S prilagoditvijo pogojev do boljšega črpanja sredstev na obmejnih območjih.

Da bi spodbudili črpanje sredstev na razpisih za obmejna problemska območja, so na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj sklenili prilagoditi pogoje.

V razpisu za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture tako pravnomočno gradbeno dovoljenje ni več pogoj za oddajo vloge, blažje so tudi zahteve glede zasedenosti površin.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024 objavilo v petek. Na voljo je osem milijonov evrov za letos in 11 milijonov evrov za prihodnje leto. Rok za predložitev vlog je 21. april.

Želijo si, da mladi na teh problemskih območjih dobijo svoje priložnosti

Na obmejnih problemskih območjih leži 86 občin. »Gre za območja, kjer se je v preteklosti pogosto dogajalo, da niso uspela na razpisih, zaradi česar se je poglabljal neskladen regionalni razvoj,« je včeraj na novinarski konferenci v Ljubljani povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Z omenjenim razpisom želijo to popraviti. »Želimo začeti proces, da bo regionalni razvoj postal bolj usklajen, da bodo mladi na teh problemskih območjih lahko dobili svoje priložnosti, ustanavljali podjetja in gradili v obrtnih conah ter se bodo manj ukvarjali s tem, kje bodo dobili službo, kje bodo stanovali ter bodo tam tudi ostali,« je dejal Jevšek.

Da želijo z razpisom prispevati k zmanjševanju razvojnih razlik med regijami ter prispevati k ohranitvi poseljenosti in razvojni vitalnosti obmejnih problemskih območij, je poudarila tudi državna sekretarka za regionalni razvoj Andreja Katič.

Namen razpisa je občinam omogočiti izgradnjo infrastrukture v novih ali razširjenih obstoječih ekonomsko-poslovnih conah ter izgradnjo novih ali razširitev obstoječih inkubatorjev, je povedala. Za prvi sklop, torej ekonomsko-poslovne cone, je letos na voljo šest milijonov evrov in prihodnje leto osem milijonov evrov, za drugega, to so inkubatorji, pa letos dva milijona evrov in prihodnje leto tri milijone evrov.

Novost je, da gradbeno dovoljenje ni več pogoj za oddajo vloge, treba ga bo pridobiti do 31. oktobra 2023. Delež sofinanciranja je določen v višini 100 odstotkov upravičenih stroškov, vendar največ 1,6 milijona evrov. Izbrani projekti bodo morali biti zaključeni predvidoma do 31. oktobra 2024.

»Razvoj v Sloveniji je neskladen«

Poleg tega, da pravnomočno gradbeno dovoljenje ni več pogoj za formalno popolnost vloge, je državna sekretarka omenila še nekatere druge spremembe tokratnega razpisa za problemska območja.

»Upravičena je izgradnja tudi novih con, ne le dograditev in širitev, na novo so v razpis vključeni inkubatorji in ne zahtevamo novih delovnih mest, nove površine pa bodo morale biti po novem zasedene 30-odstotno v treh letih in ne več 60-odstotno,« je nanizala.

K bolj skladnemu regionalnemu razvoju naj bi prispevali tudi s posegom v zakon o skladnem regionalnem razvoju. »Ta je star že kar nekaj let, razmere so se spremenile in ugotavljamo, da je razvoj v Sloveniji neskladen, da nekatere regije, predvsem obmejne, zaostajajo,« je dejal Jevšek. Tudi zato se proces centralizacije države vse bolj krepi, kar želijo na ministrstvu spremeniti s pripravo predloga sprememb zakona.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je konec januarja nastalo iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Jevšek je poudaril, da postopek reorganizacije ni oviral njihovega dela.

»Na novem ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj nismo bili niti trenutek v 'leru' zaradi reorganizacije, postopki razpisov in vse, kar sodi zraven, tekoče tečejo brez kakršnihkoli zaostankov,« je povedal.

Komentarji (6)

anton77 (ni preverjeno)

Lažeš, slovenec, cilj van je centralizacija pa pustošenje Prejkmurja...

anton77 (ni preverjeno)

Smo pa seveda dobri, kda slovenci čakate ka piti pa gesti šenki na sto dobijte, te se naši najvejkši pajdaši.... Hinavski narod.

čarni vrag (ni preverjeno)

Policaj vodi razvoj. Zemlja odpri se!

pozorni (ni preverjeno)

Viš Šlice pa so pejnaze do šteri nemreš, ka se dosejgno blokado za nadaljnje 30-40 lejt, tij pa tvoje prisklednike. Blokejrane, nesposoben, brez prave razvojne projektof, ovce pa tak ali tak ne razmejo ka so kraužile..

1111122 (ni preverjeno)

Kelko vlagateljev je pripeljal v Mursko Soboto v času županovanja ? Drűgo se nej delalo drvarnica in po Soboti se betoniralo in asfaltiralo .Ostale ceste in vasi ki spadajo pod MOMS pa so stalno slabše .Skozi Markišavce sem videl ,da pomgradovi vozijo ilovico po bankinah in tisto stlačijo in konec .Mislim k večjemo navažajo blato

miklavž1 (ni preverjeno)

glavno ka so miklavži kip usred sobote postavili.... kama se pejnezi mečejo; v vaseh okrov sobote (del MOMS) pa deca na dežji avtobus čakajo za v šolo... sramota! Za VSE vasi ki so del MOMS bi bilo bolje, da bi bile del katerekoli druge sosednje občine! Iskoričajo narod samo ka "po glavi" pejneze od države potegnejo....to so ti naši političari

In reply to by 1111122 (ni preverjeno)

Starejše novice