pa jo v bolnišnicah Brežice, Novo Mesto in Jesenice.

Potreba po enotnem načinu obveščanja

V dveh porodnišnicah se morajo porodnice same dogovoriti za obisk patronažne službe, ne glede na to, iz katerega območja prihajajo. 

Ob tem je varuh zaznal tudi različno prakso porodnišnic, kdaj in na kakšen način obveščanje poteka.

Nekatere porodnišnice obvestijo patronažno službo na dan poroda oziroma naslednji dan, druge pa na dan odpusta iz porodnišnice oziroma dan po odpustu.

Ministrstvo za zdravje je prepoznalo potrebo po enotnem načinu obveščanja patronažne službe po odpustu porodnic iz porodnišnic.

V teku so določene aktivnosti, vezane na urejanje tega področja, varuha pa skrbi, da se spremembe odvijajo prepočasi.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota si želijo sistemske rešitve, ki upošteva vse vidike

Iz Splošne bolnišnice Murska Sobota so za Sobotainfo povedali, da so zavezani k transparentni komunikaciji z vsemi zainteresiranimi javnostmi, »vključno z Varuhom človekovih pravic, ki igra ključno vlogo v naši družbi.«

»Pri pregledovanju elektronske pošte nismo zaznali konkretne poizvedbe od Varuha,« so dodali.

»V naši porodnišnici sledimo veljavnim zakonskim okvirjem in praksam, ki so usklajene s praksami večine slovenskih porodnišnic. Zavedamo se, da si nekateri starši celo ne želijo pomoči patronažne službe, praksa v Sloveniji pa je pokazala tudi nekatere pravne zadržke pri avtomatskem obveščanju. 

V Splošni bolnišnici Murska Sobota si na tem področju želimo sistemske rešitve, ki pa upošteva vse vidike, na prvo mesto mesto pa daje zdravje in dobrobit otrok in mater,« so pojasnili iz soboške bolnišnice.

V ptujski porodnišnici obveščajo le patronažne službe na Ptuju, v Ormožu, Slovenski Bistrici in Mariboru

Ali bo porodnišnica na Ptuju obvestila patronažno sestro ali ne, je odvisno od tega, kje mati oziroma družina novorojenčka živi, so iz Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj pojasnili za N1.

Dnevno po telefonu obvešča le patronažne službe na Ptuju, v Ormožu, Slovenski Bistrici in Mariboru

Če pa porodnica prihaja iz drugega konca države, ji zdravstveno osebje izroči navodila in telefonsko številko lokalne patronažne službe, še poroča N1.

Komentarji (3)

. (ni preverjeno)

S Feldbacha n.pr.

Za premisliti (ni preverjeno)

Kda se ge kaj zgodi, znate vse napisati do zadnjega detajla.
Prle pa se nikaj ne ve? Zdaj ze 5 clanek o bogem otroku. Zdaj je to več vse zabadav pametovati

čarni vrag (ni preverjeno)

Tak je v razpuščenem zdravstvu, kjer dela vsak po svoje. Norhaus Slovenija!

Starejše novice