Adaptacija stavbe nekdanjega Muralista v Murski Soboti za potrebe Enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor bo končana sredi leta 2024.

Poročali smo že o pripravljalnih delih, ki so pričela v stavbi nekdanjega Muralista, za potrebe Enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor.

Pokrajinski arhiv Maribor opravlja javno arhivsko službo na območju Štajerske, Koroške in Prekmurja na sedežu zavoda v Mariboru in dveh enotah: Enoti za koroško območje v Ravnah na Koroškem in Enoti za Prekmurje s sedežem v Murski Soboti. 

Leta 2016 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije opravilo nakup nepremičnine na Cvetkovi ulici 1 v Murski soboti (nekdanji Muralist) in predalo upravljanje z nepremičnino Pokrajinskemu arhivu Maribor z namenom, da se zagotovi čim prejšnja rešitev prostorske problematike Enote za Prekmurje.

Oba deležnika sta ugotovila, da je stavbo potrebno adaptirati oziroma prilagoditi za izvajanje javne arhivske službe. 

Arhivsko gradivo lažje dostopno Prekmurcem

V prenovljeni stavbi se bo nahajala Enota za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor.

Pokrajinski arhiv Maribor po veljavni zakonodaji opravlja javno arhivsko službo tudi za območje Prekmurja, to je območje upravnih enot Murska Sobota in Lendava. Da bi bilo do sedaj zbrano in ohranjeno arhivsko gradivo lažje dostopno Prekmurcem za znanstveno-raziskovalne in upravno-poslovne namene, je nujno potrebno vzpostaviti funkcionalne prostore za izvajanje arhivske dejavnosti.

Z zaprtjem neustreznih prostorov v Dolini pri Lendavi leta 2013, zadnjih nekaj let uporabo arhivskega gradiva Pokrajinski arhiv Maribor zagotavlja v čitalnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. 

Pokrajinski arhiv Maribor, ki hrani arhivsko gradivo javno-pravnih oseb različnih področij za katere je pristojen (uprava, pravosodje, šolstvo in izobraževanje, zdravstvo, kultura, gospodarstvo…), hrani 1,7 tekočega kilometra gradiva, ki je vezano na Prekmurje.

Zadnji prevzemi gradiva s tega območja zajemajo arhivsko gradivo podjetja Pomurka mesna industrija, Mura Murska Sobota ter Okrožnega sodišča v Murski Soboti.

Ohranjanje zgodovinsko pomembnih dokumentov je za regijo izrednega pomena. Pokrajinski arhiv Maribor se trudi zagotavljati čim hitrejši in lažji dostop do arhivskega gradiva uporabnikom. Gradivo Prekmurja je trenutno shranjeno v arhivskih skladiščih v Mariboru. Na zahtevo uporabnikov jim ga arhivski delavci enkrat tedensko pripravijo v čitalnici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota

»Povečal se bo interes za raziskovalno delo«

Porast povpraševanja in obisk uporabnikov arhivskega gradiva v čitalnici knjižnice kaže na vedno večje zanimanje raziskovalcev, rodoslovcev in ljubiteljskih zgodovinarjev za uporabo arhivskega gradiva. Zgodovinski dokumenti bodo Prekmurcem z odprtjem Enote za Prekmurje v regijskem središču bolj pogosto in hitreje dostopni za raziskovanje.

Hkrati bo Enota za Prekmurje zagotovila dovolj prostorskih kapacitet, da bo Pokrajinski arhiv Maribor lahko nemoteno prevzemal arhivsko gradivo vseh javnopravnih oseb za katere je pristojen in ki trenutno čakajo na predajo. S tem bo uporabnikom na voljo še več arhivskega gradiva. 

Enota za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor bo v regijo doprinesla poseben pomen in omogočila, da se arhivska stroka in dejavnost na tem območju razvije hitreje in učinkoviteje kot do sedaj. Z vzpostavitvijo Enote za Prekmurje se bo povečal interes za raziskovalno delo ter posredovanje vedenja o kulturni dediščini mlajšim generacijam v regiji.

Pokrajinski arhiv Maribor v skladu z zastavljenim projektom v Enoti za Prekmurje načrtuje vsaj tri dodatne zaposlitve.

En del stavbe bo porušen

V letih 2016 do 2020 so bile izdelane različne projekcije adaptacije stavbe. Gradbeno dovoljenje za prenovo pa je bilo pridobljeno leta 2020. Po pripravljenih načrtih bo en del obstoječe stavbe porušen in zgrajen na novo, saj statično ne ustreza potrebam za hrambo arhivskega gradiva

Pokrajinski arhiv Maribor bo v okviru projekta adaptacije v adaptirani stavbi vzpostavil vse potrebno za funkcionalno delovanje Enote za Prekmurje, novo urejeni prostori pa bodo vključevali opremljena arhivska skladišča, čitalnico, predavalnico, razstavišče, knjižnico, delovne prostore, razpraševalnico, konferenčno sobo in ostale prostore, ki bodo zagotavljali nemoteno delovanje Enote za Prekmurje, ki bo tako zaživela z mestom in regijo. 

Konec leta 2021 je Vlada Republike Slovenije projekt »Adaptacija stavbe nekdanjega Muralista v Murski Soboti za potrebe Enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor« uvrstila v Načrt razvojnih programov 2021–2024 in za izvedbo Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije zagotovila finančna sredstva v višini 5.354.020,93 evrov. S Pokrajinskim arhivom Maribor je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju adaptacije.

Vsa gradbeno-obrtniška dela bosta izvajali podjetji VG5 d.o.o. in Lesnina MG oprema d. d., ki sta bili izbrani na javnem razpisu.

Pripravljalna dela so se začela sredi meseca junija 2022, sama adaptacija pa bo, po zastavljeni časovnici, končana sredi leta 2024. 

Komentarji (3)

. (ni preverjeno)

Hišnik, kuharica, tajnica, pa šef.

-uču (ni preverjeno)

NO PA DO TRIEJ SAMO SEDELI PA VLEKLI MOJE PENEZE!!!! nej trbej praviti ka znan što do tej trije. kakšni sinčeki od teh ka so na položaji. tatek more napraviti nekso službo za njih

lumpalVčeraj (ni preverjeno)

najlepši del stavbe, pročelje, so porušili - škoda..

Starejše novice