Večina ljudi vitamin D pozna po njegovi ključni vlogi pri ohranjanju zdravja kosti in zob. Manj je znano, da raziskovalci vitaminu D pripisujejo tudi kopico drugih vlog, ena od njih je podpora imunskemu sistemu.

Vitamin D vpliva na skoraj vse celice imunskega sistema in povečuje naravno odpornost proti okužbam. Temu pritrjujejo rezultati raziskav, objavljenih že pred pojavom pandemije bolezni covid-19, ki dokazujejo, da jemanje nadomestkov vitamina D lahko zmanjša pojavljanje akutnih okužb dihal. 

Kakšna je resnična moč vitamina D?

Več raziskav v Evropi in po svetu nakazuje, da ljudje z nižjimi vrednostmi vitamina D v serumu prej zbolijo zaradi bolezni covid-19, kot tisti z višjimi vrednostmi vitamina D. Na podlagi tega se pojavlja vprašanje ali bi lahko z dodajanjem vitamina D preprečevali okužbe z virusom sars-cov-2? Na to vprašanje trenutno težko podamo jasen odgovor. Obstajajo raziskave, ki temu pritrjujejo, pa tudi raziskave, ki to možnost zavračajo. Dokončen odgovor bo morebiti podala raziskava, ki so jo začeli v Angliji. V raziskavo, poimenovano »Coronavit«, bo vključenih 5.000 oseb, ki jih bodo spremljali tekom zimskih mesecev. Raziskovalce zanima ali bo jemanje vitamina D pri preiskovancih zmanjšalo obolevnost za akutnimi okužbami dihal, vključno z boleznijo covid-19.

 

Dokončnega odgovora nimamo niti na vprašanje ali pomanjkanje vitamina D vpliva na poslabšanje akutnega respiratornega vnetnega sindroma, ki je značilen za drugo fazo poteka bolezni covid-19. Z več opazovalnimi študijami so med pandemijo ugotovili povezavo med nizkimi ravnmi vitamina D in pogostejšim zbolevanjem ter hujšim potekom oz. slabimi izidi covid-19. Hkrati je treba priznati, da vzročne povezanosti med nizko ravnijo vitamina D in zbolevanjem te študije še ne dokazujejo. 

Če povzamemo lahko rečemo, da vitamin D vsekakor obeta

Precej pozornosti je dvignila nedavno objavljena španska interventna randomizirana raziskava, kjer so 50 bolnikom s potrjeno covid pljučnico dajali relativno visoke odmerke vitamina D, 26 bolnikom pa ne. Le 1 bolnik (dva odstotka) iz prve skupine je potreboval umetno predihavanje v enoti intenzivne terapije. Iz druge skupine, ki niso prejemali vitamina D jih je kar polovica potrebovala umetno predihavanje v enoti intenzivne terapije, dva sta umrla. Čeprav so rezultati zelo prepričljivi, ne smemo spregledati dejstva, da gre za relativno majhen vzorec (le 76 oseb), študija ni bila dvojno slepa in s placebom kontrolirana, in da niso merili ravni vitamina D. Kljub randomizaciji je bil delež bolnikov s sladkorno boleznijo v skupini, ki ni prejemala vitamina D neprimerno večji, kot v skupini, ki je dobila vitamin D (19 % proti 6 %). Podobno velja za bolnike s hipertenzijo (58 % proti 24 %). Obe bolezni, tako hipertenzija, kot sladkorna bolezen, veljata za dejavnik tveganja glede hujšega poteka bolezni covid-19. Če želimo tudi tukaj zaključek, ga na žalost ne moremo podati. Upamo, da bomo več vedeli, ko bodo na voljo rezultati drugih interventnih raziskav z vitaminom D, ki še potekajo.
 

Se je povpraševanje po vitaminu D v lekarnah povečalo?

Bojan Madjar, mag. farm. spec., Pomurske lekarne: "V zadnjih dneh smo v lekarnah zaznali povečano povpraševanje po izdelkih z vitaminom D. Čeprav se ga dobi v različnih oblikah, in ne samo v lekarnah, me veseli, da veliko ljudi še vedno priznava vlogo strokovnjakov. V lekarnah skušamo zasledovati cilj, da na policah ponudimo kvalitetne izdelke, s katerimi ne zavajamo. Tudi moje osebno mnenje je, da vitaminu D gre dati priložnost, obenem pa čutim dolžnost predstaviti resnico, kot jo v tem trenutku poznamo. Na koncu vsak zase presodi, ali je zanj pripravljen plačati. Naloga farmacevtskega strokovnega delavca je, da ponudi kakovosten izdelek, pojasni pravilno odmerjanje in prepreči, da bi ga dobil nekdo, ki bi mu lahko škodoval.


Pred nekaj dnevi se je v lekarni oglasil gospod, ki je preko telefonske prodaje kupil izdelek za odpornost. V dnevnem odmerku je bilo 3.800 IE vitamina D. Gospod jemlje več zdravil, med drugim dnevno zaužije 2.000 IE vitamina D v obliki zdravila, predpisanega na recept. Skupina slovenskih zdravnikov je pred nedavnim izdala priporočilo, naj bi posamezniki, ki spadajo v visoko ogroženo skupino za pomanjkanje vitamina D in hkrati v skupino z visokim tveganjem za višjo obolevnost in smrtnost zaradi covid-19 dnevno zaužili 1.000 - 2.000 IE vitamina D. 
Zakaj so gospodu, ki je že itak zaužil dovolj vitamina D prodali še ta izdelek? Ne le, da ga ni rabil, lahko bi mu celo škodoval.

Zgornji varni dnevni odmerek vitamina D za zdrave odrasle po priporočilih evropske agencije za varno hrano (EFSA) in po vseh drugih smernicah je 4.000 IE.

Starejše novice