Foto: Bobo
Z nekdanjim šefom Komisije za preprečevanje korupcije smo se pogovarjali o njegovem šestletnem mandatu, stanju korupcije v Sloveniji, pa tudi o očitkih zoper predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela, ki segajo še v čas njegovega predsedovanja.

Boris Štefanec je bil v obdobju 2014-2019 tretji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije v Republiki Sloveniji. Pred njim sta ta samostojen in neodvisen državni organ vodila Drago Kos in Goran Klemenčič, lani pa je Štefaneca zamenjal Robert Šumi. Nekdanji soboški odvetnik sicer živi na Hodošu, po neuspešnem potegovanju za nov mandat na čelu KPK, pa se je upokojil.

V zadnjem obdobju je delo komisije postalo zanimivo za javnost predvsem zaradi uvedbe preiskav pri nabavah zaščitne opreme, kar je tudi predmet odmevne revizije računskega sodišča. Ravno s prvim revizorjem v državi Tomažem Veselom in njegovo domnevno sporno dodatno dejavnostjo pri mednarodni nogometni zvezi, pa se poti križajo tudi z Borisom Štefanecom.

Tudi o tem smo se pogovarjali z nekdanjim šefom KPK v poglobljenem intervjuju. 

Boris Štefanec se je po izteku mandata upokojil in vrnil domov na Hodoš (FOTO:BOBO).

Lansko pomlad se je končal vaš šestletni mandat na čelu KPK, kako gledate na to obdobje in kaj bi izpostavili kot vaše največje dosežke? Dejstvo ostaja, da Slovenija na Indeksu zaznave korupcije (TI) ostaja pod povprečjem EU in OECD, tudi prepričanje o razširjenosti korupcije v slovenskem okolju je nad evropskim povprečjem, obenem se KPK skozi ves čas delovanja označuje kot 'brezzobi tiger', upadlo je tudi število prijav na KPK. Je bilo dovolj storjenega, predvsem na področju preventive? 

V šestletnem obdobju, ki je zamejuje moj mandat predsednika, je komisija prejela 5663 prijav, rešila pa jih je še precej več – kar 6840. Pri tem je sprejela 3059 zaključnih dokumentov. V zvezi z ugotovljenimi kršitvami je uvedla 768 prekrškovnih postopkov. Izvedla je 273 usposabljanj, na katerih je sodelovalo kar 13433 slušateljev. Število prijavljenih lobističnih stikov se je v tem obdobju povečalo za skoraj 450 odstotkov (s 1118 v letu 2014 na 4968 v letu 2019), kar je v veliki meri posledica intenzivnih prizadevanj in ozaveščanja komisije na področju lobiranja. Prejeti lobistični stiki se že nekaj let ažurno objavljajo v spletnem orodju Erar, ki jo je komisija vzpostavila z lastnim znanjem. Z vzpostavitvijo Erarja, ki je v lasti komisije, smo odprli novo paradigmo transparentnosti delovanja države in omejevanja korupcijskih tveganj in verjamem, da bo v prihodnjih letih aplikacija doživela še mnogo nadgradenj in da bo dobro služila javnosti pri njenem nadzoru nad porabo javnih sredstev.

Naj na tem mestu izpostavim tudi zelo dobro sodelovanje z drugimi nadzornimi organi. Od leta 2014 do leta 2019 je komisija organom odkrivanja in pregona podala 404 naznanil in ovadb zaradi suma storitev kaznivega dejanja, hkrati je drugim državnim organom, kot so inšpekcijske službe, Računsko sodišče, Finančna uprava, Zagovornik načela enakosti idr., predala 751 pobud za izvedbo postopkov iz njihove pristojnosti. 

Indeks percepcije korupcije v RS je pravzaprav ogledalo, ki je nastavljeno naši državi in ne KPK, saj poudarja da je še veliko problemov na področju korupcije v državi in ne na KPK, ki je neposredno državni organ, ki se ukvarja z že zaznanimi dejanji, ki imajo elemente korupcije. Da gre vendarle za statističen podatek, ki ne odraža povsem korektno neko stanje v državi, kaže tudi dejstvo, da je Danska vselej med državami, ki bi naj bila najuspešnejša, pa je država, ki je v zadnjih nekaj letih skozi svoj bančni sistem oprala več kot 200 milijard EUR.

Boj zoper korupcijo ni športno tekmovanje, ampak je pravzaprav večen del delovanja naše družbe, korupcija je bila in vedno bo del vsake in tudi naše družbe. Zato težko opredelim največje uspehe v mojem mandatu, a če že moram, bi opozoril na dosledno ureditev zakonitega postopka pri obravnavanju posameznih zadev, ki pomeni dosledno spoštovanje vseh postopkovnih pravic udeležencev v postopku, kar v prejšnjih mandatih ni bil primer. In pravilnost naše ureditve potrjujejo tudi odločbe sodišč. Ne smem pa pozabiti aplikacije ERAR, ki je nastala na mojo pobudo, kot naslednica prejšnjega Supervizorja, s to razliko, da je izključno plod znanja sodelavcev KPK in je tudi v izključni lasti komisije.

Delovanje in pristojnost KPK je samo in izključno preventivno, nikoli represivno, zato so drugačna opredeljevanja povsem napačna. Komisija nima pristojnosti nikogar kaznovati, ampak le opozarja na koruptivna ravnanja. Na ugotovitve KPK pa bi morali odreagirati pristojni, pa največkrat ne, predvsem takrat ne, ko so obravnavani politiki. Zato je prispodoba o brezzobem tigru, povsem napačna in izraža predvsem nepoznavanje pristojnosti KPK.

Pravosodna ministrica je v oceni poročila KPK za leto 2019 denimo izpostavila, da ni bilo premikov pri zbiranju podatkov o lobiranju, prejetih darilih in premoženjskem stanju z željo, da se namesto administrativnega zbiranja podatkov, opravi tudi analiza morebitnih korupcijskih tveganj na tem področju. Se strinjate z njeno oceno?

Pravosodno ministrstvo je v skladu z zakonodajo pristojno za zagotovitev zakonskih podlag za delovanje KPK in seveda v zvezi s tem tudi za finančno in kadrovsko zagotovitev delovanja KPK. Zato ministrica za pravosodje nima pooblastila in ne pravice za komentiranje in ocenjevanje dela KPK. To pristojnost ima izključno državni zbor, ki enkrat na leto obravnava poročilo o delu KPK in ga tudi ocenjuje.

Znano je, da ste bili razočarani, ker se niste uvrstili v ožji izbor kandidatov za nov mandat na čelu KPK, na predsednika Pahorja ste tudi naslovili pismo, v katerem ste izrazili dom o postopku izbire, predvsem glede neodvisnega odločanja dveh članov izbirne komisije : Janeza Stareta in Erika Breclja. Ste dobili kakšen odgovor ali pojasnilo? Še vedno menite, da postopek izbire ni potekal v skladu z najvišjimi standardi objektivnosti in preglednosti? 

Seveda sem bil kot predsednik KPK zelo občutljiv na korektnost in zakonitost postopka izbire novega predsednika komisije. In sestava komisije za izbor kandidatov, ki jih predlagajo predsedniku republike, je odločilen del tega postopka. Zato nikakor ne bi smelo biti spregledano, da je bil predsednik te izbirne komisije gospod Janez Stare eden izmed največjih zaslužkarjev iz naslova avtorskih pogodb, kar je KPK prikazala v svoji aplikaciji Erar. On enostavno ne bi smel biti ne predsednik in ne član te komisije. Gospod Erik Brecelj, ki sicer velja za velikega borca zoper korupcijo v Sloveniji, le da nikoli ni postregel z nobenim imenom in priimkom storilcev, je cel moj mandat kot prijatelj bivše namestnice predsednika KPK dr. Alme Sedlar, izražal stalno nekorektno kritiko dela KPK in predvsem mene osebno. Njegovi motivi so nedvomni in seveda nikakor ne bi smel biti član izbirne komisije. Vse to je bilo znano tudi predsedniku republike, ki je edini odločal o sestavi komisije in je tako odločil kot je, nezakonito.

Ali predsedniku Pahorju kaj zamerite?

Seveda pa je imel tudi predsednik republike svoj motiv, ki je znan pač samo njemu, saj mi je sam skupaj z generalno sekretarko urada predsednika republike, v razgovoru povedal, da bi bilo bolje, da se ne prijavim ponovno, ker me ne misli ponovno imenovati. Da je bil postopek usmerjen v dosego tega cilja, jasno kaže tudi dejstvo, da me izbirna komisija po mojem šest letnem mandatu, ni spoznala za primernega kandidata, mojega namestnika pa za primernega. 

Predsednik Pahor mu je ponovno kandidaturo odsvetoval (FOTO:BOBO).

V svojem mandatu ste delovali pod kar tremi vladami, kako bi ocenili sodelovanje s posameznimi ministri in tudi z organi pregona? 

Sodelovanja s posameznimi predsedniki vlad v tem času in tudi ministri za pravosodje in upravo je bilo premalo in to ne po moji zaslugi, saj sem velikokrat predlagal razgovore, pa sem bil redko uslišan. Predvsem je šlo vedno za zagotavljanje pogojev za delo KPK, saj sem bil tudi kot predstojnik državnega organa zadolžen, da po svojih močeh zagotavljam pogoje za delo komisije.

Zelo ostra je bila Alenka Bratušek zaradi vaših ugotovitev konflikta interesov pri njenem kandidiranju za evropsko komisarsko, napovedala je celo odškodninsko tožbo proti vam osebno. Je svojo napoved uresničila ali je odstopila od namere?

Gospa Bratuškova me je poskušala v državnem zboru trikrat »rušiti« s položaja predsednika KPK, a nikoli ni bila uspešna, ker je večina poslancev ugotavljala, da nima argumentov za rušenje. Sam ne vem, da bi bila zoper mene vložena odškodninska tožba, ki jo je napovedovala.

Precej je odmeval tudi vaš postopek zoper Ferenca Horvatha glede nezdružljivosti poslanske funkcije s predsedovanjem Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti, a na koncu se ni zgodilo nič. Horvath je v intervjuju za Sobotainfo pred kratkim dejal, da "je KPK pogosto sprejemala odločitve, ki so se kasneje na sodiščih izkazale za napačne, so pa pomenile velik poseg v človekovo dostojanstvo. Pri moji zadevi ni šlo in ne gre za nezdružljivost funkcij in tudi sedaj, v praksi, se je pokazalo, da lahko uspešno združujem obe nalogi in na ta način vsem ljudem na narodnostno mešanem območju in v širšem prekmurskem prostoru prinašam nove priložnosti". Kako gledate na razplet te zgodbe danes?

Do komentarjev gospoda Horvatha v intervjuju se ne mislim opredeljevati, odločno pa stojim na stališču, ki sem ga zastopal ves čas in ni samo moje stališče, ampak odločitev senata KPK, da sta funkciji, ki ju še danes opravlja gospod Horvath nezdružljivi. Pri tem je KPK svoje delo korektno v skladu s pooblastili opravila, to pa nikakor ne drži za državni zbor, ki bi v skladu z zakonom moral sprejeti ustrezne odločitve, ki bi v končni fazi pomenile, da gospod Horvath obeh funkcije ne sme in ne more opravljati, pa tega ni zmogel. Zakaj ne, je vprašanje za poslance državnega zbora.

Štefanec je bil trn v peti Alenke Bratušek, ki mu je celo grozila z odškodninsko tožbo (FOTO:BOBO).

Ne moreva mimo trenutno aktualno najbolj vroče politične teme pri nas, predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel se namreč sooča z očitki zaradi hkratnega opravljanja pridobitne dejavnosti za FIFO, od katere naj bi lani prejel skoraj 250 tisoč evrov bruto. KPK naj bi Veselu sicer še v vašem času posredovala pisno mnenje, da njegovo predsedovanje Fifini komisiji ni v nasprotju interesov z opravljanjem funkcije predsednika računskega sodišča. Tako KPK, kot Vesel, pa omenjenega dokumenta ne najdejo. Gregor Virant je na to temo denimo dejal, da ne gre za konflikt interesov, ampak za stvar 26. člena zakona in integriteti. Ali to drži? Je KPK v tem primeru izdala pisno upravno odločbo?

Predsednik računskega sodišča je na KPK naslovil pisno vprašanje ali je dejstvo, da je predsednik računskega sodišča in da je predlagan za predsednika komisije za skladnost poslovanja FIFE, okoliščina ki lahko pomeni, da tega ne sme opravljati. KPK je izdelala pisno mnenje, da ob upoštevanju institutov zapisanih v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, ti dve funkciji nista v nasprotju oziroma ni razlogov, da ju ne bi smel opravljati. Posebej pa je bil opozorjen, da mora vsako leto v skladu z zakonom prijavljati spremembo svojega premoženja, če gre za povečanje večje kot 10.000,00 EUR v enem letu in to je počel. Pri tem bi ob prijavi spremembe premoženjskega stanja, ki ga je vsako leto dobila, KPK lahko na lastno pobudo začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcij, če bi tako smatrala, pa takšen postopek ni bil nikoli uveden. Takšen postopek pa se lahko uvede na pobudo katerega koli sodelavca KPK in nikakor ne samo na pobudo predsednika KPK.

KPK se je sicer že večkrat znašla v soju žarometov zaradi odločitev, ki so imele velike politične posledice, verjetno ste tudi v času svojega mandata bili deležni določenih političnih pritiskov v zvezi z posameznimi preiskavami, mnenji, ugotovitvami?

Razen poskusov gospe Bratušek v državnem zboru, ki jih lahko označim za politične pritiske, podobnih pritiskov ni bilo, saj sem prepričan, da so se vsi deležniki dobro zavedali, da bodo vsi morebiti pritiski na mene neuspešni. Druga stvar pa je, da pa so bili mediji velikokrat nekorektni pri opredeljevanju do dela KPK in mene osebno. A tega nikoli nisem zaznaval za posebne pritiske, saj sem vedno delal v skladu z ustavo, zakoni in po svoji vesti. Zato tudi danes lahko povem, da se v nobeni zadevi ne bi drugače odločil, kot sem se.

Glede Vesela Štefanec pravi, da je KPK izdelala pisno mnenje, da njegova dodatna dejavnost ne predstavlja konflikta interesov (FOTO:BOBO).

V EU je bila že konec 2019 sprejeta direktiva o zaščiti žvižgačev, ki pa še ni bila implementirana v slovensko zakonodajo. Na tovrstno problematiko je nazadnje opozorila tudi vaša nekdanja namestnica, s katero se niste razšli v najboljših odnosih, Alma Sedlar predsednica, TI Slovenija, v luči dogajanja okoli verjetno najslavnejšega žvižgača Ivana Galeta, ki je nazadnje ostal brez službe na zavodu za blagovne rezerve. Je tudi eden izmed preiskovancev komisije v zvezi s sumom kršenja integritete pri nakupu zaščitne opreme. Menite, da je to področje, torej zaščite žvižgačev, v Sloveniji dovolj dobro urejeno?

Sem na stališču, da je bilo področje zaščite žvižgačev v Sloveniji že urejeno, predvsem tudi v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Zagotovljena je zaščita in pomoč žvižgačem, če so jih doletele posledice v zvezi z njihovimi aktivnostmi. Seveda je lahko vsako področje še boljše urejeno, morda bo sedaj v skladu in na podlagi evropske direktive urejeno tudi v posebnem zakonu, lahko bi bil ustanovljen tudi poseben organ na tem področju. Torej nikoli nobeno področje ni tako urejeno, da ne bi lahko bilo boljše in upajmo, da bomo v Sloveniji znali žvižgače kar najbolje zaščititi.

Kako gledate na stanje korupcije v Sloveniji, kajti javna naročila, predvsem na področju zdravstva so očitno področje, kjer je korupcije veliko. Kako je pa s korupcijo na lokalni ravni? Na katerih področjih ste sicer zaznali največ očitkov korupcije?

Področje javnih naročil v zdravstvu je še vedno zelo obremenjeno s korupcijskimi tveganji. To nedvomno dokazujejo tudi zadnje ugotovitve tako Računskega sodišča kot KPK, v zvezi z nabavo medicinske opreme. O tem ne bi več, ker je javnost sedaj polna teh informacij, bi pa spomnil samo na stališče, ki smo ga na KPK ves čas zastopali, da bi medicinsko opremo v Sloveniji lahko in morali enotno nabavljati za potrebe cele države in to z enega mesta. Pa so nasprotniki tega stališča, predvsem tudi politiki, trdili, da to ni mogoče, ker bi kršili zakon o javnih naročilih. Čudno pa, da se prav ti nasprotniki našega stališča ne oglasijo sedaj, ko je Evropska komisija za vse članice skupaj naročila cepivo proti covid virusu, a sedaj ne kršimo zakona o javnih naročilih? Seveda je veliko ravnanj obremenjenih s koruptivnimi tveganji tudi na lokalnih nivojih, povezani pa so predvsem z javnimi naročili, nasprotja interesov pri zaposlovanju in podobno.

Po več letih priprav in tudi vaših želja je bila lani končno sprejeta novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Novo vodstvo KPK novo zakonodajo pozdravlja, kako pa vi ocenjujete spremembe? Bi, če bi bili danes šef KPK, bili zadovoljni s sprejeto novelo?

Res je spreminjanje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije neuspešna zgodba pri kateri sem tudi sam sodeloval ves svoj šestletni mandat in zdaj na koncu ugotavljam, da neuspešno. 

Rad bi spomnil, da je senat ki mu je predsedoval gospod Klemenčič predčasno odstopil tudi in predvsem zaradi neustrezne zakonske podlage za svoje delo. Sami so simbolično navajali, da imajo na razpolago žličko za kavo, s katero kopljejo tunel in tako nikoli ne bodo uspeli. Takrat se je začel postopek spreminjanja zakona in začuda v teh letih je bil tudi gospod Klemenčič pravosodni minister, ki bi lahko največ pripomogel k pripravi potrebnih sprememb. A spremembe, ki so jih pripravili takrat so šle v smer, ki sem jo sam v prispodobi opredeljeval kot okoliščino, da nam sedaj jemljejo še žličko za kavo in zahtevajo, da z rokami kopljemo tunel na koncu katerega naj bi bila luč uspešnega boja zoper korupcijo.

Nikoli ni bilo dvoma o tem, da so za kazniva dejanja s področja korupcije pristojna policija, tožilstvo in sodišča. Tudi po starem zakonu je bilo tako in spremembe ne rešujejo na tem področju ničesar bolje. Govora pa je o tem, da bi naj KPK izdajala čimveč načelnih mnenj, brez imen in priimkov in to je po mojem mnenju velik korak nazaj. Stojim na stališču, da ima korupcija ime in priimek in samo če bo javnost vedela kdo koruptivno ravna, smo lahko uspešni v boju zoper korupcijo. Predolg bi bil, če bi še več o tem in naj zaključim s tem, da sem globoko razočaran s vsebino novele, zelo presenečen, da sedanji senat z novelo soglaša, saj se je menjal samo predsednik, a tako pač je.

Zavzemali ste se tudi za sprejetje etičnega kodeksa za poslanke in poslance, do katerega je lani končno prišlo. Zdi se sicer, da ugled državnega zbora še kar naprej pada in dokument še ni pokazal svoje učinkovitosti v praksi. Je kodeks vseeno korak v pravo smer pri krepitvi kulture in integritete državnega zbora, ali bo zgolj dokument, ki ne bo imel prave vrednosti v praksi?

Sprejetje kodeksa etike poslancev državnega zbora je uspeh in velik korak v pravo smer. Saj je to dokument v katerega so sami poslanci zapisali kakšna ravnanja poslancev opredeljujejo kot etična in katera ne. Tudi potrebne posledice za neetična ravnanja so si zapisali. Seveda pa je kot vedno problem pri izvajanju določil kodeksa, saj to kar javnost vidi in sliši v državnem zboru, velikokrat nikakor ni v skladu s kodeksom. A spremembe in to pozitivne se bodo dogajale in zgodile na dolgi rok, a se bodo sigurno.

Ali novo vodstvo KPK dobro opravlja svoje delo? 

Takrat ko sem zaključil svoj mandat sem se odločil, da dela mojih naslednikov ne bom komentiral in pri tem bo ostalo. Želim jim pa kar največ uspehov, saj gre pri tem za boljšo Slovenijo.

Aprila 2020 je Štefaneca na čelu KPK zamenjal Robert Šumi, ki je bil prej zaposlen v policiji (FOTO:BOBO).

Lahko uživate čas pokoja ob zaskrbljujočem epidemiološkem stanju v državi in dalj časa trajajočem "lockdownu"? Kako zdaj kot 'civilist' gledate na trenutno burno politično dogajanje ob očitkih koruptivnosti na vseh straneh, od vlade do opozicije?

Seveda sem zaskrbljen za zdravje svojih najbližjih in tudi svoje, a dejstvo da z ženo živiva na Hodošu je sedaj pozitivna okoliščina, saj imava relativno malo stikov, ki predstavljajo potencialno nevarnost okužbe. Veliko optimizma polagam v cepljenje in se bom cepil takoj ko bo mogoče in pridem na vrsto in to res na glas in odločno predlagam vsem. Politika pa tako kot vedno tudi sedaj kaže, da ima svojo »računico«, ki je vedno veliko bolj strankarsko in osebno ozka in velikokrat ne predstavlja interesov večine v Sloveniji. A tako pač je in verjetno tudi bo.
 

S spleta

Komentarji (25)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
partijc (nepreverjen)

in potem smo brali v slovenskih novicah, ko je kandidiral clan stranke PS. A. Bratusek.
Poleg skromne vizije o delovanju KPK Štefanec v življenjepisu ni navedel niti besede o kompetencah in znanju tujih jezikov, je pa omenil, da obvlada »internetne storitve in mail«.

gostek (nepreverjen)

Te tip je sramota za Prekmurje

Banda. . (nepreverjen)

ZA PREKMURJE SMO NAJVEČJA SRAMOTA SAMI PREKMURCI , KER SE SRAMUJEMO LASTNEGA , LEPEGA , PRIJAZNEGA PREKMURJA IN SEREMO V LASTNO SKLEDO.

In reply to by gostek (nepreverjen)

ah (nepreverjen)

Štefanec je naš lepi, prijazni prekmurec?

In reply to by Banda. . (nepreverjen)

butalec (nepreverjen)

Katastrofa!
In takše "prejgnje" mij mamo!

pollicija. (nepreverjen)

Boris Štefanec nad korupcijo s prebiranjem pravljic.
tako leta 2017.

info.press (nepreverjen)

Predsednik republike bo predsednika KPK lahko izbiral med četverico, dosedanji predsednik Štefanec neprimeren. vir Delo
Zanimivo!

opanković zoki (nepreverjen)

sve što imam sam ukrao
jedino sam izpit za avto
pošteno platio

čarni vrag (nepreverjen)

Človek je pameten. Malo je nekaj jalovo grozil, napravo pa je nej nič. Vleko je velko plačo, in de zdaj imel velko penzijo. Lopovi pa so kradnoli dale, zaradi Štefaneca se nihče nej sekiral.

lmesece (nepreverjen)

Putin podpisal zakon, ki prepoveduje cenzuro na Twitterju, FB in ostalih socialnih omrežjih.
A bodo polikolesarji in skrjana levica zmogli slediti zgledu njihove matere Rusije tudi v Sloveniji.
Ali jim bolj disi kapitalisticna ZDA, kjer je diktatura kapitala.

ŠTEFANEC - SRAMOTA (nepreverjen)

Kako si dovolite objavljati tega nesposobneža sobotainfo, spet vračate dolg MAFIJA POKVARJENA. RAVNO V NJEGOVEM ČASU SE JE NAJBOLJ KRADLO, NITI ENEGA PRIMERA NI OBRAVNAVAL ŠE MANJ REŠIL DA GA NI SRAM DA SE POJAVLJA V JAVNOSTI, KAKO SE GA NE SRAMUJETE NA HODOŠU ?

hodošabejžala (nepreverjen)

Tej ded je v borbe proti korupciji nej napravo čista nika. Točno z ten namenon ka ne naprave čista nika je tudi bil nastavlene na vrh KPKja. Küčan je ponosen na njega.

ŠTEFANEC - KOMUNISTA (nepreverjen)

Leta 1985 se je zaposlil v Občinskem komiteju Zveze komunistov v Murski Soboti, najprej kot izvršni sekretar, po enem letu pa kot sekretar tega komiteja.

po poteh AVNOJA (nepreverjen)

Še dobro ka je nej vodo romanje 1983 leta po poteh AVNOJA v Jajce kak tvoj komunjara tovariš komandant Janez Janša.

In reply to by ŠTEFANEC - KOMUNISTA (nepreverjen)

sindikat... (nepreverjen)

a je v tej drzavi sploh kdo se policist? , ker je ze vsak kekec vsaj Visji policist ali neki komandir...

čarni vrag (nepreverjen)

Štefanec je bil zadnji sekretar Zveze komunistov v Murski Soboti. Nej čudo, ka je šla partija v stečaj. Sicer pa so v primerjavi z gnešnjimi "demokrati", niti komunisti nej bili slabi. Dosta ljudi si je kuče zazidalo, gnes če si nej pri koriti, nemreš napraviti niti kučico za psa. Od blebetanja Janše in Kacina se pa ne da živeti.

Gde sfc fk jnojbcd (nepreverjen)

Podkupljivi prasec!!!
V zloveniji je korupcije vedno več in to samo zato ker so vsi tile prasci med sabo povezani. Ta podkupljivi prasec od štefaneca na tv ekranih govori proti jankoviču v pravici pa ga ščiti saj znano je da tale stari prdec ima rad denar... Kdo bo že enkrat preverjal toga lopova štefaneca komunista in izdajalca katetega je na položaj spravo največji izdajalec in lopov borjut pahor! Kdaj bo tej bandi že enkrat sojeno.?!Zakaj ne preverjajo, čeferine, jankoviče, samoga štefaneca, pahorja, štruklja, kučana itd.? Zatou ker so vsi tile prasci ena in ista banda.V državi katera je svetovno znana v korupciji štefanec nej je spravo niti enoga iz krogov levičarjev za zapahi, ker namesto da bi večina bila za zapahi, oni pridno dale mešetarijo in kradejo naš denar! Banda lopovska!!!

opanković zoki (nepreverjen)

sve što imam sam ukrao
jedino sam izpit za avto
pošteno platio

In reply to by Gde sfc fk jnojbcd (nepreverjen)

ŠAVEL SEREŠ (nepreverjen)

napišeš " bivši prvi borec proti korupciji" Šavel nikoli iz tebe ne bo novinarja si ritolizec. Kaj je pa ta tip napravo za svoj mandat POPOLNOMA NIČ, IN RAVNO V TEM ČASU SE JE NAJVEČ POKRADLO da ga ni sram in tebe ki laži pišeš. FUJ.

hodoshki (nepreverjen)

Štefanec je de facto nesposoben, ampak dejstvo je, ka je bil po funkciji "prvi borec proti korupciji" kak vodja KPK. Intervju je korekten (si ga sploj prešto?), ne glede na Štefanecove kompetence.

In reply to by ŠAVEL SEREŠ (nepreverjen)

čarni vrag (nepreverjen)

to je tak kot če bi napisali
Bivši prvi jebač
moje žene

gostja (nepreverjen)

Bivši prvi borec proti korupciji v državi Boris Štefanec: je samo veliki gobec, za to je bivši !!

bzi (nepreverjen)

"prvi borec" hahahaha ......žalitev za borce!

dreg (nepreverjen)

ka si se pa te pameten delo ce si lejko en dreg napravo🤦‍♂️ , aja prekleti denar😂😂😂

. (nepreverjen)

že to ka mamo protikorupcijsko komisijo brez moči je korupcija

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice