Foto: občina Križevci
V prostorih križevske občine so podpisali gradbeno pogodbo za investicijo rekonstrukcije javne poti v Križevcih, predel Gajič.

Pogodbo sta podpisala župan občine Križevci Branko Slavinec in direktorica Komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen

Pogodbo glede izvedbe gradbenega nadzora je župan podpisal z Rudijem Sevrom.

Občina Križevci je 12. marca letos objavila javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za rekonstrukcijo javne poti.

Ponudbo je preko portala pravočasno oddalo sedem ponudnikov

Najugodnejšo ponudbo je podala gospodarska družba Komunalno podjetje Ormož, ki jo zastopa direktorica Pavla Majcen. 

Vrednost gradbenih del vključno z davkom na dodano vrednost znaša 282.386,06 evrov.

Nadzor nad investicijo bo vršil Rudi Sever iz Stročje vasi.

Izvajalec bo z gradbenimi deli pričel po uvedbi v delo,  dela morajo biti zaključena v roku teh mesecev.

Predmet projekta je rekonstrukcija ceste v dolžini 576 metrov in rekonstrukcija vodovoda v dolžini 410 metrov.

»Obstoječe asfaltno vozišče je široko 2,75 metra in je že dotrajano. Modernizacija bo obsegala enostransko razširitev vozišča na notranjo stran krivine in izgradnjo nove voziščne konstrukcije, prav tako zajema ureditev dostopov in dovozov k objektom z ureditvijo odvodnje meteornih vod s cestnega telesa.

Odvodnjavanje ceste je urejeno z meteorno kanalizacijo in obcestnimi jarki. S predvidenimi ukrepi se bo izboljšala varnost v prometu. Obstoječe asfaltna površina je poškodovana zaradi preozkega vozišča, neurejenega odvodnjavanja in neustrezne strukture cestnega telesa,« sporočajo s križevske občine. 

V sklopu projekta se bo prav tako uredila javna razsvetljava.

Starejše novice