FOTO: Tim Vengust
Andrej Mešič predstavil kandidaturo za župana Mestne občine Murska Sobota.

V hotelu Belmur v Murski Soboti je potekala predstavitev kandidature Andreja Mešiča za župana Mestne občine Murska Sobota.

»Sem Andrej Mešič, rojen 23. novembra 1973 v Murski Soboti, kjer živim že celo življenje. Sem ponosni Sobočanec, ki mu razvoj občine pomeni veliko, zato vso svojo strast in prosti čas že leta usmerjam v politično udejstvovanje preko katere lahko prispevam k razvoju občine.

Spoznal sem življenje v primestnih naseljih, saj sem kot mladenič mnogo časa preživel pri starih starših v Bakovcih. Tudi sedaj rad zahajam v primestna naselja na razna druženja v funkciji mestnega svetnika.

Sicer pa je moje življenje do sedaj potekalo v obrtniški družini, ki je v Murski Soboti prisotna že več kot pol stoletja, saj je že moj dedek Vilmoš s konji razvažal tovor po Murski Soboti in širši okolici. Pozneje se je  panoga preoblikovala v gradbeništvo, kjer še danes aktivno proizvajamo različne izdelke iz betona.

Sem poročen in oče dveh že polnoletnih otrok, hčerke Kristine in sina Timona.

Že dalj časa sem aktiven tudi v lokalni politiki, ki je prav tako pomemben del mojega življenja:

 • Vsa ta leta sem bil v različnih odborih kot predsednik ali član odborov, komisijah in svetih javnih zavodov, ki so vsi zelo pomembni za delovanje tako institucij v občini, kot tudi same Mestne občine Murska Sobota,
 • s svojim delovanjem sem si vsa ta leta nabral veliko izkušenj in znanj o delovanju občine, poleg tega pa imam še izkušnje iz poslovnega sveta (sodelovanje v vodenju družinskega podjetja)
 • dvanajst let delujem kot svetnik v Mestni občini Murska Sobota

Široki krog prijateljev in znancev, ki me poznajo, njihovo nagovarjanje, moje izkušnje iz poslovnega sveta, kor tudi kilometrina v političnem udejstvovanju so me vodili k zaključku, da sem lahko uspešen tudi kot župan Mestne občine Murska Sobota,« o sebi pripoveduje Mešič. 

Predstavil je bistvene točke svojega programa pri kandidaturi za župana Mestne občine Murska Sobota.

Vir: osebni arhiv

Kakšen je njegov program?

Na predstavitvi kandidata za župana je slednji po uvodu, v katerem je predstavil sebe, v nadaljevanju predstavil bistvene točke iz svojega volilnega programa pri kandidaturi za župana Mestne občine Murska Sobota.

Posebej je izpostavil sledeča področja:

Konkretni projekti:

1. Dograditev nogometne infrastrukture, ki je pomembna za povečanje kapacitete stadiona Fazanerija ter sam stadion:

 • A. Parkirišča za osebna vozila in kolesa
 • B. Dovozne in pešpoti 
 • C. Dograditev tribun

2. Izgradnja večnamenske dvorane za športne prireditve na višjem nivoju in kulturno zabavne prireditve,

3. Ureditev in prenova TVD Partizan.

4. Preselitev vojašnice.

5. Zagotovitev prostorov za vse borilne športe na isti lokaciji (judo, rokoborba, karate, kick boks).

6. Izgradnja vzhodne obvoznice.

7. Izgradnja regijskega centra za zaščito in reševanje.

 • A. Za gasilce, civilno zaščita, reševalna služba, potapljači ipd.

8. Preplastitve občinskih cest v vseh vaseh in mestu.

 • A. Po skupaj dogovorjenem planu po letih.

9.Začetek komunalnih ureditev:

 • A. SOIC 4.
 • B. Po vaseh, kjer so že zazidljiva območja.
 • C. Južni del M. Sobote.
 • D. Tekoče in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema.

10. Gradnja dislocirane enote Arhiva Slovenije v M. Soboti:

 • A. Povezava Arhiva z Pomurskim muzejem.

11. Nova avtobusna postaja.

 • A. Avtobusno postajo približati železniški postaji.

Nadgradnja športnih objektov:

1. Obnovitev atletske steze na OŠ3 in OŠ1.
2. Obnova parketa v večnamenskih telovadnicah (po potrebi).
3. Zunanja igrišča (ob TVD Partizan in igrišča ob šolah in po vaseh).

Energetika:

1. Ponovna analiza možnosti uporabe geotermalne energije iz obstoječih geotermalnih vrtin.

 • A. V vseh novih objektih – nizkotemperaturni sistem.
 • B. Ogrevanje rastlinjakov z geotermalno vodo.

2. Zmanjšanje stroškov občanom na položnicah za komunalne storitve (POCENITEV ŽIVLJENJA).

 • A. Z racionalizacijo poslovanja Javnega podjetja Komunala
 • B. S subvencijami iz občinskega proračuna.

3. Energetske sanacije javnih stavb.

 • A. Ki še niso obnovljene.

Turizem in kultura

1. Trikotnik EXPANO – RIS RAKIČAN - LETALIŠČE

 • A. Povezava treh destinacij z vidika boljše prepoznave občine in regije.
 • B. Expano – novi programi, racionalizacija poslovanja z izboljšanjem trženja (zmanjšanje izgube).
 • C. Ris – dvorec Rakičan – popolna obnova gradu ter nadgradnja obstoječih dejavnosti.
 • D. Letališče – z modernizacijo (dodana vrednost mestu).

Promet

1. Pregled in ureditev vseh pretiranih omejitev hitrosti
2. Pregled in morebitna odstranitev talnih ovir.
3. Pregled in morebitne odstranitve prepovedi vožnje za osebna vozila.

Družbene dejavnosti

1. Pomoč občine različnim društvom in organizacijam, ki starejšim občanom pomagajo vključevanju v družbeno dogajanje.
2. Popusti za starejše občane za prireditve v gledališču in raznim prireditvah, ki jih organizira občina.
3. Podpiranje prostovoljstva.
4. Subvencioniranje občanom pri pomoči na domu za pomoči potrebnim. 
5. Pomoč invalidskim in človekoljubnim organizacijam in društvom, ki pomagajo mladostnikom in starejšim.
6. Povečanje sredstev za razpise namenjene:

 • A.Športnim društvom.
 • B.Društvom iz področja kulture.
 • C.Človekoljubnim društvom.
 • D.Društvom za pomoč mladim in podobno.

7. Izboljšati bivalne pogoje vrtcih in šolah (energetske sanacije stavb, igral, igralnih površin ipd.).
8. Povečanje sredstev KS in mestnim četrtim za prireditve iz družabnega življenja.

Področja, kjer so še rezerve za izboljšave v institucijah pod okriljem občine

 • Možnost iskanja izboljšanja delovanja razvojnega centra.
 • Optimizacija delovanja ZKTŠ. 
 • Nadgradnja delovanja občinske uprave. 
FOTO: Tim Vengust
FOTO: Tim Vengust

Starejše novice