Prenovljena matična enota bo izboljšala življenje in delo stanovalcev ter zaposlenih v Domu starejših Rakičan.

V petek, 22. marca, je Dom starejših Rakičan otvoril prenovljeno matično enoto v Rakičanu, ki je bil v lanskem letu deležen temeljite prenove. Vrednost projekta je znašala 15,5 milijona evrov.

Dogodek je zaznamoval občutek veselja in ponosa, saj nova pridobitev obljublja izboljšano življenje in delo stanovalcev ter zaposlenih v prihodnjih letih.

Slovesnost, ki se je začela ob 12. uri, je privabila številne ugledne goste, med drugim: ministra za kohezijo in regionalni razvoj, Aleksandra Jevška, državnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost Luko Omladiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Dejana Židana, državnega sekretarja na Ministrstvu za kohezijo Srečka Đurova, župana Mestne občine Murska Sobota Damjana Anželja, poslanca državnega zbora Jožefa Horvata, škofa evangeličanske cerkve Leona Novaka, sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denisa Sahernika in predsednico Sveta zavoda, Ines Magdič. Pridružili so se jim predstavniki lokalne skupnosti, sorodniki stanovalcev, zaposleni ter številni drugi podporniki doma. 

Dom starejših Rakičan s celovito prenovo vstopa v novo poglavje

Uspešno je bila izvedena celovita prenova matične enote, ki se je zaključila konec preteklega leta. Prenova je zajela temeljito posodobitev notranjosti stavbe, od tal do stropa. 

Pod strokovnim vodstvom so bile vzpostavljene nove socialne in bivalne površine, ki so omogočile boljše pogoje za bivanje in druženje stanovalcev. Vsaka soba je bila prenovljena in opremljena s svojo kopalnico, kar je prispevalo k večji udobnosti in zasebnosti stanovalcev.

Poleg tega so bile obnovljene in prilagojene številne druge funkcionalne enote doma, vključno s prostori za terapijo, ambulanto, pisarnami, kuhinjo, pralnico ter večnamensko dvorano. Novi oddelki, kot je oddelku za začasne namestitve, prinašajo dodatne možnosti oskrbe in podpore za stanovalce v različnih situacijah. 

Kljub izzivom, kot so roki izvedbe in nihanje cen materialov, je bil projekt izpeljan uspešno, kar je rezultat trdega dela in predanosti celotne ekipe doma starejših Rakičan.

»Vse našteto je podlaga za kvalitetnejše bivanje naših stanovalcev, kot tudi boljša osnova za delo naših zaposlenih. Pri našem delu uvajamo koncept gospodinjskih skupnosti. Bistvo tega koncepta pa je posnemanje življenja v domačem okolju. 

V središče se postavljajo vsakdanja opravila, stanovalce se v tem konceptu skuša kar najbolje vključiti v vse aktivnosti. Gre za način, kjer poudarjamo individualizacijo življenja vsakega stanovalca, v skladu z njegovo dotedanjo življenjsko zgodovino«, je dodal Hoblaj.

S prenovo so zmanjšali kapaciteto matične enote, ki je bila pred prenovo 271 postelj, danes pa imajo skupaj z enoto za začasno namestitev 237 postelj. Skupna kapaciteta doma sedaj znaša 360 postelj v treh enotah.

Župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj je izrazil zahvalo direktorju doma za njegov izjemen prispevek k oskrbi in skrbi za starejše občane naše skupnosti, skupaj s srčnimi sodelavkami in sodelavci.

Poudaril je, da je bila celovita prenova doma zahteven in dolgotrajen projekt, ki je zahteval ogromno energije. Kljub temu je direktor Hoblaj v tem zahtevnem obdobju, ko je za pol leta opravljal tudi funkcijo podžupana v Mestni občini Murska Sobota, uspešno vodil projekt prenove.

»Skrb za starejše ima v Sloveniji že zelo dolgo tradicijo in to dokazuje tudi vaš dom. Začetki delovanja segajo v leto 1951, takrat je dom sočutno poskrbel za starejše in tudi tiste, ki niso imeli nikogar. 

Skozi leta se je dom dograjeval, razvijal dodatne storitve, danes gotovo lahko trdimo, da ta dom slovi po svojih vrednotah, in sicer po strokovnosti, po odličnosti, inovativnosti in seveda po tej domačnosti, ki so jo tukaj našli vsi stanovalci, ki so tukaj našli svoj dom,« je dodal Denis Sahernik iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

S celovito prenovo matične enote je Dom starejših Rakičan vstopil v novo poglavje, kjer je osredotočen na kvalitetno bivanje stanovalcev in podporo zaposlenim. 

Nova pridobitev ne le izboljšuje življenje tukajšnjih prebivalcev, temveč tudi prinaša obetavno prihodnost, ki bo še bolj osredotočena na individualizirano oskrbo in udobje v domačem okolju.

Starejše novice