Pomurski poslanec iz vrst SD Damijan Zrim opozarja, da vodotoki v Pomurju niso bili vzdrževani že več desetletij.

Damijan Zrim, pomurski poslanec iz vrst Socialnih demokratov, je na ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana naslovil poslansko vprašanje v zvezi z urejanjem vodotokov.

Kot je pojasnil, so se pomurske občine v začetku avgusta letošnjega leta ponovno soočile s težavami poplavljanja voda iz vodotokov Dobel, Mokoš in ostalih, ki so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju direkcije za vode.

»Težava je v tem, da ti vodotoki niso bili vzdrževani že več desetletij, saj se v njihovo vzdrževanje in čiščenje strug s stani upravljavca, sedaj direkcije za vode, prej Agencije Republike Slovenije za okolje ni vlagalo nič,« opozarja Zrim.

Vodotoki so zarasli, v njih je gosto grmičevje

Ker ni bilo vzdrževanja in čiščenja, so potoki zarasli, v njih raste tudi precej veliko drevje in gosto grmičevje, ki dodatno zaustavlja normalen pretok vode, s tem pa povzroča dvigovanje gladine vode in posledično tudi poplavljanje bližnjih zgradb, navaja poslanec.

Vode so nedavno ogrožale mnoge objekte, poudarja v poslanskem vprašanju: »Poplavne vode so ogrožale stanovanjska kot tudi nekatera gospodarska poslopja. V mnogih primerih je bilo potrebno posredovanje civilne zaščite in gasilcev, da so preprečevali vdor vode v objekte

Državljanom Slovenije poplavne vode povzročajo škodo, saj je treba pristopiti k sanaciji poškodovanih objektov. Nekateri od poškodovanih objektov so bili poškodovani že v poplavah v letih 2013 in 2014.

Denarja za čiščenje in odstranjevanja mulja ni

»Državljani so tudi upali, da bosta upravljavec Direkcija za vode, Sektor območja Mure, in vzdrževalec potokov in ostalih vodotokov Pomgrad Vodnogospodarsko podjetje opravila svoje delo ter potoke očistila naplavin in zamuljenost,« še navaja pomurski poslanec, pri čemer dodaja:

»Žal je bilo upanje zaman. Na problem poplavljanja voda in razlivanja voda iz prej omenjenih potokov se je opozarjalo že v letih 2013 in 2014.

Takrat in do sedaj nam je bilo s strani predstavnikov Direkcije za vode Sektor območja Mure vedno samo povedano, da ni denarja za čiščenje in odstranjevanje mulja

Kdo je zadolžen za vzdrževanje priobalnih zemljišč?

Direkcija za vode,Sektor območja Mure, je po njegovih besedah v nekaterih odgovorih po poplavah pred slabim desetletjem omenjala 100. člen zakona o vodah, ki nalaga lastnikom zemljišč ob vodotokih II. reda, da so dolžni vzdrževati priobalno zemljišče.

Toda občine lastnikov priobalnih zemljišč ne morejo prisiliti k vzdrževanju: »Vendar pa občine nimajo vzvodov, da bi lastnike priobalnih zemljišč prisilile, da bi zemljišča vzdrževali v skladu z omenjenim členom, saj zakon o vodah v svojem 174. členu določa, da ima pristojnost izvrševanja določb tega zakona inšpektorat pristojen za vode.«

Zrim je ministru za naravne vire in prostor 19. septembra 2023 postavil tri vprašanja, odgovore pa pričakuje v roku 30 dni:

»Kakšne načrte za sanacijo in čiščenja vodotokov v Pomurju ima ministrstvo za naravne vire in prostor?

Koliko sredstev bo letos in v naslednjih letih namenjeno za sanacijo in čiščenje vodotokov v Pomurju?

Kako namerava v bodoče, glede na poplave v avgustu letošnjega leta, ministrstvo za naravne vire in prostor izvajati določbo 174. člena zakona o vodah?«

Komentarji (8)

Skokll (ni preverjeno)

Tile iz vladnih strank ala SD, Svoboda naj kaj naredijo, ne da samo jamarji in so kao v skrbeh. So sedaj pri koritu. Delajte. Isti ste kot oni pred vami.
Drugače denarja je in to veliko, samo za neumnosti in nepotrebne stvari se ga troši.

majmun (ni preverjeno)

naj kaj naredijo, kaj, a korak naprej, ve pa megla, dale pa huda jama

In reply to by Skokll (ni preverjeno)

realnooo (ni preverjeno)

VEJPA KOMUNALA MALO POLOZNICE ZDIGNE IN SPUCAJO...

Kilodreka (ni preverjeno)

Zeleno golazen pa naj z rokami urejajo vododotoke pa de zastojn

Lukčev Mesec (ni preverjeno)

Težko je najti jarek, potok ali podoben vodotok, ki bi bil urejen.

Občine in vsi ostali odgovorni so popolnoma zatajili.

čarni vrag (ni preverjeno)

Vzdrževanje vodotokov so vlade Slovenije prepustile Nebeškemu komunalnemu podjetju.

Čoban (ni preverjeno)

Kak te,da za to Gamat nikoli za njihove plače ne zmanjka denarja kak naj mi nekdo odgovori.Za njihove plače pa ga je vedno dovolj.Tak je to,ko državo vodijo talibani.

majmun (ni preverjeno)

korak naprej,pol pa od besed k dejanju, pa megla ga uzela

Starejše novice