Plačilna disciplina se še naprej izboljšuje.

Trend upadanja dospelih neporavnanih obveznostih se je nadaljeval tudi v minulem letu. Ob koncu decembra je s poravnavo obveznosti več kot pet dni zamujalo 7.193 podjetij in samostojnih podjetnikov. Gre za 2,2-odstotno znižanje v primerjavi z letom prej in 51-odstotno znižanje v primerjavi s koncem leta 2010. 

Po podatkih Ajpesa, ki vodi statistiko o plačilni disciplini slovenskih podjetij, največ plačilno nesposobnih pravnih oseb in podjetnikov beležijo na področjih trgovine, gradbeništva, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gostinstva ter predelovalnih dejavnosti.

S plačili računov je konec leta 2019 več kot pet dni zamujalo 3.626 pravnih oseb ter 3.567 samostojnih podjetnikov, od tega jih je v trgovski dejavnosti delovalo 1.185, v gradbeništvu pa 1.279, skupno torej dobra tretjina.

Dolgoročne neplačane obveznosti še vedno velike

Kot poroča STA, se je plačilna sposobnost pravnih oseb in samostojnih podjetnikov lani izboljšala tudi glede na višino neplačanih zneskov. Zmanjšanje so zaznali v večini dejavnosti, še posebej pa v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in gostinstvu.

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj medtem opozarja na delež dolgoročnih neplačanih obveznosti, to je nad enim letom, ki je še vedno velik in pri pravnih osebah predstavlja več kot 60 odstotkov, pri samostojnih podjetnikih pa 70 odstotkov vseh neporavnanih obveznosti.

Povprečni dnevni znesek neplačil je konec preteklega decembra sicer znašal 218.567 evrov pri pravnih osebah oziroma 37.136 evrov pri samostojnih podjetnikih.

Komentarji (1)

lovrenčec (ni preverjeno)

Nič ne pišete ,koliko zamujajo eni z mesečnim izplačilom plač delavcem .Eni tudi po nekaj mesecev

Starejše novice