Slika je simbolična.
Prodajata se dve nepremičnini v Černelavcih, obe v solasti Mestne občine Murska Sobota.

Ministrstvo za javno upravo je objavilo namero za prodajo nepremičnin s številko 1086/3 v Černelavcih.

Nepremičnini sta v Černelavcih v Mestni občini Murska Sobota in sta v solasti Republike Slovenije v deležu 11/25, v solasti Mestne občine Murska Sobota v deležu 3/50 ter fizične osebe v deležu 1/2. 

Predmet prodaje sta deleža Republike Slovenije in Mestne občine Murska Sobota.

Kaj je predmet prodaje?

Nepremičnini sta po namenski rabi stavbno zemljišče - območja stanovanj. Dostop do njih je urejen preko javne ceste, sta pa tudi komunalno opremljeni.

Na omenjeni nepremičninski parceli stojita dva objekta, in sicer:

  • Stanovanjski objekt z naslovom Zadružna ulica 22, Černelavci. Objekt meri 63,90 kvadratnega metra in je bil zgrajen leta 1949. Gre za dvoetažni objekt, stene so zidane, stropna konstrukcija pa je lesena in pokrita s salonitom, ki je dotrajan. Objekt je v naravi nevzdrževan in zapuščen ter propada, neprimeren za bivanje;
  • Pomožni kmetijski objekt, ki meri 121,80 kvadratnega metra in je bil zgrajen leta 1938. Gre za dvoetažni objekt, stene so zidane, stropna konstrukcija je lesena, steha pa je prekrita s salonitom, ki je dotrajan, dotrajana je tudi fasada. Objekt je nevzdrževan in zapuščen, primeren za rušenje in je brez gradbene vrednosti.

Solastniška deleža Republike Slovenije in Mestne občine Murska Sobota, ki sta predmet prodaje, sta ZK urejena in bremen prosta. Solastniški delež solastnika ni predmet prodaje.

Kakšna je cena?

Ponudbena cena za nepremičnini mora biti najmanj 14.000 evrov, solastniška deleža pa se prodajata skupaj, kot celota.

Najugodnejši ponudnik plača na ponujeno ceno še dva odstotni davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.

Kdo vse lahko odda ponudbo?

Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Šteje se, da je ponudba pravočasna, če na naslov organizatorja prispe najkasneje do 11. avgusta 2023, do 15. ure.

Starejše novice