Slika je simbolična.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina ugotavlja, da je to nasilje večinoma skrito.

Organizacije, ki se zavzemajo za pravice starejših, ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo na nedopustnost tovrstnega nasilja ne glede na to, ali gre za fizično, psihično, ekonomsko ali socialno nasilje.

"Kakršna koli oblika nasilja je dejanje, ki nas lahko prestraši, prizadene in poniža," 

je za STA opomnila predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan

Po njenem mnenju je pomembno, da se nanj odzovemo, ga prepoznamo, preprečujemo, obsodimo in nanj ustrezno reagiramo. Starejši imajo pravico do dostojanstva, varnosti in spoštovanja ne glede na svojo starost ali zdravstveno stanje. Treba je oblikovati mrežo podpore, znotraj katere lahko starejši poiščejo pomoč in zaščito v primeru nasilja ali zlorab, je prepričana.

Kot je sklenila, nasilje nad starejšimi zahteva skupno pozornost vseh in odločno ukrepanje, da bi ustvarili varno okolje. Vsak posameznik si namreč zasluži, da živi v okolju stabilnega miru in brez strahu pred nasiljem.

Srebrna nit - Združenje za dostojno starost je izpostavila oceno Svetovne zdravstvene organizacije, da je vsaka šesta starejša oseba tarča ene od oblik nasilja. V Sloveniji že več kot 145.000 prebivalk in prebivalcev nima osebnega zdravnika, med njimi pa je veliko starejših. Ti so šibek člen tako v družbi na splošno kot v zdravstvenem sistemu. Starejši se poleg tega vedno težje znajdejo v pospešeni in agresivni informatizaciji zdravstva. 

"Gre za digitalno nasilje nad starejšimi," so posvarili. 

Zavzemajo se, da bi bil tudi analogni sistem vsem dosegljiv še vsaj 20 ali 30 let.

Prav tako vidijo nasilje pri dostopu do dolgotrajne oskrbe, zlasti v domačem okolju. Čakalne dobe za mesta v domovih so nesprejemljivo dolge. 

Pri tem so se naslonili na podatke Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, po katerih na sprejem v domu čaka skoraj 18.800 ljudi, med njimi tudi 5000 nujnih primerov

Odločevalce pozivajo k takojšnji ureditvi kadrovskih standardov in normativov v zdravstveni negi, saj izvajalcev povsod primanjkuje.

Ne nazadnje ni dovolj razvita paliativna oskrba, občine pa storitve te oskrbe subvencionirajo zelo različno, tako da gre še za eno obliko diskriminacije starejših, so opazili.

Pri varuhu zaznavajo vse več pobud, ki se nanašajo na nasilje in nehumano ali ponižujoče ravnanje v domovih. Med njimi so tudi anonimne pobude, kar po njegovih navedbah lahko kaže na strah pred morebitnimi posledicami prijav. 

Hkrati zaznava nasilje svojcev nad starejšimi člani družine. To je pogosto skrito za štiri stene in ga ne prepoznajo niti starejši sami ali pa se ga bojijo prijaviti, ker so odvisni od svojcev.

Varuh Svetina pri tem poudarja, da moramo imeti kot družba ničelno toleranco do nasilja. Glede na to poziva vse, ki opazijo ali zaznajo tovrstno nasilje, naj ga prijavijo pristojnim organom.

Novoizvoljene evropske poslance in bodočo Evropsko komisijo poziva, naj med svoje prednostne naloge uvrstijo novo strategijo EU za starejše. 

"Starejši ne smejo biti obravnavani kot breme v družbi, ampak so dejaven, ustvarjalen in povezan del skupnosti," so njegove besede povzeli pri Varuhu.

Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, 15. junij, je leta 2011 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Njen namen je, da bi se v svetu slišal glas proti nasilju nad starejšimi.

Komentarji (3)

tuncika

Kakšne nubeloze trosite................... Globalizem uvaja "ekspresno olajšanje bolečin - da starejši ne boste trpeli" z evtanazijo. Po tistem vam bodo prebrali vaše pravice..............

Janez Janša (ni preverjeno)

Nasilje spodbujajo zgolj smrdljivi golobajzarji Nika Svinjskoglava Kovač in Jaša Smrdljivi Jenull

Alelula (ni preverjeno)

Nasilje je tudi to, ka B.Tomašič skubi upokojence z dežnikom za 25evrov!

Starejše novice