Na današnji dan pred 60 leti je v Murski Soboti bila ustanovljena Delavska univerza. Občinski ljudski zbor Murska Sobota je 29. decembra 1960 izdal odločbo o ustanovitvi Ljudske univerze Murska Sobota, občinskega zavoda za izobraževanje odraslih.

Ljudska univerza Murska Sobota je danes vodilna regionalna in tudi v nacionalnem prostoru priznana ustanova za izobraževanje odraslih, svetovanje in vseživljenjsko učenje. Je družbeno odgovorna organizacija, vedno odprta za izobraževalne novosti. Svoje storitve ponuja prebivalcem Pomurske regije in širše.

Že šest desetletij zagotavlja dostop do kakovostnega vseživljenjskega učenja, svetovanja, izobraževanja in pomoči za uspešno učenje. 

V letošnjem letu so na Ljudski univerzi Murska Sobota že praznovali.  Obeležili so namreč dvajseto obletnico delovanja programa Projektno učenje mlajših odraslih PUM-O in dvajset let delovanja svetovalnega središča ISIO, ki izvaja svetovanje v izobraževanju odraslih.
 

Prvi sedež ustanove je bil v Slovenski ulici v Murski Soboti. Na začetku je ustanova izvajala izobraževanje kmečkih žena, šele po letu 1965 pa tudi strokovna izobraževanja, ki so bila za tisti čas nekaj novega, a še kako potrebnega. V času industrializacije je namreč krepko primanjkovalo ustreznih kadrov, ki pa jih je za domače okolje uspešno priučila in izobrazila ravno Ljudska univerza Murska Sobota.

Ljudska univerza Murska Sobota se je povezovala ptudi z drugimi ljudskimi univerzami v lokalnem okolju, v Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru.

V letu 1974 je bila po spremembi zakona ustanova za izobraževanje odraslih po novem vpisana kot Delavska univerza Murska Sobota. Še danes mnogi uporabljajo to ime, ki se je zasidralo v njihovem spominu.

Skozi osemdeseta je bila delavska univerza zelo dobro in napredno opremljena. Razpolagala je z najboljšimi grafoskopi, magnetofoni, kasetofoni, diaprojektorji, videofoni in pozneje tudi računalniki. 

Leta 1995 se je Delavska univerza spet preimenovala in naziv Ljudska univerza Murska Sobota ohranja še danes.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 - 2022

Priložnost za brezplačno pridobivanje novih znanj in veščin za potrebe na delovnem mestu in osebnostni razvoj.

Ljudska univerza Murska Sobota, kot vodja pomurskega konzorcija v katerem sodeluje z  Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnico Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer ponuja na podlagi Javnega razpisa izvaja operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih  kompetenc 2018 do 2022  do oktobra 2022  brezplačne izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki so namenjeni predvsem zaposlenim ter iskalcem zaposlitve, prednostno tistim starejšim od 45 let, s končano manj kot 4 letno srednjo šolo.

Omogočajo vam učenje:
-    široke palete tujih jezikov,
-    različno zahtevnih vsebin računalništva,
-    komunikacije s sodelavci in strankami.

V programih lahko:
-    razvijate zdrav življenjski slog 
-    spoznavate ukrepe za energetsko učinkovito in trajnostno naravnano bivanje,
-    pridobivate znanje in model kako voditi svoje osebne finance,
-    odkrivate svojo kreativnost, ustvarjalnost in podjetnost.

Pomagajo vam pri pripravah na certificiranje vašega znanja: 
-    iz tujih jezikov, računalništva, ZUP, nacionalnih poklicnih kvalifikacij in drugo.

Operacija pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc traja od  1. 9. 2018 do 31. 10. 2022. Skupno je načrtovano izvajanje 220 izobraževalnih oblik in vključitev 2.649 udeležencev. 
Do konca leta 2020 je v okviru projekta bilo izvedenih v Pomurju preko 100 izobraževalnih delavnic, v katerih je bilo vključeno že čez 1000 udeležencev.

Projekt  sofinancira 80% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in  20%  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os:10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

S spleta

Komentarji (0)

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.

Starejše novice