Revizija računskega sodišča je razkrila vrsto nepravilnosti pri poslovanju Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci. Svojega dela pa niso dobro opravile niti občine ustanoviteljice.

Kot smo pred časom poročali, da naj bi že na podlagi osnutka poročila bilo razvidno, da računsko sodišče ne bo revidiralo v prid javnemu podjetju, takrat je med drugim župan Radencev Roman Leljak že pozval direktorja Ceropa Franca Cipota k odstopu. No, sedaj ne gre več samo za osnutek poročila.

Računsko sodišče je izdalo poročilo in izreklo negativno mnenje tako Ceropu kot občinam ustanoviteljicam, ki niso opravile svoje domače naloge. 

VIR: Računsko sodišče

Zaračunavanje po nepravilno oblikovani ceni

Računsko sodišče je presojalo pravilnost in učinkovitost poslovanja, konkretno glede oblikovanja cene gospodarske javne službe (GJS), tako s strani javnega podjetja kot občin ustanoviteljic in ali je Cerop svojo dejavnost izvajal v skladu z namenom ustanovitve in tako, da pri tem ni bilo ogroženo izvajanje GJS. Revizorji so preverjali tudi, ali so občine učinkovito upravljale in nadzorovale poslovanje Ceropa.

In rezultat? Nič od navedenega ni bilo ocenjeno kot pozitivno

Cerop je tako, po mnenju računskega sodišča, netransparentno zaračunaval storitve GJS, ni upošteval dobičkov, ki bi morali nižati cene, poleg tega pa je še vključeval neupravičene stroške v ceno GJS.

Cena tako ni bila pravilno oblikovana v skladu z določbami Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, kar je imelo za posledico v višjih položnicah za potrošnike.

Tu so pogrnile tudi občine, ki niso pravilno določile vseh izhodišč pri oblikovanju cene, obenem so prenizko obračunale najemnino za javno infrastrukturo in je niso pravočasno izterjale, na koncu pa so tudi potrdile spremembo cen na podlagi neustreznega elaborata, saj "stroški amortizacije za telo odlagališča niso bili izračunani po funkcionalni metodi, zato so bili obračunani prenizko v skupni vrednosti 113.962 evrov".

Kot izhaja iz poročila računskega sodišča, CEROP pri oblikovanju cen GJS ni upošteval prihodkov posebnih storitev v znesku 899.198 evrov, ki bi morali nižati cene GJS, občine pa so dopustile, da je CEROP sredstva v vrednosti 152.737 evrov porabil za investicijo v premoženje, ki ni v lasti občin ustanoviteljic.

Vir: Računsko sodišče

Sporni posli javnega podjetja

Neučinkovitost Ceropa pa računsko sodišče utemeljuje s tem, da javno podjetje kot "notranji izvajalec občin ustanoviteljic ni izpolnjevalo pogoja gospodarske odvisnosti od občin ustanoviteljic, kot to določajo predpisi, saj v nobenem letu pretežnega dela svojih prihodkov ni doseglo z izvajanjem dejavnosti za izpolnitev nalog, ki so mu jih podelile občine ustanoviteljice".

Pri tem se problematizira obstoj hčerinske družbe OGRAČEK d.o.o., ki predstavlja tveganje za zmanjšanje prihodkov javnega podjetja, saj je bila družba ustanovljena za trženje proizvodov in storitev, ki so funkcionalno del dejavnosti javnega podjetja CEROP, dobički od teh dejavnosti pa se ne vodijo v njegovih poslovnih knjigah.

V nadaljevanju pa računsko sodišče izpostavlja investicijo javnega podjetja Cerop v Medgeneracijsko središče Murska Sobota v vrednosti več kot 3,8 milijona evrov brez DDV, ki je predstavljala več kot 60 odstotkov vseh investicijskih vlaganj javnega podjetja CEROP v obdobju od leta 2015 do leta 2018. Kot je utemeljeno v poročilu, navedena investicija ni bila ekonomsko upravičena.

Že pred samo izvedbo se namreč ni izdelalo ustreznega načrta financiranja, predstavljala je 47,9 odstotka več stroškov od predvidenih, obenem pa ni dosegla predvidenih prihodkov. Poenostavljeno povedano, Cerop je Mensano financiral iz dobičkov, ki bi jih moral preusmeriti v nižanje svojih cen. 

"Javno podjetje CEROP je določene pravne posle sklenilo brez ustreznega obvestila ali predhodnega soglasja skupščine javnega podjetja CEROP, med temi tudi take, kjer je bil direktor javnega podjetja CEROP v nasprotju interesov," še navajajo revizorji računskega sodišča. 

Kot nasprotje interesov je opredeljeno nastopanje Cipota pri sklepanju poslov med Ceropom in hčerinskimi družbami, v katerih je imel ravno tako poslovodno funkcijo ali funkcijo prokurista. Pri tem izpostavljajo tudi kreditni posel v skupnem znesku 220.500 evrov, za katerega Cipot ni pridobil soglasja skupščine javnega podjetja Cerop.

Franc Cipot se sooča s hudimi očitki na račun njegovega vodenja Ceropa.

Občine nosijo velik delež krivde

Računsko sodišče je dodelilo črno piko pomurskim občinam, ki so ustanoviteljice javnega podjetja, saj so vse navedeno dopustile. Kot piše v poročilu, občine niso ravnale učinkovito pri upravljanju in nadzoru nad poslovanjem javnega podjetja, ne pri oblikovanju cen GJS in ne pri nadziranju Ceropa pri izvajanju dejavnosti.

Ravno tako so na sejah skupščine sodelovali župani, kar je v nasprotju s predpisi, sodišče pa problematizira tudi ureditev odločanja, saj ni bilo ustreznega varstva interesov družbe in interesov večine občin ustanoviteljic z manjšinskim deležem glasov. 

Občine so obenem tiste, ki so dopustile Ceropu investicijo v Mensano, za katero je obstajalo tveganje, da je ne bo sposoben financirati iz lastnih sredstev.

V nadaljevanju pa so občine tudi odgovorne, da so dopustile javnemu podjetju "da nenamensko rabi proračunska sredstva, saj so mu v v nasprotju z Zakonom o javnih financah potrdile načrt porabe sredstev od najemnine za infrastrukturo Centra za ravnanje z odpadki Puconci za investicijo v nakup in gradnjo Medgeneracijskega središča Murska Sobota, ki ni v lasti občin ustanoviteljic, pri čemer pa javno podjetje CEROP načrta ni uresničilo."
 

Kdo bi kupil Mensano?

Možnost prodaje Mensane

Med popravljalni ukrepi računsko sodišče od Ceropa zahteva, da naredi analizo možnosti odprodaje premoženja, ki ni namenjeno izvajanju temeljne dejavnosti - torej Mensane. Hkrati mora Cerop narediti analizo izpolnjevanja pogoja gospodarske odvisnosti za leti 2019 in 2020, občine so namreč javnemu podjetju podelile koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe brez javnega razpisa, zato morajo tudi zagotoviti, da Cerop vsaj 80 odstotkov prihodkov ustvari z izvajanjem dejavnosti za izpolnitev dodeljenih nalog.

V nasprotnem primeru je ogrožena dopustnost izvajanje GJS, omejeni pa so drugi gospodarski subjekti, ki bi lahko predstavljali konkurenco Ceropu. 

Kaj morajo storiti občine? V prvi vrsti mora priti do sprememb ustanovnih aktov, da se zagotovi (ne)udeležba županov na sejah skupščine Ceropa, oblikovanje nadzornega sveta in revidiranje strokovnih podlag za določanje cen GJS. Občinam je naloženo tudi, da pripravijo načrt za vzpostavitev zakonitega stanja v zvezi z neizpolnjevanjem pogoja gospodarske odvisnosti.

Računsko sodišče je izdalo tudi priporočilo, da občine spremenijo ustanovne akte javnega podjetja na način, da bo odločanje na svetu ustanoviteljic o pogojih in cenah GJS temeljilo na enakem deležu glasov vsake izmed občin.

Tri meseca časa, da zadovoljijo računsko sodišče, sicer ...

Cerop in 27 pomurskih občin ustanoviteljic imajo zdaj 90 dni časa, da računskemu sodišču predložijo odzivna poročila, ki morajo vsebovati izkaz popravljalnih ukrepov.

V kolikor računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovi, da Javno podjetje Cerop in 27 občin ustanoviteljic krši obveznost dobrega sodelovanja, pa v primeru hude kršitve obvesti državni zbor in tudi pozove k razrešitvi odgovorne osebe. Glede na hude očitke računskega sodišča, pa je vprašanje, ali ne bodo 'glave' letele že prej. 

S spleta

Komentarji (51)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
msobcina (nepreverjen)

Soboska obcina se pa v lekarne zaganja, tu pa ima na kubik nepravilnosti in se kaj hujsega....

Jao (nepreverjen)

Te so njihovi.. to se ne dira.

In reply to by msobcina (nepreverjen)

Biks123 (nepreverjen)

Ja lopov vodi obcino

1919 (nepreverjen)

Lp Biks133!

Jevšek ni lopov on je "DROT".
Član RDEČE BURŽUAZIJE-camora.

Lep dan

In reply to by Biks123 (nepreverjen)

Mentitanik (nepreverjen)

Ze od zacetka smo znali ka se dogaja. Ze sam nacrt objekta ne spada v ta okolis, med hise. Iznakazen okolis. Ta "Titanik" kot ga imenujejo, pa tone in tone. Zakaj? Ker se je dalo zasluziti na hitro. Kakor pride, tako odide. Stanovanja so prazna, kakor tudi restavracija z "domaco hrano"
Hiso so starejsi gospe prodali s pretvezo, da bo v Mensani dobila varovano stanovanje. Prepuscena je sama sebi. V nicvrednem stanovanju, brez balkona.

Shiney (nepreverjen)

Stanovanja so puna,vsa prodana tak ka nej na pamet.
Gospej pa cista nikaj ne fali,to pa ka je perovna bila pa kuco dala za stanovanje si je sama kriva

In reply to by Mentitanik (nepreverjen)

Karl Marx (nepreverjen)

Pa kaj bo stari gospe balkon
Še z njega lahko pade
Boljše da ga nima

In reply to by Shiney (nepreverjen)

kuntakinte (nepreverjen)

... trbelo je ... pa šče trbej ... financejrati lokalno komunjarsko partijo ...

Cezar (nepreverjen)

Cipota bi morali odpustiti iz krivdnih razlogov, pa še tožiti ga za povzročanje škode. Viditi bi trbelo s ken je poveza, pa še to raziskati....To ka pa je nej edini primer, revizije bi trbelo napravti v vsej javnij zavodaj v kerih je občina ustanovitelj - Zdravstveni dom, Komunala, razvojna agencija ...
Za vsa leta laži pa prevelkih računov bi pa še mogli biti leto dni brez stoškov komunale, ker tak ali tak preplačamo.
Pazi plačaš odvoz z odlaganjon bio pa papera, kere sledi odajo.

oksfordijan (nepreverjen)

Pa soboškega šerifa tudi.

Sicer pa še dobro, da CEROP takrat ni kupil še Murski val ... le kako bi izgledalo to zgornje poročilo?

In reply to by Cezar (nepreverjen)

Sobočanec 777 (nepreverjen)

Cezar ka ti ge ovadin kakša je povezava. Cipotova žena je sestra od Marije Bačič ka je bila v parlamenti gda je SD vlado...perovna babura za pejneze pa položaj v glavnon. Ta ista Marija Bačič je pa mama od Lili Miloševič in tašča od Gorana Miloševiča lastnika Pribinovine in Korenike v Šalovcaj.

In reply to by Cezar (nepreverjen)

1919 (nepreverjen)

Lp Sobočanec 777!

Vse navedeno drži kot pribito. Skratka Sobočka elita.....SOBOČKI BURŽUJI......Pa stari BAČIČ, Marijin mož dolga leta špicelj-udbaš.

Lp

In reply to by Sobočanec 777 (nepreverjen)

Mürski (nepreverjen)

Odstop županov, sankcije tudi za župane, ne samo za Cipota. Župani vedno prepričujejo občinski svet, da je vse OK in potrebno pri povišanju cen. Nič drugače ni pri obračunavanju cene vode, kanalščine in pri odvozu smeti. Kjer koli bi računsko sodišče opravilo svoj posel, bi bilo odkritih mnooogo nepravilnosti in privatnih interesov.
Groza, tako delajo Občine v korist občanov!!!

ne vem kam to pelje (nepreverjen)

Zakon ni ,dober glede županov .Moralo bi biti ,da ,če ljudje nismo zadovoljni z delom županov lahko zahtevamo ,da odstopi .

In reply to by Mürski (nepreverjen)

Roman Leljak (nepreverjen)

Strinjam se z vami, da tudi župani odgovarjajo. Ali bodo? Ali bomo? Ne, ker če bi jaz bil pobudnik te "akcije" , verjemite mi, specialna policija bi prišla po mene, ker pa je to narejeno s privolitvijo in pobudo "pravih" županov...

In reply to by Mürski (nepreverjen)

razgonja (nepreverjen)

Kot Leljak tako Cipot oba bi morala odstopiti in še dosti njima enakih .Tudi na MOMS so eni taki,ki mse delajo,kot ,da je mesto in prebivalci njihova last

1919 (nepreverjen)

Spoštovani "razgonja"

Kaj se je Leljak tudi pri Ceropu okoristil???
Daj nas uporabnike te "smetlarske mafije" razsvetli...... vendar samo dejstva. Brez natolcevanja. Bo šlo?

Lp

In reply to by razgonja (nepreverjen)

. (nepreverjen)

Napačno ste se izrazili občine ne delajo domačih nalog. Delati bi mogli v delovnem času.

bistričan_71c (nepreverjen)

Tu so se naši župani izkazali za ene LOLEKE navadne, keri nemajo osnov iz posla pa prava. Diretor CIPOT jih je enkrat na leto na gujžino pa špricer pelo, pa so bili tak švicnati pa medlovni, ka so samo te samo rokej zdigavali. Toga CIPOTA je pač mogla država doj z drejve stepsti,ka župani toga nejso bili sposobni, kak niti v apoteki, pa bolnici pa RRA-ji nej.
-
Pa ka de se zgodilo zdaj? Nika. Jevšek de tiu, pa de šou svoj čokoladni kip v rondo gledat, kak je svoj narod izdal.
Pomali de si sodbo san napiso.

Munt (nepreverjen)

No pa mamo Kučanove častilce, zdaj se vijdi ka dela Soboški župan pa nesposobni svetniki.Banda,mafijska cejne zdigavle, dobiček pa vlage v vrelce za levičarje. Župan soboški je prepričeva občane da je dvig za smeti opravičena, razlog je seveda laž kot tudi vse drugo ka dela. Tau zdaj vijdimo in preostane mu da ODSTAUPI.

SD karma (nepreverjen)

Zato je tudi JJ kriv?
Kje ste kolesarji!!!

1919 (nepreverjen)

Lp SD karma

Tudi tudi.....normalno. Dvorska luda♡(JJ)♡
Menjajo letne za zimske zračnice

Lep večer

In reply to by SD karma (nepreverjen)

Vestni_opazovalec

Še ena od "biznis" praks iz "privilegiranih" dejavnosti, ki jih davkoplačevalci moramo sprejeti in plačevati (ni konkurenčnih koncesionarjev, pa tudi smiselno ni iz logističnih razlogov, tudi zaradi CO2 odtisa). Sicer zadevo lahko "prebavimo", če delujejo vsi sistemi kontrole in transparentnosti in/ali so usmerjeni v dobrobit davkoplačevalcev ali plačnikov omenjenih storitev (pač, višji cilji v javnem interesu). Skratka, še dobro, da vsaj računsko sodišče opravlja svoje delo. Ne bi o posameznikih (Cipot, še manj o Leljaku); dejstvo je, da so nas sistemsko "gulili" - od javnega servisa človek pričakuje, da se dobički dejansko kažejo v nižanji cen storitev ali povečanem obsegu le teh pri isti ceni! Če pa že niso, nam lahko upravljavci ( v tem primeru investitorji v Mensano) transparentno predstavijo vizijo, da iščejo ali delajo za splošni javni interes (javni zavodi za ostarele ali podobno), potem pa morajo na tem participirati vsi lastniki, ne samo tisti, v katerih je objekt postavljen (lahko, da se le-ta z ostalimi "soinvestitorji" dogovori, koliko je npr. vreden vložek v zemljišče ali podobno in se % v lastništvu spremeni). Isti solastniki se morajo dogovoriti, kdaj ali kaj podobnega se bo pri njih investiralo, ali pa naj se odkupi delež v omenjeni investiciji. Najbolj žalostno pa je, da je denar bil potrošen, investitorji ali eden bo prodal zadevo v privatne roke (verjetno pod ceno), mi pa spet dobimo "nič". Ne od prodane investicije, ne od profitov, ki so bili porabljeni za izvedbo investicije, hkrati pa so nam ostale cene storitev iste. Skratka, guljenje za privatne interese NE, za skupne pa MORDA, ampak le če ZA VSE, ne samo za nekatere! Carpe diem.

Roman Leljak (nepreverjen)

V tej zadevi se ne čutim krivega, prav nasprotno, z mojim prihodom je prišlo tudi do tega javnega razkritja. Tako kot sem na nivoju moje občine prekinil javne kraje, tako tudi v tem primeru.

♡♡♡ (nepreverjen)

Lp "Roman Leljak"

V "Radencih" pa se ja ne krade. Tam živi sama elita-intelektualci.......prefarbani. Problematični so ostali....z bregov gelibar.

Titovi Radenci♡

In reply to by Roman Leljak (nepreverjen)

sposobni župani (nepreverjen)

Zakaj občine iz Slovenskih goric plačujejo 10 % manj za odvoz smeti CEROP-u kot Pomurske?

Vestni_opazovalec

Je to res? Kaj je (bi bil lahko) uradni odgovor?

In reply to by sposobni župani (nepreverjen)

1919 (nepreverjen)

Spoštovani "sposobni župani"

Mogoče proizvedejo za 10% manj smeti??
Lp

In reply to by sposobni župani (nepreverjen)

sposobni župani (nepreverjen)

Spoštovani "1919"
To, da imajo štajerci za 10 % nižjo ceno od pomurcev je bilo povedano na 17. seji občine Lenart 21.12.2017, ob prisotnosti direktorja Cipota, ko so sprejemali elaborat !

Očitni se štajerci znajo dobro pogajati...

In reply to by 1919 (nepreverjen)

1919 (nepreverjen)

Lp "sposobni župani"

Očitno me nisi razumel. (Dva vprašaja?? ) Sarkastično.
Me pa zanima kaj ima Lenart s Ceropom. (Brez sarkazma)

Lp

In reply to by sposobni župani (nepreverjen)

Klaus schwabb (nepreverjen)

Vse te lopove kateri so imeli od tega premožensko korist ovadit na sodišča odvzeti jima ves luxuz in jih za 10 let zapret!
Vsen gospodinjstvon pa reducirat stroške ker so lejta nazaj preplačali stroške zaradi takih pokvarjenih lopovov...!

1919 (nepreverjen)

Lp Klaus schwabb

Giljotina bo dovolj.
Premoženje NACIONALIZIRAT.

Lp

In reply to by Klaus schwabb (nepreverjen)

bik sam ga (nepreverjen)

Monopolistična banda, me prav zanima če bo kdo odgovarjal ali pa si bodo spet omislili nakup radijske postaje. Lejko se je iti biznis s javnim denarjem,

Eden11 (nepreverjen)

Še ena iz zbire "Saj ni res, pa je".

BANDO TAKOJ V ZAPOR (nepreverjen)

TO BANDO KOMPLET TAKOJ ZAPRETI OD CIPOTA, ŽUPANOV IN OBČINSKIH SVETNIKOV IN JIM ODVZETI PREMOŽENJE. Največ od vseh županov pa ima zraven Jevšek in občinski svetniki, ravno ti so potrdili vse te nezakonite stvari. Pa vsi ti so v glavnem iz stranke SD - poštenih komunistov. Ali je tudi za to kriv Janša ??? SEVEDA ker bi moral to bando že zdavnaj onemogočiti. PRIČAKUJEM DA BOSTA CIPOT IN JEVŠEK TAKOJ ODSTOPILA.

Ghost 2020 (nepreverjen)

za @BANDO TAKOJ V ZAPOR
Omenjena akterja bosta še hitro prej napredovala, saj sta sposobna voziti vso Pomursko rajo okrog praznih rok in lačnih ust...

In reply to by BANDO TAKOJ V ZAPOR (nepreverjen)

Mürski (nepreverjen)

Kdaj bosta na vrsti vodilna na Pomurskem vodovodu? Nepravilnosti in zavajanja države je toliko, da kar kliče po temeljitem pregledu. Okostnjakov v omarah koliko hočete. Tudi tu so cene neopravičeno previsoke, plače pa med najvišjimi v državi!!! Na račun občanov!!!

fonzekk (nepreverjen)

Pomurski vodovod? Zdaj do še Vodarno na srejdi sobote delali, ka se šče malo nakredne, pa ka de nikak lepšo pisarno doubo!

In reply to by Mürski (nepreverjen)

Sobočanec 777 (nepreverjen)

Pa ka še tou dodan.... Delni lastnik Korenike Šalovci je lekar tudi jako znani pomurski mesar ali pa njegova žena....

Čanči12 (nepreverjen)

Nikaj se nede zgodilo. Tista ena slikica s kom se roku je pove vse.

Kuj (nepreverjen)

Tovariš Kojundžić iz opštine Gornja Radgona 109 % podpiram g.Cipota na vseh skupštinah.Pa ,če tudi si malice so včasih po sastankih bile boljše

Munt (nepreverjen)

Kot beremo, je še marsikaj narobe v tej naši pokrajini in potem se vprašamo zakaj je tako. Zato ker je prekmurski narod naiven in se da kupiti za špricar,smo na zadnjem mestu po vseh parametrih v Sloveniji tudi zdaj po virusu in to je vse da ljudje verjamejo takim kot je naprimer soboški župan. Župan je samo zato, ker SD rabi župana in drži denarne vrelce v njihovi lasti. To kar se dogaja z smeti in še čem je dokaz da jim gre za oblast in denar. Za občane ostanejo drobtinice, glede na to kako vse usluge preplačamo. Tak župan bi moral takoj odstopiti, seveda nebo, ker mu mali šef tega ne bo dovolil.

As05 (nepreverjen)

Sami top strucnjaki..

1919 (nepreverjen)

Lp As05

Da, da strucnjaki...top strucnjaki.
Camora?
Cosa nostra?
Ndragheta?
Rdeči buržuji.....Sobočki rdeči buržuji?

Nekega dne se bodo zbudili s konjsko glavo v postelji♡

Lep večer

In reply to by As05 (nepreverjen)

cenzor (nepreverjen)

pa še murski val je kupoval, dosta masla si je namazal.... karavana rdečih gre dalje

gostja (nepreverjen)

Bravo Roman Leljak, on ve ta rdeče nekdanje člane partije, ki so na sliki je potrebno razhajkati !?

Karl Marx (nepreverjen)

Še nisem videl zelenega psa
in
pametnega prekmurca

1919 (nepreverjen)

content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1605549580595-2028518402.jpg

content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1605549688305-758991094.jpg

Lp

In reply to by Karl Marx (nepreverjen)

TABORČAN (nepreverjen)

Še nisem videl vijoličastega psa
in
pametnega prekmurca

1919 (nepreverjen)

Lp TABORČAN

Evo ga

content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1605549823654-142284074.jpg

content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1605549955877711943912.jpg

Lp

Ghost 2020 (nepreverjen)

Franci, a si ti tud not padu...

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice