Slika je simbolična. (Foto: Jure Banfi)
Elektro Maribor je izpolnil ukrep inšpektorja za okolje, da mora izvesti prve meritve elektromagnetnega sevanja za visokonapetostne transformatorje.

Kot je razvidno iz uradno dostopnih podatkov Inšpektorata za okolje in prostor, je v letu 2020 takratni inšpektorat začel akcijo usmerjenih nadzorov virov elektromagnetnega sevanja, ki morajo zagotoviti prve meritve elektromagnetnega sevanja.  

Velik vir elektromagnetnega sevanja v okolju

V akciji se je preverjalo, ali so bile te meritve opravljene za visokonapetostne transformatorje, katerih nazivna napetost je med enim kilovoltom in 110 kilovolti  in so nameščeni v območju povečanega varstva pred sevanjem, torej na območju I. stopnje varstva pred sevanjem.  

Takšni transformatorji lahko predstavljajo pomemben vir elektromagnetnega sevanja v okolju, zato so prve meritve pomemben podatek o tem, ali je njihovo obremenjevanje okolja z elektromagnetnega sevanja v dovoljenih okvirih.

Niso opravili meritev za 706  transformatorskih postaj

Območna enota inšpektorata Maribor je preverjala visokonapetostne transformatorje podjetja Elektro Maribor, ki upravlja 2750 vire elektromagnetnega sevanja - transformatorskimi postajami. 

Treba je izvesti prve meritve elektromagnetnega sevanja v naravnem in življenjskem okolju le za tiste, ki so nameščeni v območju povečanega varstva pred sevanjem, torej na območju I. stopnje varstva pred sevanjem.  

Prve meritve elektromagnetnega sevanja je treba opraviti med poskusnim obratovanjem ali v obdobju treh do devetih mesecev po zagonu. 

V inšpekcijskem postopku je bilo ugotavljano, da zavezanec ni opravil prvih meritev elektromagnetnega sevanja v okolju za 706 novih ali rekonstruiranih transformatorskih postaj, ki so vir sevanja elektromagnetnega sevanja in ki po navedbi zavezanca sodijo v l. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem. 

Izdana mu je bila odločba, s katero mu je bila odrejena izvedba prvih meritev elektromagnetnega sevanja v okolju.

Le en transformator problematičen

Konec lanskega leta je Elektro Maribor inšpektorju poslal seznam še zadnjih 234 visokonapetostnih transformatorjev z nazivno napetostjo med enim kilovoltom in 110 kilovolti, za katere so bile opravljene prve meritve elektromagnetnega sevanja.

Tako so bile v letih 2021, 2022 in 2023 opravljene meritve elektromagnetnega sevanja na 706 transformatorjih in pokazalo se je, da le eden od teh obremenjuje okolje čezmerno.

Starejše novice