Nasmej se in se informiraj! Z zabavnimi posnetki razbijamo mite o Skupni kmetijski politiki.

Verjetno ste že vsi slišali za Skupno kmetijsko politiko, vendar se nikoli niste poglabljali v to, kaj ta pojem pomeni in kaj se lahko s Skupno kmetijsko politiko doseže.

Zato smo se odločili, da v sklopu projekta Zdravje v naših rokah s pomočjo zabavnih posnetkov približamo Skupno kmetijsko politiko in pojasnimo, da ni namenjena zgolj kmetom, ampak vsem nam.

V Sloveniji se soočamo s staranjem kmečkega prebivalstva, saj je povprečna starost slovenskega kmeta kar 58 let. Ta podatek ne le opozarja na izzive, s katerimi se srečuje slovensko kmetijstvo, ampak tudi odpira prostor za razmislek o prihodnosti panoge. 

Eden od ključnih ciljev Skupne kmetijske politike Evropske unije je spodbujanje mladih posameznikov k prevzemu kmetijstva in ustanovitvi lastnih kmetij. 

Mladi kmetje: Nova generacija, novi izzivi

Mladi kmetje predstavljajo vitalno moč za prihodnost kmetijske panoge. S svojo višjo izobrazbeno ravnjo so bolje pripravljeni na sodobne izzive kmetijstva. 

Njihova podjetniška naravnanost in motivacija za uvajanje novih tehnologij pa pomenita pomemben korak naprej v razvoju kmetijskega sektorja.

Finančne ovire in spodbude

Kljub obetavnemu potencialu se mladi kmetje pogosto srečujejo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev. 

To je pogosto posledica pomanjkanja ustreznih jamstev ali dolgoročne finančne stabilnosti. 

Zato je bilo iz strateškega načrta Skupne kmetijske politike namenjenih več kot 12 milijonov evrov sredstev za mlade prevzemnike med 18. in 40 letom starosti.

Spodbujanje mladih kmetov ima širše pozitivne učinke, ne le na samo kmetijsko dejavnost, temveč tudi na lokalno okolico. 

Z ustanovitvijo novih kmetij ali prevzemom obstoječih se povečujejo zaposlitvene možnosti v podeželskih skupnostih, hkrati pa se ohranja in razvija kmetijska infrastruktura ter tradicija.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Starejše novice