V občini Črenšovci se odvija gradnja novega vrtca, najmlajši pa bi lahko uživali tudi v prenovljenem otroškem igrišču.

V občini Črenšovci na Srednji Bistrici se odvija gradnja novega vrtca, vrednost katerega znaša čez tri milijone evrov.

Spomnimo ...

Županja občine Črenšovci Vera Markoja in tehnični direktor podjetja Vg5 Nejc Hrastnik sta lansko leto podpisala gradbeno pogodbo za novogradnjo vrtca, vrednost investicije pa znaša 3.230.000 evrov.

Razlog za gradnjo vrtca na Srednji Bistrici je prostorska stiska oziroma dejstvo, da prostori v vrtcu ne ustrezajo pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Kdaj bo predvidoma vrtec dokončan?

Dela naj bi se v celoti zaključila aprila 2024, novi vrtec pa bo zajemal štiri prostore za oddelke, eno igralnico in en skupni prostor.

Najmlajšim bodo v sodobno opremljenem vrtcu ponujene tudi nekatere novosti.

Se obeta tudi prenova igrišča ob vrtcu?

Na šesti redni seji občine Črenšovci, ki bo 20. junija 2023, se bodo svetniki seznanili s potekom gradnje novega vrtca in razpravljali o rušenju montažnega dela vrtca, ureditvijo zunanjih sanitarij v obstoječem delu starega objekta ter prenovo igrišča ob vrtcu.

Investicija poteka v skladu z načrtom, na gradbišču pa se trenutno izvajajo fasaderska, suho-montažna, elektro in keramičarska dela.

Dela se izvajajo skladno s projektno dokumentacijo in v ustrezni kvaliteti, trenutno pa je na projektu prihranjenih cirka 170.000 evrov, je zapisano v gradivu za sejo.

Prenova otroškega igrišča bi znašala slabih 45 tisoč evrov

V gradbenem načrtu je bilo predvideno, da se na parceli ob starem vrtcu zgradi še manjši objekt, v katerem bi bile sanitarije in shramba za zunanje rekvizite.

»Zaradi dotrajanih igral na igrišču ob vrtcu je bil opravljen strokovni pregled le teh, ki sta ga opravila strokovna sodelavka medobčinskega inšpektorata in pooblaščenec za varstvo pri delu, ob prisotnosti županje in ravnateljice,« so zapisali.

Na osnovi pregleda je bila pripravljena ponudba za posodobitev otroškega igrišča v vrednosti 44.772 evrov brez davka na dodano vrednost.

Komentarji (3)

lplplpl (ni preverjeno)

V žabarski slovenščini so malčki, v normalni slovenčini pa so (predšolski) otroci.

asdsasds (ni preverjeno)

Otroci so samo strošek !

In reply to by lplplpl (ni preverjeno)

Gost555 (ni preverjeno)

Se pravi tij si biu oz mogoce se si samo strosek. Bravo majster!

In reply to by asdsasds (ni preverjeno)

Starejše novice