Cilj dogovora je vzpostaviti mrežo prvih posredovalcev znotraj prostovoljnih gasilskih društev, ki bodo delovali v sodelovanju z uradnimi reševalnimi službami.

Danes so v sejni sobi Občine Puconci podpisali Dogovor o usposabljanju in aktiviranju prvih posredovalcev na območju puconske občine.

Dogovor so podpisali Uroš Kamenšek, župan občine Puconci, Edith Žižek Sapač, direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota in Ivan Pintarič, predsednik Gasilske zveze občine Puconci.

Kamenšek pojasni, da tripartitna pogodba med Zdravstvenim domom Murska Sobota, Občino Puconci in Gasilsko zvezo Občine Puconci, govori o prvih posredovalcih. 

»Prvi posredovalci so posamezniki, ki so usposobljeni, izobraženi in opremljeni. Prihajajo iz naših gasilskih društev in so se vedno pripravljeni odzvati klicu na pomoč,« pojasni župan in poudari, da je človeško življenje največ vredno.

Po njegovih besedah je toliko bolj pomembno, da  imajo ta sistem znotraj zaščite in reševanja s prvimi posredovalci urejen na ta način, da vsi tisti, ki rabijo pomoč, lahko pomoč dobijo kar se da hitro.

»Pomoč se nudi v času čakanja reševalnega vozila in s tem pripomore pri reševanju človeških življenj.«

Znotraj puconske občine deluje 23 prostovoljnih gasilskih društev, čez dva tisoč članov teh društev in 468 operativnih gasilcev. Njihov cilj je, da bi v uglednem času usposobili in izobrazili okoli sto prvih posredovalcev. 

Gre za zavezo k učinkoviti organizaciji in izvajanju nujne medicinske pomoči na lokalnem nivoju.

Starejše novice