Ljudska univerza Murska Sobota kot vodja konzorcija izvaja Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 do 2022.

Do oktobra 2022 bodo tako s partnerji, Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona, Ustanovo Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, izvajali izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki bodo namenjeni predvsem zaposlenim ter iskalcem zaposlitve, prednostno tistim starejšim od 45 let, s končano manj kot 4 letno srednjo šolo.

Projekt je tako priložnost, da si brezplačno pridobijo ustrezne temeljne in poklicne kompetence tisti, ki so se v preteklem obdobju najmanj vključevali  v vseživljenjsko učenje. Da je izobraževanje  pomembno za uspešno delovanje  v dobi hitrih sprememb, razvijajoče se informacijsko komunikacijske tehnologije, multikulturnosti in trajnostnega razvoja, v času,  ko sta za posameznika, podjetja in družbo pomembni kompetenci  podjetnost in samoiniciativnost, morajo prepoznati tako posamezniki, kot delodajalci in gospodarska združenja.

Operacija traja od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2022. Skupno je načrtovano izvajanje 220 izobraževalnih oblik in vključitev 2.649 udeležencev. Projekt v deležu 80% financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20% Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os:10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Več informacij: 02 536 15 64   [email protected]   www.tpk-pomurje.si

Ob tem velja poudariti, da na Ljudski univerzi Murska Sobota že vrsto let izvajajo tudi različne tečaje tujih jezikov. 
 

V SEZONI 2020/2021 ponujajo:

SPLOŠNE TEČAJE TUJIH JEZIKOV

  • NEMŠČINE, ANGLEŠČINE, FRANCOŠČINE, ITALIJANŠČINE, MADŽARŠČINE, ŠPANŠČINE po evropskih stopnjah od A1 do vključno B2 (navedba na potrdilih).  

Na vašo željo lahko organiziramo tudi tečaje drugih jezikov, kot sta na primer RUŠČINA in KITAJŠČINA.

JEZIKOVNE TEČAJE ANGLEŠČINE in NEMŠČINE ZA PREDŠOLSKE OTROKE

  • Otroci skozi igro, pesem in risbo spoznavajo in osvajajo osnove tujega jezika. Znajo predstaviti sebe, svojo družino in prijatelje, spoznavajo življenje okoli sebe: hrana, obleka, družina, živali, rastline... Delo poteka v sproščenem vzdušju, v majhnih skupinah 

TEČAJE SLOVENŠČINE ZA TUJCE

TEČAJE PO MERI

Individualni tečaji, tečaji v paru, skupinski tečaji po naročilu!

Vsebina, trajanje in urnik tečajev so popolnoma prilagojeni vašim željam in potrebam. Stopite v stik z nami in z veseljem vam bodo pripravili karseda ugodno ponudbo po meri!

Dodatne informacije:
Danijel Petkovič, organizator izobraževanja odraslih
Tel.: 02/ 536 - 15 - 63  
E-pošta: [email protected]

 

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice