20. let svojega delovanja praznuje vseslovenski program PUM-O (Projektno učenje mlajših odraslih), ki poteka, v kar trinajstih krajih po Sloveniji.

Čeprav bo PUM-O Murska Sobota svojih 20. let praznoval 14. februarja 2020, so se včeraj pridružili temu vseslovenskemu praznovanju.

Razvijanje potencialov skozi neformalno izobraževanje

Program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program, kjer mladi skozi neformalno izobraževanje razvijajo svoje potenciale, se vključujejo v izobraževanje, pridobijo izobrazbo ter se uspešno vključujejo na trg dela. Namenjen je mladim, starim med 15. in 26 let, ki imajo status brezposelne osebe, iščejo prvo zaposlitev, niso vključeni v izobraževanje oz. se pri izobraževanju srečujejo s težavami, ki lahko vodijo v prekinitev šolanja. 

Program izhaja iz potreb in interesov udeležencev

Mentorji z mladimi udeleženci programa delajo različne stvari, saj je program zasnovan tako, da izhaja iz potreb in interesov udeležencev. 

»Ni nobene teme, o kateri ne bi spregovorili, ni nobenega znanja, ki ga ne bi obnovili ali dodali, nadgradili, predvsem pa delamo tudi na osebni rasti, krepimo njihovo samopodobo, in da so uspešni na trgu dela, se zaposlujejo, pripravljajo se na zaposlitvene razgovore, predvsem pa, da nadaljujejo šolanje oz. šolanje zaključijo,« Darja Dravec, vodja mentorske skupine PUM-O.

Kot dodaja Dravčeva, vsi zasledujejo iste cilje. Začnejo s komunikacijskimi veščinami, osnovami obnašanja, sprejemanja odgovornosti za svoja dejanja, učijo se številnih ročnih spretnosti ter razvijajo učne in delovne navade. 

Postavitev inštalacije

V počastitev 20. obletnice programa Projektno učenje za mlajše odrasle, vsaka od trinajstih skupin PUM-O pripravlja svojo inštalacijo Senc. Tudi na dvorišču Ljudske univerze Murska Sobota so danes postavili inštalacijo z naslovom »Vsi ljudje mečemo enako senco«, ki bo na ogled vse do torka. Ideja izvira že iz leta 2002, samo idejo inštalacije pa je prispeval slikar Borut Beusa.   

V vsakem kraju, kjer deluje program PUM-O so različni udeleženci in zato so tematiko Senc naslovili z različnimi naslovi. V Murski Soboti so izbrali za glavno temo vezi. Asociira nas na vezi, ki se spletejo znotraj PUM-a, vezi, ki se spletejo med prijatelji znotraj ali zunaj samega dogodka. 

Decembra številne delavnice

Poleg projekta »Sence« pa v decembru poteka še projekt »Veseli december«, v okviru katerega so pripravili različne delavnice. »Skozi različne aktivnosti spoznavamo različne poklice, ki so zanimive tudi na tržišču in izdelujemo različne izdelke, s tem pa pridobivamo ročne spretnosti, delovne navade in sledimo svojim ciljem,« pravi Mihaela Flisar, mentorica PUM-a

V 20.letih je program PUM-O obiskovalo 544 udeležencev. Sofinancira ga Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operativnega programa za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice