Soboška občina z novim ukrepom nad problematiko škodljivih delcev. Dvema merilnima napravama dodali nove naprave, ob tem pa uvajajo tudi samodejno obveščanje občanov o povišanih vrednostih škodljivih delcev.

Prašni delci v zraku, ki jih poznamo kot PM10 delce, so večja grožnja, kot se zdi na prvi pogled. Med mesti, kjer onesnaženost z omenjenimi delci predstavlja precejšnjo težavo, pa je tudi Murska Sobota

"Največja preseganja so v jutranjem in večernem času. Zakaj je temu tako? Predvsem zaradi nepravilnega ogrevanja oziroma kurjave. Dve tretjini PM10 delcev namreč nastane zaradi zastarelih kurilnih naprav, eno tretjino pa predstavlja promet, predvsem zastareli motorji v prometu," je pred časom povedal Jože Jurša iz Ministrstva za okolje in prostor.

Zato so se na občini tudi odločili za ukrepe, ki jih bodo izvajali v skladu s sprejeto celostno prometno strategijo, usmerjeno v izboljšanje urbane mobilnosti in posledično izboljšanje kakovosti zraka. 

"Trenutno so na območju Mestne občine Murska Sobota postavljeni trije senzorji, in sicer v naselju Rakičan, na Cankarjevi ulici v Murski Soboti in na Bakovski ulici. Na prvi dve lokaciji je senzor namestila Agencija Republike Slovenije za okolje, na Bakovski ulici pa je bil senzor nameščen v sklopu Interreg projekta Slovenija – Avstrija City Cooperation II, ki ga izvaja Razvojni center Murska Sobota," so nam sporočili iz soboške občine.

Samodejno obveščanje

V sklopu omenjenega projekta pa je bila vzpostavljena tudi nova "smartcity" platforma, ki omogoča analitično spremljanje podatkov ter razvoj aplikacij za občane. Ta na podlagi podatkov senzorjev na dveh lokacijah, in sicer na Cankarjevi in Bakovski ulici, omogoča samodejno obveščanje prebivalcev o povišanih vrednostih PM10 delcev. V kratkem pa naj bi začel delovati tudi nov sistem senzorjev.

"V letošnjem letu je Mestna občina Murska Sobota predvidela namestitev dveh dodatnih senzorjev, predvidena lokacija enega je v bližini mestnega središča ter drugega v enem od primestnih naselij."

O stanju zraka bodo obveščeni vsi vrtci in osnovne šole ter dom za starejše, v prvi fazi pa naj bi obveščanje potekalo preko elektronske pošte. Kot so nam povedali na občini, bo sistem ob povišanju dovoljenih vrednostih PM10 delcev samodejno poslal elektronsko pošto na dogovorjene elektronske naslove.

"Ko bodo vrednosti padle pod mejo dovoljenih pa bo sistem spet ponovno poslal elektronsko pošto z obvestilom, da so vrednosti znotraj priporočenih vrednosti. S tem želimo opozoriti, da se v času povišanih vrednosti prašnih delcev ne zadržujemo na prostem, če to ni potrebno. Vrtci in šole lahko, če je to seveda možno, prilagodijo svoje aktivnosti," pravijo na MOMS. 

Ukrepi za znižanje vrednosti PM 10 delcev

Prebivalci občine bodo lahko vrednosti preverili tudi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, kjer bo preko infografike prikazan semafor, ki bo v realnem času prikazal vrednosti delcev PM10.

Sicer pa želijo na občini vrednost PM 10 delcev zmanjšati z obnavljanjem kolesarskih in pločnikov, prav tako s prenovo mestnega središča stremijo k vzpostavljanju območij brez avtomobilov, ki bodo pešcem prijazna.

Posledično se tudi nadgrajuje sistem izposoje koles, spodbuja uporabo javnega potniškega prometa in uporabo električnih prevoznih sredstev. Obenem pa skrbijo za ureditev novih zelenih površin, ki bi pripomogle k boljši kakovosti zraka.

Projekt City Cooperation II izvaja vodilni partner - The Oststeirische Städtekooperation s konzorcijskimi projektnimi partnerji Razvojnim centrom Murska Sobota, Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj in PORA Razvojno agencijo Gornja Radgona.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa že vzpostavljenega čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, med 24 mesti iz držav Avstrije, Slovenije in Madžarske in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen projekta je krepitev policentričnih mest v mreži čezmejne regije, ki je usmerjena k razvoju in trajnostni rasti. Mesta na podlagi projekta med seboj izmenjujejo izkušnje, znanja in odgovore na razvojne izzive, s katerimi se srečujejo. Plod projekta so različni ukrepi, ki bodo pripomogli k pestrejšemu in raznolikemu življenju v mestu, kot tudi sami ponudbi.

S spleta

Komentarji (0)

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.

Starejše novice