Znane so ugotovitve inšpekcijskega nadzora, ki ga je po nedavnem iztekanju snovi iz objektov nedograjenih bioplinarn pri Petišovcih, opravila okoljska inšpektorica Inšpektorata za okolje in prostor.

Spomnimo, v Lendavi so imeli pred nekaj meseci vnovičen incident, ki je bil povezan s tamkajšnjimi bioplinarnami. Prišlo je namreč do izlitja 'izredno smrdeče snovi' v potok Kopca, izvor smradu pa je preverjal celo župan Janez Magyar ter medobčinski inšpektor Miran Doma, naknadno pa so se v preiskavo vpletli še vsi pristojni, od inšpektorjev do policije. 

Zdaj so z Inšpektorata za okolje in prostor sporočili ugotovitve, do katerih je prišla inšpektorica. Kot so sporočili, je sedmega septembra okoljska inšpektorica na podlagi obvestila centra za obveščanje, da je prišlo do onesnaženja potoka Kopica zaradi iztekanja snovi iz objektov nedograjenih bioplinarn v obrtno-poslovni coni Lendava, opravila kontrolni nadzor na kraju samem.

V objektih naprav je od februarja in marca 2018 odložen digestat iz bioplinarn Radmožanci in Boreci, družbe Plinprom d. o. o., ki ni odpadek, saj ne ne presega predpisanih mejnih vrednosti za uvrstitev digestata v 1. kakovostni razred. Ob močnejšem dežju prihaja do mešanja digestata z meteornimi vodami in prelivanj v okolico, saj imajo, kot je bilo ugotovljeno v predhodnih inšpekcijskih nadzorih, nekateri fermentorji  strgano cerado, fermentor, ki leži južno je v celoti nepokrit, prav tako tudi sredinski večji fermentor na južni strani območja naprave in odprtine talnih rezervoarjev so odprte.  

Nerealizirane odločbe okoljske inšpekcije

Do izrednega inšekcijskega pregleda je prišlo še predvčerajšnjim, ko je je inšpektorica ugotovila, da je posušena snov, s katero je umazano dvorišče med fermentatorji oziroma objekti bioplinarn ostanek snovi, ki je 4. 9. 2020 iztekla iz cevi fermentatorja na parceli 2266/14 k. o. Lendava in tudi iz talnega  rezervoarja pred strojnico bioplinarne.

Izredni inšpekcijski nadzor pa je pokazal tudi, da inšpekcijski zavezanki, družba BIOPLIN STORITVE d. o. o., (objekti bioplinske naprave na zemljiščih s parc. št. 2266/5, 2265/6 in 2265/5 vse k. o. Lendava, – v stečaju) in BIOPLINARNA PROIZVODNJA d. o. o., (investitorica objektov bioplinske naprave na parc. št.  2265/3, 2265/4, 2266/14, 2266/15, 2266/16, 2266/17 in 2266/18 vse k. o. Lendava in imetnici stavbne pravice za izgradnjo bioplinarne), ki sta nastali iz prvotnih investitorke bioplinarne - KETER ORGANICA BIOPLINARNA d. o. o. in KETER ORGANICA BIOPLIN D.O.O.  nista realizirali odločb, s katerima jim je okoljska inšpekcija prepovedala odvajanje industrijske odpadne vode iz objektov nedograjene bioplinarne, ki se odvaja posredno v vode.

Omenjeni bioplinarni nista  dograjeni in tudi nimata pridobljenih uporabnih dovoljenj. V zvezi z domnevno uporabo objektov nedograjenih bioplinarn brez uporabnih dovoljenj, je gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor, uvedla inšpekcijski nadzor. Gradbeni inšpektor je opravil inšpekcijski pregled, tekom katerega je ugotovil, da se v mešalni jami in končnem zalogovniku nahaja oziroma skladišči gosta tekoča snov, ki ni meteorna voda in ima vonj po pregnitem blatu ter je rjave barve. Z odločbama je prepovedal uporabo objektov. Ker odločba ni bila realizirana, je gradbena inšpekcija obema družbama izdala sklep o dovolitvi izvršbe oziroma začela izvršilna postopka, so še sporočili z Inšpektorata RS za okolje in prostor.

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Gcdrjjuresvxvz (nepreverjen)

Bravo!
Zaj pa pospremite tote inspektorje se na naslov Lek- sandoz kateri z svojin kancerogenim izpustom pobija ljudi v celi regiji!

Nelegalne objekte (nepreverjen)

brez dovoljen treba podreti ...

Starejše novice