Skoraj vsak peti prebivalec Slovenije je starejši od 65 let. Pomurje je ena od treh slovenskih regij, kjer je delež starejšega prebivalstva večji od državnega povprečja. Preverili smo, katere občine najbolj izstopajo.

Prihodnji torek bomo obeležili mednarodni dan starejših. Tega je leta 1990 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom, da bi družba vsako leto ob 1. oktobru s posebno pozornostjo razpravljala o vprašanjih, povezanih s starejšimi ljudmi. Tudi v Statističnem uradu Republike Slovenije so se zato te dni posvetili srebrni generaciji in predstavili nekaj zanimivih številk.

Skoraj petina Slovencev starejših od 65 let

Starostna meja, ki bi predstavljala splošen začetek starosti, ni določena, a v Sloveniji kot starejše običajno označujemo osebe, stare 65 ali več let. V začetku letošnjega leta je v državi bilo 413.054 starejših oseb, ki torej predstavljajo skoraj 20 odstotkov prebivalstva. Večina, natančneje 57 odstotkov tega je žensk. 

Čez 14 let starejših dvakrat toliko kot otrok

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se sicer daljša in tako osebe, ki se danes rodijo v Sloveniji, lahko pričakujejo, da bodo živele v povprečju okoli 7 let dlje kot osebe, rojene pred 25 leti. Povečuje se tudi indeks staranja prebivalstva, ki predstavlja številčno razmerje med prebivalci, starimi 65 ali več let, in otroki, starimi manj kot 15 let.

V povprečju je letos na vsakih 100 otrok več kot 131 oseb, starih najmanj 65 let. Leta 2033 pa naj bi po podatkih iz projekcij prebivalstva EUROPOP2018 starejših prebivalcev bilo že dvakrat toliko kot otrok. 

Kako se je v preteklih letih gibalo razmerje starostnih skupin v državi in kakšne trende nam za prihodnost napovedujejo projekcije, si oglejte v spodnjem grafu: 

Tako pri nas živijo starejši

In kakovost življenja med starejšimi Slovenci? Žal statistični podatki kažejo, da so izpostavljeni višji stopnji tveganja revščine, ki med starejšimi od 74 let dosega celo 21,8 odstotka. 

Prav tako je njihova samoocena zadovoljstva z življenjem najnižja med vsemi starostnimi skupinami. Na lestvici od 0 do 10 so podali povprečno oceno 6,7, medtem ko povprečen Slovenec svoje zadovoljstvo z življenjem ocenjuje s 7,3. 

Stereotipno jih z izjemnimi digitalnimi veščinami resda ne povezujemo, a vendar je skoraj polovica starejših Slovencev lani bilo rednih uporabnikov interneta; 16 odstotkov jih je celo uporabljalo storitve e-bančništva.

Največ starejših v Goriški in Pomurju

Sicer pa je starejše prebivalstvo še posebej značilno za pomursko statistično regijo. 

Letos je delež starejših oseb med celotnim prebivalstvom bil največji v goriški (22,4 odstotka) in pomurski (22,2 odstotka), najmanjši pa v osrednjeslovenski regiji in jugovzhodni Sloveniji (v vsaki 18,4 odstotka). 

Na straneh Statističnega urada smo izbrskali še podatke o stanju v posameznih občinah na skrajnem vzhodu države. Pri tem smo ugotovili, da je bil delež starejših prebivalcev v prvi polovici letošnjega leta najvišji v občini Hodoš, vendar je pri tem seveda treba upoštevati izjemno majhno števila prebivalcev. Sledijo še občine Šalovci, Radenci in Gornji Petrovci. Stanje v vaših krajih si oglejte v interaktivnem zemljevidu:

Komentarji (3)

čarni vrag (ni preverjeno)

Bravo,zdaj pa še objavite v kateri pomurski občini je največ idiotov. Konkurenca bo huda.

lepselovin (ni preverjeno)

Ko ni nič za pisat, malo objavljaš statistiko, tko v tri dni.

teta pehta (ni preverjeno)

In kaj so naši vrli župani in županje naredili, da bi se mladi po koncu študija vrnili domov?

Starejše novice