Soboška občina v najem ponuja zemljišča za izvajanje kmetijske obdelave.

Mestna občina Murska Sobota je minuli ponedeljek objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnin v najem. Kot je razvidno iz objave na uradni spletni strani, gre za njive, travnike in gozdove v Murski Soboti, Krogu, Rakičanu in Veščici:

Nepremičnine oddajajo v najem po sistemu »videno – najeto«, za določen čas dveh let, za leti 2020 in 2021 (1.1.2020-31.12.2021), razen če bo občina posamezna zemljišča v času najema potrebovala za svoje potrebe – predvsem zaradi predvidene gradnje vzhodne obvoznice v letu 2020 oziroma 2021. V tem primeru najemna pogodba preneha s pisnim obvestilom občine.

Gre za parcelne številke, ki so v zgornjem seznamu zapisane v krepkem tisku. 

Najemnina najvišjemu ponudniku

Višina najnižje najemnine bo določena v skladu z veljavnim Cenikom najema nezazidanih zemljišč in javnih površin oziroma Cenika zakupnin za kmetijska zemljišča. 

Najemnina se plačuje letno, na podlagi predhodno izdanega računa, obratovalnih stroškov pa ni.

Ponudbe oziroma izjave o interesu sprejemajo do vključno 16. marca letos pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno na Mestni občini Murska Sobota, ali na elektronskem naslovu [email protected].

V primeru več zainteresiranih ponudnikov, bodo potekala pogajanja o višini najemnine in drugih pogojih najema. Nepremičnine bodo oddane v najem po izvedenih pogajanjih interesentu, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

Ob predhodnem dogovoru je sicer možen tudi ogled nepremičnin, dodatne informacije pa dobite v prostorih občine in tukaj, kjer si lahko ogledate tudi karte parcel.

Starejše novice