Med finalistkami za nagrado zlati kamen 2024 je tudi Mestna občina Murska Sobota.

Nagrado zlati kamen prejmejo občine kot priznanje za razvojno prodornost

Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave, pri čemer posveča pozornost tistemu, kar je tudi namen lokalnih skupnosti: zagotavljanju pogojev za dobro življenje.

Pri tem se posebej osredotočajo na aktivnosti – na inovativne in spretne razvojne prijeme, ki lahko veljajo kot primer dobre prakse in ki lahko pripeljejo do večjega razvojnega preboja.

Murska Sobota v družbi še dveh pomurskih občin

Mestna občina Murska Sobota se je uvrstila med finalistke za prestižno nagrado Zlati kamen 2024. Ta nagrada priznava in nagrajuje inovativnost ter razvojni potencial slovenskih občin.

V konkurenci z občino Moravske Toplice in občino Razkrižje se je Murska Sobota izkazala kot močna kandidatka v regiji Vzhodna Slovenija.

»Murska Sobota je še en primer občine, ki se redno uvršča v najožji izbor za nagrado zlati kamen. 

Tokrat mestna občina prepriča z vključevanjem ukrepov na prostorskem področju pri preobrazbi kraja v močno regionalno središče,« je zapisano na uradnih spletnih straneh nagrade.

Zmagovalne občine po posameznih regijah bodo razglašene na konferenci Zlati kamen, ki bo 19. marca 2024 v Ljubljani. 

Komentarji (1)

. (ni preverjeno)

Super.

Starejše novice