Noršinska ulica bo urejena v treh fazah. Kakšna bo najvišja dovoljena hitrost?

Noršinska cesta - številne razpoke, široke luknje, preozko cestišče, nejevolja voznikov in še bi lahko naštevali.

Po več letih negodovanja naj bi se letos končno začela rekonstrukcija omenjene ceste. Projekt ureditve Noršinske ulice je uvrščen v proračun Mestne občine Murska Sobota za leti 2024 in 2025.

Ureditev Noršinske ceste je načrtovana v treh fazah, in sicer:

  • 1. faza: od Srednje ekonomske šole do križišča Noršinci – Rakičan,
  • 2. faza: od križišča Noršinci – Rakičan do naselja Rakičan,
  • 3. faza: od križišča Noršinci – Rakičan do naselja Noršinci.

Izvajalec del za prvo fazo bo Pomgrad

Projekt Noršinska ulica 1. faza je bil 14. februarja 2024 objavljen na portalu javnih naročil, odzvalo pa se je šest ponudnikov.

Po pogajanjih je Mestna občina Murska Sobota za izvajalca del izbrala podjetje Pomgrad, pogodbena vrednost po pogajanjih pa je 1.168.206,06 evra z davkom na dodano vrednost.

Načrtovana tudi gradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze

V prvi fazi je načrtovana rekonstrukcija z novogradnjo enostranske dvosmerne kolesarske steze na odseku od Srednje ekonomske šole Murska Sobota do križišča Noršinci - Rakičan.

Projekt tako zajema:

  • novogradnjo enostranske dvosmerne kolesarske steze v dolžini približno 988 metrov,
  • rekonstrukcijo lokalne ceste na Noršinski ulici od Srednje ekonomske šole do križišča Noršinci – Rakičan v enaki dolžini,
  • rekonstrukcije premostitvenega objekta (prepusta),
  • postavitev kolesarskega števca,
  • postavitev urbane opreme (koši za smeti in klopi),
  • ureditev zelenega pasu med voziščem in kolesarsko stezo.

Kakšna bo nova najmanjša širina ceste?

Iz tehničnega poročila, ki ga je izdelalo podjetje Tehno Inženirski Biro, je razvidno, da je celotna cesta zdaj široka od 4,5 do 5,5 metra, kar predstavlja znatno težavo v varnosti prometa.

Širina prenovljenega voznega pasu bo 2,75 metra, skupno torej 5,5 metra z lokalnimi razširitvami v krivinah in obojestransko bankino širine en meter.

Kolesarski promet bo speljan po enostranski dvosmerni kolesarski stezi širine treh metrov z obojestranskima zatravljenima bankinama.

Kolesarska steza pa je predvidena ob lokalni cesti v oddaljenosti najmanj 2,5 metra od roba voznega pasu.

Najvišja dovoljena hitrost 60 kilometrov na uro

Glede na širino voznega pasu, ki znaša 2,75 metra, je projektna hitrost 60 kilometrov na uro, razen v krivini na odseku ceste Murska Sobota - Noršinci in v krivinah na odseku ceste Rakičan - Murska Sobota, kjer je projektna hitrost 40 kilometrov na uro.

Vir: Tehnično poročilo

Komentarji (13)

Jeste_projektanti (ni preverjeno)

Dobri so to projektanti. Pravi stručkoji.
Bilo je 90 pa so zmanjšali na 50 zaradi lukenj... zdaj bodo razširili cesto na 2,75m na pas, pa bo omejitev 60km/h..
Na avtocesti pa je v primeru zožitve na 2,10m 80km/h.
Butalci.

. (ni preverjeno)

ograja bi bila tudi dobrodošla, da bi ščitila pred jeleni, srnami in zajci

đoži (ni preverjeno)

To je tak da norci projekterajo, v ovinkaj 40 kmh ....

Iiiiooo (ni preverjeno)

Haha že postavijo omejitev hitrosti al cesta še lopate nej vidla 🤣🤣 budaletine !!!

LZN (ni preverjeno)

SBMS se lejko skrije:

V splošni bolnišnici Izola so bili prvi mesec in pol od začetka zdravniške stavke nemoteno oskrbljeni vsi bolniki. Kljub stavki smo vsi zdravniki še naprej opravljali svoje delo kot običajno. Zato, ker nam je mar za ljudi in ker želimo ohranjati visoko nivo zdravstvenih storitev.

Po 1. marcu, ko nas je večina umaknila soglasja za prekomerno nadurno delo, ohranjanje visokega nivoja zdravstvenih storitev žal ne bo več mogoče. Po umiku soglasij svoje delo še naprej opravljamo strokovno in predano, v skladu s slovensko zakonodajo, evropsko direktivo in ugotovitvami ustavnega sodišča. Tedensko 40 ur rednega in 8 ur nadurnega dela. Namen umika soglasij tako ni izsiljevanje za višje plače, temveč edini način, s katerim lahko opozorimo na to, da nas je premalo in da neurejenost razmer v slovenskem javnem zdravstvu vodi v njegov propad. Tega prihodnjim generacijam ne privoščimo.

V Avstriji morajo zdravniki obvezno delati 40 ur na teden. Imajo tudi možnost, to je pravico, da delajo dodatnih 8 ur na teden, če se s tem strinjajo. To pomeni skupaj 48 ur. Več od tega po zakonu ne smejo delati. Vse to za približno trikratno slovensko zdravniško plačo. Odhodi slovenskih zdravnikov v avstrijske zdravstvene ustanove zato niso presenetljivi. A vendar ni slišati, da bi Avstrija zaradi omejitve dela zdravnikov na 48 ur imela daljše čakalne dobe. Vemo pa, da ima Avstrija 5,3 zdravnika na 1000 prebivalcev, medtem ko ima Slovenija zgolj 3,3 zdravnika na 1000 prebivalcev.

Tudi v Sloveniji smo sprejeli evropske norme glede delovnega časa, to je, da delamo 40 plus 8 ur na teden. Hkrati si želimo držati visok nivo zdravstvenih storitev. To je ob številu zdravnikov na 100.000 prebivalcev, po katerem smo nekje na repu OECD ali podobnih združenj, s katerimi se radi primerjamo, misija nemogoče. Za doseganje visokega nivoja zdravstvenih storitev ob razpoložljivem kadru smo davno, v poznem večeru 2. tisočletja, začeli podpisovati soglasja za delo preko polnega delovnega časa (to je preko 16 ur, do 32 ur v kosu in preko 48 ur na teden) do kadrovske okrepitve zdravniških vrst. To ne velja le za zdravnike, saj so tudi medicinske sestre rekorderke v nadurah in delu v turnusih. Vsi zdravstveni kadri delamo na etični pogon nadur.

Medicinska znanost gre naprej in po etičnih načelih velja, da kar medicina zmore, mora tudi ponuditi. Nekoč se je srčni infarkt zdravil z večmesečnim počivanjem. Nato smo iznašli trombolizo – dodatne aparature, zdravila, dodatne delovne ure zdravnikov, sester, strežnic... Nato je prišla žilna opornica – še več aparatur, zdravil, delovnih ur zdravnikov, sester in strežnic. Dobrobit: bistveno hitrejša vrnitev bolnika v vsakdanje življenje po možnosti s funkcionalno ne(ali minimalno)okvarjeno srčno mišico. Cena? Stroški aparatur, vgrajenih materialov in – delovne sile. Vse to vodi v delo preko polnega delovnega časa vseh zdravstvenih delavcev, brez česar tako visok nivo zdravstvenih storitev ne bi bil dosegljiv. Ob takšnem pomanjkanju kadra, kot ga imamo, gotovo ne.

V 20 članskem zdravniškem kolektivu, ki dela redni program od ponedeljka do petka, ob tem pa skrbi za 24 urno neprekinjeno zdravstveno varstvo (ponoči prisotna vsaj dva zdravnika, med vikendi in med 15. in 21. uro pa trije z vedno še enim v pripravljenosti doma), pomeni striktno upoštevanje 48 urnega delovnega tedna sledeče: vsak zdravnik je dodatne tri dni v mesecu doma (kar prej, ni bil). Pri 20 zdravnikih to pomeni 60 dni. Delovnih dni v mesecu je 20-23, kar pomeni, manko treh zdravnikov na dan. Posledično vsak dan odpade ambulanta za 20 naročenih bolnikov in štiri naročene operacije. Urgentna ambulanta in vizita na oddelku namreč ne moreta odpasti. In to vsak delovni dan.

Dovolj imamo žigosanja tistih, ki delajo več, z »zaslužkarji« in »dvoživkami«. Več smo delali zato, ker smo želeli ohraniti visok nivo zdravstvenih storitev v Sloveniji.
Podpisniki: 47 zdravnikov SB Izola

Vaše ime (ni preverjeno)

Monopol ima samo ena zdravstvena zavarovalnica, ki tudi določa, kdo bo prejel zdravstveno storitev in koliko posegov lahko zdravnik naredi v določeni ustanovi. Zdravniki so samo izvajalci. In zdaj, ko so rekli, da bodo delali toliko, kolikor jim zakon nalaga (in kar je edino pravilno), so oni krivi, ker bo zdravstvo razpadlo. Prej jih je pa država silila v nezakonito delo čez zakonsko določene nadure. Kdo je zdaj problem?

In reply to by LZN (ni preverjeno)

Hdjdjsnd (ni preverjeno)

Brezveze de kolesarska steza ker do se 'specialci' na biciklinaj itak usred ceste pelale kak seposejde indre...

gost56858 (ni preverjeno)

doj zaprite to cesto

čarni vrag (ni preverjeno)

Takšno butalsko delo bi morali prepovedati. Zaradi dela v trej fazaj de promet moteni vsaj dvakrat duže kak bi bilo potrebno. Ka ta občina nemre vzeti kredit in napraviti cesto v eni potezi? Vej pa tudi, če kupiš novo kujnjo, ne kujpiš najprle šparat, pa za eno leto hladilnik. Dosta je tej norosti naših občinarov. Delajte tak, ka de promet čim menje moteni. Če pa nej, pa ite past koze ali ovce.

vaški pijanček (ni preverjeno)

Tudi koze in ovce je potrebno znati pasti, za to bi morali občinari opraviti dodatno izobraževanje in usposabljanje !?

In reply to by čarni vrag (ni preverjeno)

grobar (ni preverjeno)

idnouk že naj začajo delati.Že ste 5 krat napijsali eno in isto,butalci,

:( (ni preverjeno)

Obvezno postaviti se radar, najbokse ka se takoj priprave vsa instalacija... ka se nede ger kaj pozabilo kaserate...🤦‍♂️

Aham (ni preverjeno)

Ka pa "srejčanje" z vzhodno obvoznico? Krožni je vkalkulejrani?

Starejše novice