Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javni razpis za zbiranje ponudb za odkup stanovanja v središču mesta.

Na spletni strani Mestne občine Murska Sobota smo zasledili zanimivo ponudbo. Objavili so javni razpis, s pomočjo katerega bodo zbirali ponudbe za odkup nepremičnine.

Prodaja se stanovanje na Zvezni ulici

Kot je razvidno iz zemljiške knjige, gre za stanovanje, ki je locirano na parceli številka 1326/3 k. o. 105 Murska Sobota. To je večstanovanjski objekt v središču Murske Sobote, natančneje na naslovu Zvezna ulica 4

Stanovanje je v 5. nadstropju omenjenega stanovanjsko-poslovnega objekta in v skupni neto tlorisni površini meri 60,13 kvadratnih metrov

K stanovanju spadajo še solastniški deleži na hodnikih, stopnišču in napravah večstanovanjskega objekta.

Izklicna cena za omenjeno stanovanje bo 67.200 evrov, pri tem pa v ceno niso vključeni davek na promet nepremičnin ter stroški vpisa v zemljiško knjigo – te namreč plača kupec ob odkupu.

Kdo lahko odda ponudbo za nakup?

V javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje je navedeno, da lahko pri postopku javnega zbiranja ponudb za omenjeno stanovanje sodelujejo tako Slovenci kot tudi tujci.

Ponudnik je lahko namreč vsak, ki je pravna ali fizična oseba in lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice Evropske unije postane lastnik nepremičnine. 

Pogoje za ponudbo mora preveriti vsak ponudnik zase ter pravočasno in pravilno oddati pisno ponudbo, kot je določeno v dokumentu, je še navedeno v razpisu.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v slovenskem jeziku.

Preberite še:

Kako oddati ponudbo?

Ponudniki, ki so zainteresirani za odkup stanovanja na Zvezni ulici, morajo oddati pisne ponudbe v zaprtih ovojnicah najkasneje do 3. julija 2023, do 12. ure. 

Ponudbe se oddajo v vložišče Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin ZRSZ – 03.07.2023 – NE ODPIRAJ«.

Na zadnji strani ovojnice pa morata biti navedena naziv in naslov ponudnika.

Možen je tudi ogled predmeta prodaje, a le po predhodni najavi. To se lahko dogovorite s kontaktno osebo: Darja Glavan, telefon: 031 348 762, najkasneje do 23. junija 2023.

Več informacij o ponudbi najdete tukaj.

Komentarji (9)

Srko56 (ni preverjeno)

Lahko bi mi dali zastonj, pa nebi. Katrostrofa je v tem bloku in brez dvigala.

Klooo (ni preverjeno)

In verjetno brez parkirišča, ki ga noben investitor niti projektant ne predvidi v novogradnjah več kot 1, če sploh. Povprečno pa ima družina 2 ali 3 avte. Razen v velemestu ni potrebe ker imajo metro, tramvaj, mestni prevoz vsakih 10 min.

In reply to by Srko56 (ni preverjeno)

:))) (ni preverjeno)

Ja itak, ka je normalno ka se v 60m2 stiskavle vec odraslih lidi. No… vecni otroci in studenti so resan celo vecnost doma :)

In reply to by Klooo (ni preverjeno)

Kuli (ni preverjeno)

Nazadnje do pa uvozili pa fselili kakšo cigansko familijo iz Maribora. Ološ.

Franca izpod klanca (ni preverjeno)

Odstopite ga zastojn južnjakon - Balkancon, ka do ga do kraja razturili,
kak so ga v našon bloki. Etažni lastniki pa nemočni proti barbarom. Šče
predsednik hišnoga svejta se jij bogi, pa upravnik tüj ...

Kuli (ni preverjeno)

Dokeč mo politično korektni, tak dugo mo trpeli. Bobi trbej prafti bob. So lidge ka ne saudijo k nan, nigdar nejso ter nigdar nedo.

In reply to by Franca izpod klanca (ni preverjeno)

Polanski (ni preverjeno)

Blok v Staneta Rozmana?

In reply to by Franca izpod klanca (ni preverjeno)

Cccc (ni preverjeno)

Uvažajo nam tretji svet, postanemo tretji svet.

In reply to by Franca izpod klanca (ni preverjeno)

hmm (ni preverjeno)

Ne prodaja občina pač pa RS, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Starejše novice