Mestna občina Murska Sobota prodaja stavbno zemljišče v Murski Soboti.

Mestna občina Murska Sobota je objavila namero o prodaji nepremičnine.

Predmet prodaje je stavbno zemljišče parcele številke 1782, katastrski objekt 105 v Murski Soboti. Stavbno zemljišče zajema 523 kvadratnih metrov površine. 

Nepremičnina se prodaja za izhodiščno ceno 30.000 evrov, vendar v ceno ni vštet davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Stavbno zemljišče zajema stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju z ali brez spremljajočih dejavnosti.

Varščina v višini v višini deset odstotkov izhodiščne cene

Ponudnik, ki se poteguje za navedeno nepremičnino, mora plačati varščino v višini deset odstotkov izhodiščne cene na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota.

Ob tem se bo plačana varščina uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Nepremičnina pa se prodaja po načelu videno - kupljeno. Ob tem prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake nepremičnine, ki je predmet prodaje.

Soboška občina sporoča, da bodo izbrali ponudnika z najvišjo ceno. 

Do kdaj je potrebno oddati ponudbo?

Rok za oddajo ponudbe je 29. september 2023, do 10. ure. 

Svojo ponudbo, ki vključuje vsa potrebna dokazila in priloge, lahko osebno predložite ali priporočeno prednostno pošlje v zaprti kuverti:

  • z oznako: »NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE - 478-0030/2023« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Dodatne informacije o postopku zbiranja ponudb si lahko ogledate tukaj

Starejše novice