Slika je simbolična.
Evropski parlament je nekaj dni nazaj sprejel končna priporočila za celovito in usklajeno strategijo Evropske unije za boj proti raku. Na poslabšanje situacije in število odkritih primerov raka je vplivala tudi pandemija covida-19.

Pandemija covida-19 je vplivala na število odkritih primerov raka. V Evropi med pandemijo namreč ni bilo izvedenih okoli 100 milijonov pregledov, ocene Evropskega parlamenta kažejo, da ni bilo odkritih milijon primerov raka. Pri tem pa eden od petih obolelih za rakom ni bil pravočasno operiran ali zdravljen s kemoterapijo.

Prav zato Evropska unija vlaga v različne dejavnosti, med njimi so raziskovalni projekti, klinični preizkusi in programi usposabljanja.

Tako je tudi septembra 2020 pričel z delom posebni odbor Evropskega parlamenta za boj proti raku. Cilj odbora je bil pregledati evropske ukrepe proti raku in predlagati izboljšave.

Končno poročilo odbora, ki vsebuje vrsto priporočil, pa so poslanci sprejeli na plenarnem zasedanju letošnjega februarja.

Preventivni ukrepi za zmanjševanje števila primerov raka

Več kot 40 odstotkov vseh vrst raka je namreč mogoče preprečiti z ukrepi, ki obravnavajo vedenjske, biološke, okoljske, poklicne, socialno-ekonomske in komercialne dejavnike tveganja.

Tako poslanci Evropskega parlamenta pozivajo k učinkovitim preventivnim ukrepom na nacionalni ravni in ravni Evropske unije, ki bodo temeljili na podlagi neodvisnih strokovnih dognanj. 

Med njihovimi priporočenimi ukrepi so financiranje programov za spodbujanje opustitve kajenja in podpora ukrepom za zmanjševanje ter preprečevanje škode zaradi uživanja alkohola.

Poslanke in poslanci so zaskrbljeni, ker imajo bolniki še vedno težave pri dostopu do zdravstvenih storitev in pri sodelovanju v kliničnih preskušanjih v drugih državah članicah. Zato pozivajo k reformi obstoječe zakonodaje, da bi omogočili mobilnost in dostop do visoko specializirane opreme in oskrbe. 

Poleg tega predlagajo, da se oblikuje enotni sklop pravil o odobritvi in povračilu stroškov za dostop do čezmejnega zdravstvenega varstva, vključno s pravico do drugega mnenja. Menijo tudi, da je treba izboljšati učinkovitost večnacionalnega sodelovanja in izvajanja čezmejnih kliničnih preskušanj.

Kateri so še drugi ukrepi, ki jih vključuje strategija?

Poročilo navaja še druga ključna priporočila, med drugim zagotavljanje pravice do pozabe, v skladu s katero zavarovalnice in banke ne bi smele upoštevati zdravstvene anamneze ljudi, ki so zboleli za rakom, vsem bolnikom v Evropski uniji deset let po zaključku zdravljenja, bolnikom, ki jim je bila diagnoza postavljena pred 18. letom, pa do pet let po zaključku zdravljenja,

Poslanci Evropskega parlamenta si želijo vključitev tudi drugih vrst raka, poleg raka dojk, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke, v okvir novega programa za presejanje raka, ki ga bo podpirala Evropska unija.

Da bi preprečili pomanjkanje zdravil in izboljšali cenovno dostopnost in dostop do zdravljenja raka na ravni Evropske unije, pa se poslanci zavzemajo za podaljšanje postopkov skupnega javnega naročanja, zlasti za redke vrste raka in raka pri otrocih ter za nova zdravila in načine zdravljenja raka.

„Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru subvencijskega programa Evropskega parlamenta za dejavnosti obveščanja. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo projekta in ne odgovarja za informacije in stališča, podana v okviru projekta, niti ga ta ne zavezujejo. Za projekt so v skladu z veljavno zakonodajo odgovorni zgolj avtorji, intervjuvanci in uredniki programa ter tisti, ki ga oddajajo. Parlament tudi ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi izvedbe projekta.“

Starejše novice