Slika je simbolična (foto: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo).
Slovenijo je letos prizadela naravna katastrofa, ki je ohromila cele vasi, občine. Nekaj cest je še zmeraj neprevoznih.

4. avgusta je deževje, kot ga že dolgo ni bilo, neusmiljeno zajelo državo, sprožilo močne reke in reke ter povzročilo obsežno poplavljanje na številnih območjih. Neusmiljeni naravni dogodek je povzročil številne težave za prebivalce, infrastrukturo in gospodarstvo države. 

Na območju severne in osrednje Slovenije je kot posledica prehoda nevihtne fronte močno deževje povzročilo tudi poškodbe na cestah. 

Ponekod je poškodovane cestne infrastrukture toliko in v takšnem obsegu, da popravila še niso bila izvedena. Nekaj cest je še neprevoznih. 

Zaenkrat je vzpostavljenih še šest popolnih zapor in 55 zapor s polovično prevoznostjo. 

Tako je na širšem območju Maribora

Delne zapore ali ovire na cestah so vzpostavljene na cestah Brezno-Ruta, Ravne-Dravograd, Otiški vrh-Slovenj Gradec, Slovenj Gradec-Zgornji Dolič, Zgornji Dolič-Velenje, Poljana-Šentvid, Oplotnica-Ložnica, Šentilj-Trate, Zgornja Kungota-MP Plač, Zgornji Dolič-Stranice, Radlje-Radeljski prelaz, Radlje-Ribnica, Odcep za Areh, Trbonje-Vuhred, Gortina-Bistriški jarek, Koprivna-Črna, Slovenj Gradec-Pungart, Pesek-Oplotnica, Škale-Graška gora-Šmikla, Bresternica-Gaj-Sveti Jurij, Spodnja Selnica-Duh na Ostrem vrhu, Fram-Cestnik-Areh. 

Na cesti Sleme-Koprivna je vzpostavljena popolna zapora. 

Na širšem Ptujskem je stanje tako 

Popolnih zapor na širšem Ptujskem več ni, delne zapore pa so vzpostavljene na cestah Tržec-Zgornji Leskovec, Rogoznica-Senarska, Žihlava-Rogoznica, Borl-Cirkulane-Meje. 

Preberite še:

Na območju Murske Sobote le še dve zapori

Na območju Murske Sobote sta dve delni zapori, popolnih zapor ni. Zapori veljata za Pertoča-Fikšinci in v Gradu. 

Na Ljubljanskem ena popolna zapora

Na območju Ljubljane je še nekaj delnih zapor. Te so na območjih Želodnik-Domžale, Kamnik-Stahovica, Stahovica-Kamniška Bistrica, Litija-Zagorje. 

Na relaciji Stahovica-Črnivec velja popolna zapora brez obvoza. 

Na Kranjskem brez popolnih zapor

Na območju Kranja še veljajo delne zapore. Te veljajo na cestah Ljubelj-Bistrica, Češnjica-Škofja Loka, Krnica-Mrzli Studenec, Lipnica-Gobovce, Begunje-Bistrica in Žiri-Trebija. 

Na Celjskem ena popolna zapora brez obvoza

Na območju Celja velja popolna zapora na relaciji Radmirje-Luče. 

Delne zapore veljajo na cestah Luče-Sestre Logar, Mozirje-Golte, Šentvid-Šoštanj, Nova Cerkev-Socka-Vitanje, Podlom-Kr. rak-Luče. 

Starejše novice