Slika je simbolična.
Ne samo mednarodni dan kave, danes je tudi mednarodni dan starejših.

Delež starejših prebivalcev narašča tako v Sloveniji kot na ravni Evropske unije. Izobrazba predstavnikov te starostne skupine v Sloveniji je v povprečju nižja od izobrazbe celotnega prebivalstva, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije.

Starejši manj od povprečja uporabljajo internet, se pa njihov delež med uporabniki zvišuje.

Prebivalstvo Slovenije se stara

1. januarja letos je bilo v Sloveniji 453.708 prebivalcev, starih najmanj 65 let. Njihov delež v celotnem prebivalstvu narašča. 

Med letoma 1991 in 2023 je zrasel z 10,8 odstotka leta 1991 na 21,4 odstotka letos. 

Prebivalstvo se stara

Dviguje se tudi povprečna starost prebivalstva: na začetku leta 1991 je bila 35,9 leta, na začetku leta 2023 pa 44,0 leta ali za več kot osem let višja. 

Po občinah so bili v povprečju najmlajši prebivalci Komende - 39,3 leta, najstarejši pa prebivalci Osilnice - 52,1 leta.

Delež oseb, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu je bil lani največji v Italiji, najmanjši pa v Luksemburgu. Povprečje Evropske unije je bilo 21,1 odstotka, enako kot v Sloveniji.

Raven dosežene izobrazbe med starejšimi nižja od povprečja

Lani je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj 21,9 odstotka prebivalcev Slovenije, med starimi najmanj 65 let je bilo takih 36,5 odstotka, še kažejo podatki statističnega urada.

Ravno obrnjeno je bilo pri osebah z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. 

Delež v celotni populaciji je znašal 25,5 odstotka, med starejšimi pa 14,9 odstotkov. 

Izobrazbena sestava se izboljšuje.

Med delovno aktivnimi 1,4 odstotke starejših prebivalcev

V prejšnjem letu je bilo v Sloveniji 628.082 prejemnikov pokojnin, prevladovali so tisti s starostno pokojnino. 

Povprečna starostna pokojnina je znašala 782 evra, povprečna mesečna neto plača pa je bila 1.319 evrov. 

Lani je bilo delovno aktivnih skoraj 13.000 prebivalcev Slovenije, starih 65 let ali več, to je bilo 1,4 odstotke vseh delovno aktivnih oseb v državi.

Največ starejših moških je delalo v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, sledile so strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

Tudi med starejšimi ženskami jih je največ delalo v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, na drugem mestu je bilo zdravstvo in socialno varstvo. 

Starejši vse pogosteje uporabljajo internet

Število uporabnikov interneta med starejšimi (65–74 let) narašča. Leta 2007 jih je vsaj enkrat v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem internet uporabljalo 6,9 odstotka, lani je bilo takih 60,5 odstotkov.

Delež tistih, ki interneta še nikoli niso uporabili, se zmanjšuje. 

Za poroko ni nikoli prepozno

Lani se je poročilo 163 moških, starih 65 let ali več, in 86 njihovih vrstnic. Najmlajša nevesta ženina iz te starostne skupine je imela 25–29 let.

Največ starejših moških se je poročilo z vrstnicami. Najmlajši ženin neveste, stare 65 let ali več, je imel 45–49 let. Največ nevest v starosti 65+ se je poročilo s svojim vrstnikom. 

V prejšnjem letu je zakonsko zvezo prvič sklenilo 28 ženinov in 19 nevest, starih 65 let ali več. Po drugi strani se je razvezalo 167 moških in 94 žensk te starosti.

Kako kaže?

Po projekcijah prebivalstva naj bi se število prebivalcev Slovenije do leta 2100 zmanjšalo za 7,8 odstotka.

Povečalo pa naj bi se število starejših od 65 let, in sicer za 37,7 odstotka, še kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije.

Komentarji (8)

lukčev mesec (ni preverjeno)

jebeš staro babo
Čuvaj zdravje

govejdina ivan (ni preverjeno)

28 ŽENINOV PA 19 NEVEST? Tu nekaj fkup nejde...

. (ni preverjeno)

Dedi so se fkup vženili ali pa so mlade ke$ babe najšli.

In reply to by govejdina ivan (ni preverjeno)

Urška zabuhla (ni preverjeno)

ja grupni sex je med starimi redna dejavnost
Ker stara baba je najboljša v posteli
da vse osebe
ker misli da je zadnji krat u življenju

In reply to by govejdina ivan (ni preverjeno)

Debilar (ni preverjeno)

Dosaden si!

In reply to by Urška zabuhla (ni preverjeno)

Majaa (ni preverjeno)

a si ti tudi staro truplo

In reply to by Debilar (ni preverjeno)

Debilar (ni preverjeno)

Dosaden do kome!

In reply to by Majaa (ni preverjeno)

ma (ni preverjeno)

a si se že prijavil za krematorij
do 1 novembra nudijo popust

In reply to by Debilar (ni preverjeno)

Starejše novice