Slika je simbolična.
Župan Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko in direktorici Splošnega gradbenega podjetja Tivadar Ida in Anica Tivadar so te dni podpisali pismo o nameri za selitev betonarne iz mesta Gornja Radgona.

Občina se je s podpisom zavezala, da bo poiskala nadomestno lokacijo za dejavnost, predvidoma v industrijsko cono Mele ali na drugo primerno lokacijo.

O selitvi betonarne s stanovanjskega območja Trate so v Gornji Radgoni razmišljali že dalj časa. Lani poleti je 108 občanov podpisalo zahtevo, da občina začne pogovore z lastnikom betonarne in pomaga pri preselitvi objekta v industrijsko cono. Vodstvo občine je zahtevam prisluhnilo in začelo aktivnosti za selitev betonarne.

Predvidevajo drugačno ureditev Trat

Kot so pojasnili na občini, so se s podpisom pisma o nameri za selitev betonarne iz mesta začele aktivnosti za spremembo dejanske rabe prostora na območju, ki ga opredeljuje veljavni zazidalni načrt Gornja Radgona - Trate. Ta med drugim predvideva selitev sedanjih poslovnih dejavnosti z omenjenega območja na druge, primernejše lokacije.

Tudi v odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat in Turistično športnega centra Trate predvidevajo drugačno ureditev nekaterih delov zemljišč, na katerih podjetje Tivadar trenutno še izvaja dejavnost betonarne.

Navedeni prostorski akti podjetjem, ki trenutno še izvajajo poslovno dejavnost na območju, te ne prepovedujejo, navajajo na občini.

Vendar pa bo po selitvi dejavnosti na območju Trat mogoča zgolj takšna raba prostora, ki je predvidena v prostorskih aktih, in ta ne predvideva dejavnosti, ki jo opravlja betonarna. Občinski prostorski načrt v dolgoročni namenski rabi namreč določa, da je ta prostor namenjen le stanovanjski poselitvi.

Starejše novice